Hansens hede Helvede

Af Lars Henrik Aagaard 150

Den mest iøjnefaldende konsekvens af den menneskeskabte globale opvarmning er smeltende gletsjere og stigende havniveau.

Der er virkelig dommedagsdrama over forestillingen om at blive skyllet over ende af fossende smeltevand i uanede mængder fra et hastigt dryppende Grønland og Antarktis.

Det kan bare være svært umiddelbart at hidse sig op over stigninger i vandstanden på omkring tre mm om året, som tilfældet har været i de senere tiår. Eller over FN-klimapanelet IPCCs vurderinger fra 2007, der taler om en stigning på mellem 18 og maksimalt 59 cm frem mod år 2100.

En halv meter (i kombination med en kraftig stormflod) kan selvfølgelig være alvorlig nok, men det er ikke værre, end at vi så nogenlunde kan nå at tilpasse os med kystsikring, diger og lignende.

IPCCs beregning synes imidlertid at hvile på et forkert grundlag. I de senere år har førende hav- og klimaeksperter som Tysklands Stefan Rahmstorf og Danmarks Aslak Grinsted opjusteret IPCC-estimatet og taler nu om omtrent en meter højere vandstand frem mod 2100 som et langt mere sandsynligt scenarie.

Men nu er også dette estimat kommet under beskydning, og det fra ingen ringere end klimaforskningens grand old man, NASA-klimachefen James Hansen (og hans kollega Makiko Sato).

I et 25 sider langt såkaldt draft paper, som cirkulerer på nettet, peger Hansen og Sato på, at såvel IPCCs som Rahmstorfs estimater hviler på den forkerte antagelse, at afsmeltningen fra Grønland og Antarktis foregår i et lineært tempo (IPCCs estimat indeholder tilmed ikke afsmeltning fra indlandsis).

Afsmeltningen er alt andet end lineær, siger Hansen. Den er i høj grad ikke-lineær (altså eksponentiel) pga. flere former for positive feedback-mekanismer. Der er derfor al mulig grund til at tro, at afsmeltningen fra Grønland og dele af Antarktis vil accelerere som følge af bl.a. smeltevand under isen, hvilket giver en ”smøreeffekt”, og pga. formindskelse af albedoen – altså af det forhold, at når is og sne smelter bort, er der færre hvide områder, hvorfra solens energi kan bortreflekteres til rummet.

James Hansens løftede pegefinger er slået endog meget stort op i seneste udgave af ugeavisen Ingeniøren.

”Havet stiger 5 meter frem til 2100” står der på forsiden, og over to sider inden i bladet bebuder man, at Jorden er på vej til at blive isfri.

Det er da også en historie af uhyrlige dimensioner og konsekvenser, hvis den (om man så må sige) holder vand.

Forestil dig, hvad en stigning i det globale havniveau på fem meter på bare 90 år vil få af konsekvenser for Bangladesh, Vietnam, Holland, Shanghai, London, Miami, New York, København og tusindvis af andre tæt befolkede kystområder i verden.

Det er i overkanten af, hvad vi kan nå at tilpasse os.

Jeg skal overhovedet ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt Ingeniøren og Hansen/Sato har ret. Ingeniørens artikel er på mange måder glimrende og vidende, men den synes at glemme en række forbehold, som NASA-klimachefen og hans kollega selv tager afslutningsvist i deres artikel.

Her taler de nemlig om tre mulige scenarier – et højemissions-scenarie, hvor menneskeheden kører for fuld CO2-damp videre i det fossile samfund, et ekstremt lavemissions-scenarie og et middel-scenarie, som forfatterne kalder EU’s to graders mål.

I det ekstremt høje CO2-scenarie, hvor vi også brænder klodens reserver af hidtil næsten uudnyttet tjæresand af, er det næsten ”dødsikkert”, at vi på ”en århundredtidsskala vil få en havvandsstigning på flere meter”, konkluderer forskerne.

Forestiller man sig i stedet, at verdenssamfundet bliver i stand til at overholde to-graders målet – middelscenariet – vil vi sandsynligvis stadig få en havvandsstigning på ”mange meter”, skriver de. Men med den vigtige tilføjelse, at ”det er svært at forudsige en tidsskala for havvandsstigningen.”

En stigning i havniveauet på fem meter på bare 90 år er med andre ord helt klart i overkanten af det sandsynlige med de tilsagn, som verdenssamfundet har givet i den såkaldte Copenhagen Accord fra FN-klimakonferencen COP15 i Bella Center i 2009.

FNs medlemslande er trods alt enige om, at man bør gøre en ihærdig indsats for at holde den globale temperaturstigning på under to grader i forhold til niveauet lige før industrialderens indledning.

Men derfor er James Hansens advarsel i den grad værd at tage alvorlig alligevel.

Der er al mulig grund til at holde et vågent øje med Grønlands kælvende gletsjere og smeltesituationen i især det vestlige Antarktis i de nærmeste år.

For hvis afsmeltningen for alvor begynder at accelerere, får vi ualmindelig travlt med både at tilpasse os og lægge os alvorligt i selen for at frigøre os fra kul, olie og gas.

Må jeg i den forbindelse minde om, at den arktiske havis i december 2010 var på sit laveste niveau for måneden, siden man indledte satellitovervågning af området i 1979.

Mere og mere tyder desværre på, at havene vil stige med mere end en meter i resten af århundredet. Lad os bede til, at det ikke bliver til fem.

150 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  …matematikere ville kunne komme med mange lange spændende konsekvens analyser af påstanden 2+2=5. En hel ny gren af matematikken formentlig. Og al den forskning ville være videnskabelig korrekt og kunne peer reviewes.

  Problemet for hele det publicerede materiale ville alene være at 2+2 stadig er 4 – og ikke 5.

  Klodens klima påvirkes ikke af menneskets co2 udledning. Teorien er besnærende – men ikke korrekt og kan derfor heller ikke verificeres af empiri.

  Det er lige så skidekoldt i Danmark som det altid har været og det vil det også være om 100 år. Der er derfor også radiotavshed fra DMI om AGW pt. – og med god grund. Det ramler nu…

 2. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  “Jørgen F”:

  – tak for eksemplet. :)

 3. Af Søren Farup

  -

  Kære Christoffer Bugge

  Dette skal blive mit sidste bidrag på denne blog og måske også min sidste kommentar til dig i klimasagens sammenhæng, men skånes for denne kommentar skal du alligevel ikke.
  Ikke jeg, men du, bragte i dit forrige indlæg vor økonomiske situation ind i billedet.
  Du husker nok, du skrev “her kan efterløn, landbrugsstøtte og euroens stabilitet godt gå hjem at lægge sig”.
  Når jeg så – på et område, hvor jeg godt tør påstå at have lige så stor og vægtig indsigt, som du har i klimavidenskaben, antyder, at du måske tager fejl med hensyn til hvilken af de to problemstillinger der er mest presserende, så minsandten om ikke du i dit sidste indlæg til mig understreger, at du er “ganske enkelt så uvidende om helt basale forhold om både makro og mikroøkonomi, at …”
  Hvorledes kan du da fremsætte en sådan sammenlignende påstand?
  Hvad euroens og hele den vestlige verdens økonomiske sammenbrud vil få af konsekvenser er af min “James Hansen” forudsagt med disse lidet opløftende ord (som måske kan sammenlignes med havstigninger på 7 meter) “Omvæltningerne vil være langt kraftigere end den, som blev fremkaldt af den sorte død”.
  Og vi taler ikke her om hundrede år ud i fremtiden, men om 0 – 3 år!
  Og tro mig, denne forudsigelse har mindst samme valør som din klimapåstand.
  Og hvad værre er, ingen magt på jorden vil være i stand til at gribe ind med kvoter eller andet gøgl for at forhindre det.
  Europa vil blive særligt ramt på grund af den åndelige svindsot der har gnavet i kontinentet stort set siden den franske revolution.
  Et mirakel er der jo altid at håbe på – men dystert ser det ud.
  Det er tragikomisk at overvære hele det nuværende halløj om efterløn – lønkrav m.v.
  Om kort tid er spillet ude.
  Dette er nu min mening.
  Må jeg alligevel ønske dig og os allesammen en god fremtid i Guds hånd.

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 4. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Kære Søren,

  dette bliver så også min afsluttende kommentar i denne tråd (medmindre Niels A. pludselig skulle finde på et bedre argument end sin egen henvisning til James Hansen, og det er nok tvivlsomt :):

  Rimeligt nok, du har ret – min sammenligning med efterløn eller eurostabilitet byggede ikke på hverken nogen kvantitativ opgørelse af tab eller nogen dybere forståelse for, hvad et eurosammenbrud vil betyde. Beklager. Mit argument var og er blot, at klimaet sætter de overordnede rammebetingelser for alt liv og aktivitet på jorden, og en forstyrrelse af det på en måde, der vil overstige alt tidligere oplevet i civilisationens historie, vil påvirke alle menneskers liv. Noget tilsvarende kan man jo næppe sige om dansk efterløn, eurostabilitet eller EUs landbrugsstøtte – uden dermed at sige, at disse ikke også er vigtige emner nu og her.

  Jeg skal ikke udtale mig om dine kilders gangbarhed mht. Vestens økonomiske sammenbrud, for det har jeg som sagt slet ikke forstand til. Jeg vil blot udtrykke en mild skepsis overfor, hvor velunderbygget det nu også er, når det kommer fra en temmelig obskur organisation a la “Sons of liberty academy”, og hvor der går en masse henvisninger videre til “Schiller-Instituttet” (dem med “Efter finanskrakket: Magnettog over Kattegat”) og sider med “Illuminati” fra din side – de to sidstnævnte er altså ikke organisationer, jeg tillægger den helt store troværdighed.

  I betragtning over din skepsis overfor forhold i klimavidenskaben, der er endog meget veldokumenterede, og dit ubehag ved “dommedagsretorik” fra de mere ekstreme klimaaktivister, undrer jeg mig også en smule over den beredvillighed, hvormed du ifht. dollarens død kaster dig over endnu mere højlydt retorik om “Untergang des Abendlandes” – i bogstaveligste forstand, endda – og det fra kilder, hvis faktuelle grundlag forekommer højst spinkelt.

  Jeg er i øvrigt helt enig i, at det virker helt tåbeligt at høre folk æreløst kræve og kræve, som om de slet ikke har fattet, at riget fattes penge, og jeg respekterer naturligvis din vurdering af, hvad der er vigtigst eller mest interessant her i verden. Men hvis dine andre kæpheste slet ikke berører klimaforhold, er der helt sikkert andre fora, hvor det vil være mere oplagt at bringe dem på banen, og hvor du nok vil møde folk med større forstand på disse sagers substans end folk som f.eks mig.

  Men tak for diskussionen igen – og Guds Fred også til dig, om du end bygger på mark eller fjeld, og hvad du nu end haver lyst at sjunge om. :)

  Mange hilsener

  Christoffer

 5. Af Søren Farup

  -

  Kære Christoffer

  Dit svar glæder mig!
  Det viser, at du er et menneske med integritet.
  Min (mine) “James Hansen” har imidlertid intet som helst med “Sons of…” at gøre.
  Med mindre du selv beder om yderligere oplysninger herom, vil jeg imidlertid ikke trætte dig mere desangående.
  Jeg vil dog, i det omfang jeg kan komme til orde på blogs og i læserindlæg, forsøge at skaffe mig ørenlyd for dette særdeles presserende problem i håb om, at vore ledere forsøger at tænke i retning af at skærme landet mod følgerne af økonomiens uafvendelige sammenbrud.
  Så lad os blot fastholde rollefordelingen. Du monitorerer udviklingen indenfor klimavidenskaben – og jeg indenfor økonomien.
  Endnu engang tak for din sobre deltagelse i vore drøftelser.

  Venlige hilsner

  Søren

 6. Af Niels A Nielsen

  -

  Jeg kan konstatere, at Bugge ikke har eet eneste argument, der modsiger mig i, der ikke er nogen grund til at fæste lid til de attributionsstudier, som han ovenfor fremhævede som autoritative. Lad os gå mine punkter igennem.

  1. Aerosolestimaterne i de klimamodeller, der anvendes i attributionsstudierne er ”pulled out of a hat”. Og det er de selvfølgelig også selvom Hansen skulle have ret i, at det lige akkurat er udelukket, at aerosolerne har haft en opvarmende effekt samlet set. Det trækker selvfølgelig voldsomt fra i tilliden til attributionen, at en variabel i modellen kan (og bliver) valgt nærmest frit. Der er meget stor forskel på de data for aerosoler, som anvendes i modellerne.

  Bugge siger, at jeg vildleder om effekten af aerosoler, fordi jeg skrev: ”I klimamodellerne varierer de anvendte estimater dramatisk, fordi man ikke kender mængden eller størrelsen af effekten. Ja man kender end ikke fortegnet for effekten af aerosoler.”

  Grunden til at jeg åbnede mulighed for, at aerosolforcingen endog kunne være positiv i stedet for negativ, som er den gængse opfattelse er, at flere forskere for nyligt er kommet frem til, at sod er en langt stærkere forcing end antaget af Hansen og den seneste IPCC-rapport. I en halvandet år gammel længere artikel om aerosoler i tidsskriftet Nature (juli 2009), hedder det blandt andet:

  ”In Ramanathan’s global assessment, the forcing from black carbon equals 0.9 watts per square metre, which is more than the forcing from methane and 55% of that from CO2.

  These numbers are much higher than the estimates produced by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in its 2007 report. The IPCC pegged the direct influence of black carbon — not including its ability to speed the melting of ice — at 0.05 to 0.35 watts per square metre”
  Hva’ beha’r, den positive forcing fra sod kan være 55% af CO2-forcingen!

  Myhre, G. (2009) fandt en værdi for aerosolforcingen på 0,3W/m2, altså meget tæt på 0.

  2. Angående solens lumonositet eller ”irradiance”, så er mit argument, som jeg nu har gentaget flere gange, at attributionsstudierne bruger forælde data, der viser mere variation, end de nyeste studier, som viser ingen eller næsten ingen variation. Jeg skrev: ”Kuriøst er det, at selvom den seneste IPCC-rapport beretter om de seneste studier af den historiske variation i “solar irradiance”, der viser ingen eller næsten ingen baggrundsvariation (altså udover 11 års-cyklerne), så fremhæver IPCC også attrubutionsstudierne, der alle bruger de forældede soldata.
  Med de nyeste soldata er temperaturstigningen i begyndelsen af århundredet uforklaret, og den lid, som man kan fæste til attributionsstudierne, er allerede af denne grund stærkt reduceret.”

  Bugge enten ignorerer dette punkt, eller også kan han ikke læse, hvad jeg skriver. I hvert fald angriber han en stråmand, som jeg ikke har fremført. Han skriver:
  ”Selv, hvis solens forcering i det 20. århundrede er dobbelt så stor, som data hidtil har tydet på (0,3-0,6 W/m2 snarere end 0,15-0,3), er det blot i bedste fald en tredjedel af CO2 i samme tidsrum, så der er med stor sikkerhed næppe nogen store overraskelser i vente herfra.”
  Mit argument er, udfra den seneste forskning, som også IPCC citerer, at forcing fra solens lumonositet i det 20. århundrede er nul eller tæt derpå. De klimamodeller, som anvendes i attributionsstudierne, har allerede problemer med at forklare temperaturstigningen 1910-1940 med de forældede data. Uden dette bidrag fra solen er temperaturstigningen, som er lige så stor som den moderne fra 1975-2000, ikke forklaret i attributionsstudierne. Men de ukendte faktorer, der forårsagede temperaturstigningen 1910-1940, er naturligvis også kandidater til at forklare i hvert fald dele af den moderne opvarmning.

  3. Bugge påstår, at skyer ”ifølge alle andre end den bekendte og stort set udokumenterede kosmiske skole – ikke [er] en selvstændig forcering, men en feedback.”
  Roy Spencer tilhører eksempelvis ikke ”den kosmiske skole”, og har i den videnskabelige litteratur vist, at det sikkert er forkert, at skyer kun kan virke som feedback. Skyer kan helt sikkert virke som feedback; men sikkert også som ”forcing” eller rettere sagt være årsag til temperaturændringer.

  Så er der skyalbedo. Lad os se, hvad en af pionererne på dette område har at sige:
  E. Pallé (2007):”Regardless of its possible solar ties, we have seen how the Earth?s large scale reflectance ?and the short wavelength part of the Earth?s radiation budget ?is a much more variable climate parameter than previously thought and, thus, deserves to be studied in as much detail as changes in the Sun?s output or changes in the Earth?s atmospheric infrared emission produced by anthropogenic greenhouse gases.” Pallé et al:? ”Traditionally the Earth?s reflectance has been assumed to be roughly constant, but large decadal variability, not reproduced by current climate models, has been reported lately from a variety of sources. We compare here the available data sets related to Earth?s reflectance, in order to assess the observational constraints on the models. We find a consistent picture among all data sets of an albedo decreased during 1985?-2000 between 2-?3 and 6-?7 W/m2, which is highly climatically significant.”
  Disse kraftige ændringer i skyalbedo og dermed den mængde af sollyset, der reflekteres tilbage til rummet kan sagtens forklare temperaturstigningerne, som vi har set. Ændringerne i skyalbedo skal altså sammenlignes med de 1,7 W/m2 fra CO2, som Bugge nævner ovenfor.

  4. Bugge medgiver at ændringer i havstrømme kan have haft betydning for temperaurudviklingen i dette århundrede (som de jo utvivlsomt har på kortere sigt via ENSO-fænomenet). Compo og Sardeshmukh (2009) argumenterer for havstrømmenes betydning i en artikel med titlen: ”Oceanic influences on recent continental warming”
  Mon ikke de har ret, når de skriver, at årsagerne til den seneste opvarmning stadig er meget usikre: ”Although not a focus of this study, the degree to which the oceans themselves have recently warmed due to increased GHG, other anthropogenic, natural solar and volcanic forcings, or internal multi-decadal climate variations is a matter of active investigation (Stott et al. 2006; Knutson et al. 2006; Pierce et al. 2006).”
  Compo og Sardeshmukhs ord står i hvert fald i skarp kontrast til Bugges klippefaste (over-)tro på attributionsstudiernes konklusioner:
  “Årsagssammenhængene er ganske udførligt dokumenterede i f.eks de attributionsstudier….
  Sagen er i al enkelthed, at andre kendte klimafaktorer – vulkanudbrud, solindstråling, ozon, aerosoler (primært sulfater) – har været enten næsten konstante siden 1950 eller givet et let kølende bidrag….Hvis man fjerner dette opvarmende bidrag, burde klimaet siden 1950 være blevet svagt koldere…. I stedet har vi set en klar opvarmning på ca. 0,6-7C, og dette giver ganske enkelt ingen fysisk mening, hvis man ikke inddrager de menneskeskabte drivhusgasser….”

  Bugge bliver stadig mere sikker i sin sag, selvom data i stadig højere grad sætter spørgsmålstegn ved hans opfattelse. Overflade- og troposfære-temperaturer stagnerer, og verdenshavene har ikke vist tegn på opvarmning siden 2003, hvor vi med langt større præcision har kunnet måle varmeindholdet i havene.
  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

 7. Af Niels A Nielsen

  -

  I får lige linket til den lange og interessante Naturenews-artikel om effekten af sod på opvarmningen:
  http://www.nature.com/news/2009/010709/full/460029a.html#B7

 8. Af Søren Farup

  -

  Kære Niels A Nielsen

  Tak for solide indsigelser mod Christoffer, uagtet han nok ikke bedømmer dem således.
  Jeg har af almindelig interesse i den videnskabelige side af sagen – i det omfang jeg har overskud til at følge med – fået værdsatte informationer også fra dig.
  Jeg håber også, at du fortsat vil monitorere på “klimasagen”. Jeg læser gerne, hvad du kommer op med!

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 9. Af Niels A Nielsen

  -

  Her er et link med lidt mere om den effekt af sod, som altså ifølge flere nylige videnskabelige undersøgelser kan være kraftigt undervurderet. Hvis forskerne har ret, kan der ved med relativt enkle og billige midler – og eksisterende teknologi – opnås en næsten omgående effekt. Ovenikøbet vil effekten være stærkest for Arktis og verdens gletchere.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100728092617.htm

 10. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Niels A. Nielsen noch einmal…..

  Hele dit indlæg kan – bag en lang række paradenumre, appeller til “sund fornuft” og visse alvorlige misforståelser – dybest set koges ned til, at du tror, at der nok er en “unknown unknown” et eller andet sted, der nok måske såfremt og i givet fald sikkert kunne tænkes at forklare et eller andet, i hvert fald meget bedre end drivhusgasser. Det kan man (som allerede sagt) sige om hvad som helst, og det er ikke særlig interessant. Ja, selv, hvis man tager næsten hvert af dine ord for pålydende, er der stadig ikke noget bud på en positiv forcering, der er i nærheden af de 1,7 W/m2 fra CO2.

  1) Compo & Sardesmukhs ocean-artikel modsiger overhovedet ikke den menneskeskabte opvarmning, så din henvisning til denne er en simpel distraktion. C & S argumenterer ganske enkelt for, at opvarmning af oceanerne har medført efterfølgende opvarmning af landjorden snarere end omvendt. Selve årsagen til opvarmning af havene er (hvilket endda fremgår af dit eget citat) slet ikke “a focus of this study” – og jfr. termodynamikkens hovedsætninger opstår varme i havene ligesom ikke bare ud af det blå, vel? Dette hørte du måske ligesom jeg noget om i fysiktimerne i 8-9. klasse…..

  2) Hvis du har nogle henvisninger til det, du kalder de nyeste solindstrålingsdata, så vil jeg gerne læse dem (peer-reviewet eller fra en seriøs kilde, tak – helst ikke noget, f.eks Motl eller Watts har skruet sammen på deres blogs) – jeg har ikke noget kvalificeret at sige om det på det nuværende grundlag.

  Men mht. de mere interessante Pallé & Goode: Først og fremmest er Jordens albedo – i hvert fald ifølge den alment accepterede videnskab – grundlæggende en følge af klimaet snarere end en uafhængig drivkraft. Den ændrer sig naturnødvendigt som følge af alle eksterne påvirkninger, f.eks hvis der bliver mindre is/færre lave skyer/mere blotlagt sort jord etc. Hvis Pallé & Goode anfægter denne “konventionelle” viden om albedo, så fremgår det i hvert fald ikke af hverken deres 2004-, 2005- eller 2007-artikler.

  Men uanset, at det næppe er en uafhængig drivkraft/forcering, er 2 til 7 W/m2 helt sikkert en meget stærk effekt i klimasammenhæng. Man gør dog nok klogt i at spise en hel del brød til disse størrelser, ikke mindst ifht. at få uafhængig replikation af Pallé & Goode. Fra Pallé et al.s GRL-artikel (2005) (det i klammerne udeladte er henvisninger til forskellige kilder og hjemmesider):

  “…over the roughly defined periods: i) 1960–1985: The Earth’s albedo may have increased by as much as 7 W/m2 […]; ii) 1985–2000: the Earth’s albedo has decreased by a quantity from 2–3 W/m2 […] to 6–7 W/m2 […]; iii) 2000–2004: the trends for two of the data sets in Figure 1, are toward an albedo increase of about 2 W/m2 […], while CERES data shows a decrease of about 2 W/m2 […]. Updated time series of the remaining data sets are needed to solve this discrepancy.”

  – sammenholdt med de faktiske klimaændringer fra 1960-2004 er der pænt sagt en hel del, der skurrer overordentlig meget i ørerne. Fra 1960 til 85 steg temperaturen (i GISS´ land-hav-index) ca. 0,15-0,2C; fra 1985-2000 steg den ca. 0,3C, mens den fra 2000-04 steg med små 0,1C . Så hvis vi tager disse værdier og din klassisk skråsikre udmelding “de kan sagtens forklare de klimaændringer, vi har set” for pålydende,

  – så skulle en STIGNING i albedo på 7 W/m2 have medført 0,2C opvarmning 1960-85, mens et FALD i albedo på mellem 2 og 7 W/m2 pludselig har medført en stigning på 0,3C 1985-2000 (!). Mellem 2000 og 2004 er det end ikke til at sige, om albedoen er faldet eller steget med 2 W/m2, men den slags småting plejer jo sjældent at gøre nogen forskel for din slags menneskers skråsikre konklusioner, så jeg vil ikke være overrasket over, hvis du i næste indlæg mener, at albedoen i begge tilfælde nemt også kan forklare temperaturstigningen på 0,1C. :)

  Under alle omstændigheder er det vist, som Pallé og talrige andre da også siger, højst påkrævet at få disse tal bekræftet og repliceret, inden man drager alt for vidtgående konklusioner – herunder at finde ud af, om disse opgivne tal er et udtryk for en uafhængig drivkraft, eller blot en afledt effekt.

  3) Mht. sod er der først og fremmest at sige, at a) selv din maksimale forcering på 0,55 W/m2 end ikke er en tredjedel af CO2s bekendte 1,7 W/m2, b) at det i øvrigt blot er endnu en følge af menneskelig afbrænding af fossile brændstoffer, og c) at du ved kun at opgive tallet for sod i forbindelse med diskussionen af aerosoler ser helt bort fra forceringen fra SO2-aerosoler, som stensikkert er negativ – og samlet giver dette altså jvfr. Hansen en overordentlig stor sandsynlighed for, at forceringen herfra er negativ, måske endda markant lavere end den opgivne fra IPCC-rapporten.

  Det seneste bidrag til at kvantificere sod (“black carbon”)s effekt er Koch og Del Genio (2010):

  http://pubs.giss.nasa.gov/cgi-bin/abstract.cgi?id=ko04300u

  “The result is a net negative semi-direct effect feedback from the cloud response to AAs[varmeabsorberende aerosoler, CBH]. In some of these climate model studies, the cooling effect of BC [“black carbon”, CBH] due to cloud changes is strong enough to essentially cancel the warming direct effects”.

  – så de konkluderer, at nettoeffekten fra de varmeabsorberende aerosoler som netop sod sandsynligvis er tæt på 0, fordi de samme partikler, der absorberer varme især på gletschere, samtidig er vigtige kondensationskerner for dannelse af reflekterende lave skyer.

 11. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Afsluttende vil jeg blot sige, at min holdning altid er påvirkelig overfor argumenter og fakta – jeg citerer gerne mit credo “Wenn the facts change, I change my mind” igen. Men der er som sagt intet i dine ovenstående henvisninger og argumenter, der rokker ved noget af de grundlæggende konklusioner om, at opvarmningen er menneskeskabt, eller at følsomheden ligger i størrelsesordenen 1,7-5C. Jeg er helt med på, at det er værd at holde øje med visse anomalier mht. UAH eller ARGO-data siden 2003, hvor opvarmningen er relativt lav – men det er samtidig klart, at trenden for både land- og havtemperaturer er sikkert indenfor 95%konfidensintervallerne – og at det derudover nok er værd liige at holde hovedet koldt ifht. trends over 6 år, hvor man tilmed har skiftet målemetode (det er en kilde til hyppige artefakter, hvilket jo også allerede tidligere har vist sig både med ARGO og tidligere i det 20. århundredes havtemperaturer).

  Et udmærket populært indlæg om forskellige trends´størrelse siden 1975, både med og uden diverse “støj-kilder”, kan i øvrigt læses hos Foster:

  http://tamino.wordpress.com/2011/01/20/how-fast-is-earth-warming/

 12. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  P.S. Mht. hvad Roy Spencer kan jeg blot sige, at han har “vist” lidt af hvert i årenes løb – bla., at havet er velopblandet ned til 1000 meters dybde (!), at CO2-udslippet skulle være afgasset fra havene, (!!), og at Darwins evolutionsteori også er forkert (han foreslog i stedet “faith-based evolution”) (!!!), men han er jo også kreationist) –

  – jeg ved ikke, hvad Spencer derudover måtte have vist omkring “sky-forcering”, men jeg er helt åben overfor, at det også kunne have en vis underholdningsværdi. :)

  Fosters seneste udfordring til Spencer er i øvrigt ganske a propos:

  http://tamino.wordpress.com/2011/02/03/a-challenge-to-dr-roy-spencer/

  “Show me one peer-reviewed paper that has ruled out leprechauns as the cause of most of the recent warming”

  – jeg ville jvfr. det ovenstående ikke engang være overrasket, hvis Spencer tog udfordringen op og skrev noget om de irske nissers oversete bidrag, som den kvælende politiske korrekthed i det videnskabelige etablissement nægtede at anerkende……:)

 13. Af Niels A Nielsen

  -

  I mit sidste indlæg forklarede jeg, hvorfor man ikke kan fæste lid til attributionsstudierne. Hvad havde Bugge at sige om mine argumenter? En masse tåget snak og som sædvanlig meget lidt substans:

  1) Han anfægter ikke, at aerosolestimaterne er “pulled out of a hat”, Judith Curry taler om at estimaterne er “kludged”. Dette faktum trækker selvfølgelig voldsomt fra i attributionsstudiernes troværdighed.

  Jeg ved ikke hvorfor Bugge tror, at han overbeviser nogen ved usammenhængende snak, der viser, at han end ikke forholder sig til de fakta, som jeg forelagde ham. Ramanthan fandt, som jeg skrev en forcing fra sodpartikler på 0,9 W/m2, dette er endda eksklusiv albedoeffekt på sne/is på 0,1-0,3 W/m2. Det er mere end halvdelen af CO2-forcingen på 1,7 W/m2. Men Bugge kører helt sit eget løb:

  “Mht. sod er der først og fremmest at sige, at a) selv din maksimale forcering på 0,55 W/m2 end ikke er en tredjedel af CO2s bekendte 1,7 W/m2, b) at det i øvrigt blot er endnu en følge af menneskelig afbrænding af fossile brændstoffer, og c) at du ved kun at opgive tallet for sod i forbindelse med diskussionen af aerosoler ser helt bort fra forceringen fra SO2-aerosoler, som stensikkert er negativ – og samlet giver dette altså jvfr. Hansen en overordentlig stor sandsynlighed for, at forceringen herfra er negativ, måske endda markant lavere end den opgivne fra IPCC-rapporten.”

  Hvorfor i alverden mener Bugge, at jeg ser bort fra SO2? IPCC lægger jo forcingen fra de forskellige former for aerosoler inklusiv svovldioxid sammen og får i den seneste rapport en forcing på fra -0,9 W/m2 til -0,1 W/m2. Hvis det centrale estimat for sod skal ændres fra det nuværende 0,34 W/m2 til 0,9 W/m2, så øges summen alt andet lige med 0,56 W/m2, så intervallet strækker sig fra -0,34 W/m2 til 0,46 W/m2 – inklusiv SO2-aerosoler.

  Men igen, det er ikke vigtigt for mit argument, så jeg ved ikke, hvad Bugge vil med det.

  2) Bugge: “Hvis du har nogle henvisninger til det, du kalder de nyeste solindstrålingsdata, så vil jeg gerne læse dem (peer-reviewet eller fra en seriøs kilde, tak – helst ikke noget, f.eks Motl eller Watts har skruet sammen på deres blogs) – jeg har ikke noget kvalificeret at sige om det på det nuværende grundlag.”

  Skal jeg nu også tygge den seneste IPCC-rapport igennem for dig Bugge? Du kan også søge på eksempelvis Svalgaard eller Wang. Også Lean hælder nu til, at der ingen baggrundsvariation er i TSI.

  3) Albedo.

  Bugge skriver:

  “Men mht. de mere interessante Pallé & Goode: Først og fremmest er Jordens albedo – i hvert fald ifølge den alment accepterede videnskab – grundlæggende en følge af klimaet snarere end en uafhængig drivkraft. Den ændrer sig naturnødvendigt som følge af alle eksterne påvirkninger, f.eks hvis der bliver mindre is/færre lave skyer/mere blotlagt sort jord etc. Hvis Pallé & Goode anfægter denne “konventionelle” viden om albedo, så fremgår det i hvert fald ikke af hverken deres 2004-, 2005- eller 2007-artikler.”

  Albedo-målingerne anfægter ikke den konventionelle viden om albedo???

  Pallé: “Traditionally the Earth’s reflectance has been assumed to be roughly constant, but large decadal variability, not reproduced by current climate models…”

  Den konventionelle viden om albedo er ikke indbygget i modellerne, eller hur?

  Pallé: “Regardless of its possible solar ties, we have seen how the Earth’s large scale reflectance and the short wavelength part of the Earth’s radiation budget is a much more variable climate parameter than previously thought..”

  4) Jeg syntes, at det var interessant, at Cosmo og Sardeshmukh i citatet ovenfor åbner for alle de kilder til oceanernes opvarmning, som Bugge lukker: ”Although not a focus of this study, the degree to which the oceans themselves have recently warmed due to increased GHG, other anthropogenic, natural solar and volcanic forcings, or internal multi-decadal climate variations is a matter of active investigation (Stott et al. 2006; Knutson et al. 2006; Pierce et al. 2006).”

  Er de klimabenægtere ;-)

  Læg mærke til, at Bugge ikke i mindste måde forholder sig til substansen. Roy Spencers bidrag _i_den_videnskabelige_litteratur modsiger, at skyer kun kan være en feedback, og han tilhører ikke den “kosmiske skole”.

  Hvad forårsagede temperaturstigningen 1910-1940, Bugge?

 14. Af Niels A Nielsen

  -

  Fra IPCC AR4’s kapitel om historiske solar irradiance data:

  “Irradiance reconstructions such as those of Hoyt and Schatten (1993), Lean et al. (1995), Lean(2000), Lockwood and Stamper (1999) and Solanki and Fligge (1999), used in the TAR, assumed the existence of a long-term variability component in addition to the known 11-year cycle, in which the 17th-century Maunder Minimum total irradiance was reduced in the range of 0.15% to 0.3% below contemporary solar minima. The temporal structure of this long-term component, typically associated with facular evolution, was assumed to track either the smoothed amplitude of the solar activity cycle or the cycle length. The motivation for adopting a long-term irradiance component was three-fold. Firstly, the range of variability in Sun-like stars (Baliunas and Jastrow, 1990), secondly, the long-term trend in geomagnetic activity, and thirdly, solar modulation of cosmogenic isotopes, all suggested that the Sun is capable of a broader range of activity than witnessed during recent solar cycles (i.e., the observational record in Figure 2.16). Various estimates of the increase in total solar irradiance from the 17th-century Maunder
  Minimum to the current activity minima from these irradiance reconstructions are compared with recent results in Table 2.10. Each of the above three assumptions for the existence of a significant long-term irradiance component is now questionable.”

  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf

 15. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @NAN – immer wieder nochmals et encore une fois…

  Du gentager (igen) din forestilling om, at der nok er en “unknown unknown”, der kan forklare et eller andet meget bedre – og du kan gentage dette lige så meget, du vil, uden det tilføjer noget interessant.

  1) Hvis du med “de seneste soldata” blot mente dem, der var omtalt i IPCCs AR4-rapport (fra f.eks Lean, Wang, Solanki, Fröhlich mfl.), så kendte jeg dem udmærket godt, tak – de er ligesom over 5 år gamle…?

  Wang et al. (2005) er f.eks citeret deri, og deres rekonstruktion af TSI viser jo en øget forcering herfra på 0,5-0,7 W/m2 fra ca. 1910-40 – stort set som Lean et al. fra 2000? Forskellen er især i langtidstrenden tilbage til 1700-tallet, hvor TSI ser ud til at have varieret mindre end hidtil troet.

  Og jeg forstår vitterligt ikke, hvorfor du vil citere IPCCs AR4-rapports gennemgang af TSI og diverse forceringer til støtte for din påstand om en eller anden “unknown unknown”, der kunne forklare temperaturstigningen de sidste godt 50 år – AR4 konkluderer som bekendt på baggrund af netop denne gennemgang, du selv citerer, at

  “Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations.”

  “Very likely” betyder over 90% sandsynlighed – og ifht. AR3, den foregående rapport, hvor det blot vurderedes som “likely”, dvs. over 66%, er dette jo en styrkelse af konklusionen om, at opvarmningen de sidste 50 år er menneskeskabt.

  Så det er bestemt muligt, at du mener, at data “i stadig højere grad” stiller spørgsmålstegn ved denne konklusion, men de data og den dokumentation, som du selv citerer, siger det stik modsatte.

  Her er en udmærket spritny artikel af selvsamme solfysikprofessor Judith Lean:

  http://www.agci.org/dB/PDFs/10S1_JKatzenberger_SolarIrradianceClimate.pdf

  “Global (and regional) surface temperature fluctuations in the past 120 years reflect, as in the space era, a combination of solar, volcanic, ENSO, and anthropogenic influences, with relative contributions shown in Figure 6.[…]Only in the anthropogenic influence is there a sufficiently large upward trend over the past 120 years to explain global surface temperature variations
  self-consistently with the space-era components”.

  Så, øhh?

  2) Aerosoler: Hvis ikke deres eventuelle forcerings størrelse er vigtige for dit argument – som overordnet kan opsummeres fuldt dækkende i formuleringen “Der er sikkert etellerandet med aerosoler/albedo/havstrømme/kosmisk stråling/skyer/whatever derude, der kan forklare opvarmningen meget bedre end CO2” – hvorfor f…. så overhovedet bringe dem på bane???

  Jeg beklager, at jeg mht. Ramanathan & Carmachael fik skrevet 0,55 i stedet for 0,9 W/m2 fra sod (jeg fik vist tallet 55% galt “kodet ind”) – men kan vi blive enige om, at selv hvis vi tager R&Cs tal for pålydende OG ignorerer både den afledte negative SO2-forcering SAMT sodpartiklernes bidrag til skydannelse (som altså ifølge den nyeste forskning næsten nulstiller den opvarmende effekt) –

  – så er sods effekt kun halvdelen af CO2s? Og det er jo derudover også indiskutabelt endnu en kilde til menneskeskabt opvarmning? Så hvad er egentlig helt præcist dit omtalte argument? Du kunne da ikke blot være ude på at forsøge at sprede lidt forvirring, vel?

  3) Compo (ikke “Cosmo”) & Sardesmukh: De skal være velkomne til en passant at nævne en masse ting, som deres artikel overhovedet ikke ellers forsøger at dokumentere – men det er ligesom ikke rigtig evidens for, at havstrømmene har leveret et stort bidrag til den moderne opvarmning, vel? Og det var jo det, du forsøgte at insinuere, ikke Niels?

  For at få svar på dette spørgsmål er det meget interessant at følge henvisningerne til de tre artikler, Compo & Sardesmukh og du citerer (Stott et al. 2006; Knutson et al. 2006; Pierce et al. 2006). De har nemlig, modsat C & S, fokus på årsagen til havopvarmningen – og de støtter overhovedet ikke C & Ss spekulationer. Her er f.eks Stott et al.s konklusion:

  journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI3731.1

  “These results support previous work using HadCM3
  and other models that found compelling evidence for
  human influence on climate over the last century. They show that shortcomings in previous models, such as exclusion of black carbon and land use changes and the omission of a fully interactive aerosol scheme, does not compromise results accumulated by studies using many different climate models. Therefore, these results corroborate previous studies that support and strengthen the conclusions of the IPCC Third Assessment Report that “most of the global warming over the past 50 years is likely due to the anthropogenic increase in greenhouse gases”.

  Her er Pierce et al.s konklusion (journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JCLI3723.1) (Ufuldstændigt link):

  “The ensemble common model fingerprint of ocean
  warming due to anthropogenic forcing agrees well
  with observed ocean warming in the top 100 m of the
  water column, explaining about 80%–90% of the observed variance (globally and decade averaged). The warming is outside the envelope expected from natural variability, both internal and external (solar and volcanic fluctuations) to the climate system”.

  Synes du selv i ramme alvor, at dette giver dig meget opmuntring mht. mulig naturlig opvarmning af havene? Og nej, d´herrer er bestemt ikke klimabenægtere, men de siger desværre for dig også det stik modsatte af det, du forsøger at give indtryk af. Så kan du jo i den forbindelse måske overveje en passende etiket for dig selv. :)

  4) Albedo: Det, jeg forsøgte at gøre klart, var bare, at det mig bekendt pt. er alment anerkendt, at a)albedo er en funktion af klimaændringer snarere end en uafhængig drivkraft b) at albedo ændrer sig markant som respons på klimaforandringer og c) at dette er indeholdt i alle modeller. Jeg ved ikke, i hvor høj grad Pallé og Goode vil mene, at albedo er en uafhængig, selvstændig drivkraft – og det er jeg selv slet ikke kvalificeret til at udtale mig fornuftigt om. Jeg vil afvente nærmere resultater og uafhængige bekræftelser af deres arbejde.

  Hvad jeg derimod klart kan sige er, at selv hvis vi tager deres resultater for pålydende, så kan du_IKKE_under_nogen_omstændigheder i ramme alvor mene, at ændringer i Jordens albedo på

  -7W/m2 1960-85 (temp: +0,2C)
  +2 til +7W/m2 1985-2000 og (temp: +0,3C)
  -2 til +2 W/m2 fra 2000-04 (temp: +0,1C)

  “sagtens kan forklare de temperaturændringer, vi har set”, som du skrev – i hvert fald ikke, hvis du tænker dig lidt om (og måske læser andet end artiklens abstract? :) Kom nu, Niels!

  (iac.es/galeria/epalle/reprints/Palle_GRL_2005.pdf)

 16. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  P.S.: Jeg ved, at mit ovenstående indlæg blev laangt. Men jeg vil bede eventuelle tilbageværende læsere om at betænke og bemærke, hvor meget tid og plads man skal bruge på at tilbagevise forkerte og vildledende påstande. Niels citerer f.eks en “soundbite” på fire linjer, han godt kunne lide hos Compo % Sardesmukh, og jeg er nødt til både at citere en længere passage fra samme studium for at gøre det klart, at C&S slet ikke beskæftiger sig med naturlig opvarmning af havene, samt tjekke tre artikler (og bringe retvisende citater herfra), der alle fandt det modsatte af, hvad Niels forsøger at bruge dem til – nemlig, at den menneskeskabte opvarmning af havene er meget klar.

  Det tog næsten en side, og der er sikkert – og forståeligt nok – en hel del potentielle læsere, der melder fra. Men det illustrerer meget godt, hvorfor kvaksalvere, fritidshavemænd, kyniske olie/kullobbyister og skråsikre amatører har så nemt spil på internettet mht. at sprede vildledning – det tager 30 sekunder at komme med en tilsyneladende “skeptisk” og letforståelig one-liner, men en time og ti gange så mange linjer at tjekke den efter, pille den fra hinanden og gøre rede for baggrunden. :(

  Og når man er skeptisk på den måde, som Niels A. Nielsen og mange andre er, er man også dejligt fri for at argumentere konsistent, fordi det eneste, det handler om, er at så tvivl om CO2 og menneskeskabt opvarmning. Niels har gennem tiden både sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet er blevet varmere (eller om det hele skyldes UHI-artefakter), for sidenhen at foreslå kosmisk stråling, havstrømme og talrige andre ting som forklaring på den observerede opvarmning. Han har kørt op ad stolper og ned ad vægge om store klimaudsving i fortiden (altså en indikation på en høj klimafølsomhed), og bagefter fortsat med at udbrede sig om, hvordan klimafølsomheden er meget lavere, end IPCC konkluderer. Han citerer rask væk 100 “forskere” som autoriteter og tager sig ikke af småting som, at deres indvendinger alle er indbyrdes modstridende og stort set fuldstændig udkomenterede.

  Dette har selvfølgelig intet med videnskabelig skepsis at gøre – det hedder rettelig “fornægtelse”. Desværre giver medierne alt for meget spalteplads til den slags i et misforstået forsøg på at “se sagen fra begge sider”. Overfor den slags “skepsis” er der brug for meget mere foragt og intolerance, som den engelske regerings videnskabelige ekspertrådgiver, John Beddington, så fint slår fast:

  http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1032320

  “Government Chief Scientific Adviser John Beddington is stepping up the war on pseudoscience with a call to his fellow government scientists to be “grossly intolerant” if science is being misused by religious or political groups.

  In closing remarks to an annual conference of around 300 scientific civil servants on 3 February, in London, Beddington said that selective use of science ought to be treated in the same way as racism and homophobia. “We are grossly intolerant, and properly so, of racism. We are grossly intolerant, and properly so, of people who [are] anti-homosexuality…We are not—and I genuinely think we should think about how we do this—grossly intolerant of pseudo-science, the building up of what purports to be science by the cherry-picking of the facts and the failure to use scientific evidence and the failure to use scientific method,” he said.

  ”I really would urge you to be grossly intolerant…We should not tolerate what is potentially something that can seriously undermine our ability to address important problems.”

 17. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  P.P.S. Mht. Roy Spencer, så nej, jeg forholder mig helt bevidst ikke til substansen i hans forestillinger omkring sky-forcering – ligesom jeg heller ikke gør det mht. hans benægtelser af evolutionsteorien eller hans benægtelser af det menneskelige CO2-udslip. Spencer er en mand, der helt åbenlyst lader sine religiøse forestillinger “Gud er stor og vi mennesker små” kortslutte sit videnskabelige jugement i næsten alle tilfælde, både i og udenfor sit eget speciale.

  For at sige det ligeud er mit liv ganske enkelt for kort til at bruge tid på den slags. Blinde høns kan lejlighedvis finde et korn, men det sker alt for tilfældigt til, at det rationelt kan betale sig at følge efter dem.

 18. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Præcisering. Jeg skrev:

  “For at få svar på dette spørgsmål er det meget interessant at følge henvisningerne til de tre artikler, Compo & Sardesmukh og du citerer (Stott et al. 2006; Knutson et al. 2006; Pierce et al. 2006). De har nemlig, modsat C & S, fokus på årsagen til havopvarmningen – og de støtter overhovedet ikke C & Ss spekulationer.”

  – og “dette spørgsmål” henviser til, hvorvidt opvarmningen af havene er naturlig eller menneskeskabt. (Det kunne af min lidt uklare overgang fremstå som, at det henviste til det, Niels havde insinueret, nemlig at “intern forcering” fra havstrømmene selv havde forårsaget temperaturstigningen).

 19. Af Niels A Nielsen

  -

  1) Bugge mener, at Wang (2005) viser samme irradiance-forcing i første halvdel af århundredet som den Lean (2000), der ifølge IPCC hviler på “questionable assumptions”. Hvad???
  http://www.leif.org/research/TSI-LEIF.pdf

  Leif Svalgaards rekonstruktion, der ikke viser nogen baggrundsvariation overhovedet, vil sikkert vise sig at være tættest på den rette, men Wang er jo meget tæt på Svalgaard.

  Lidt senere i det afsnit af IPCC-rapporten, som jeg citerede fra, sammenlignes Wang og Lean:

  “A new reconstruction of solar irradiance based on a model of solar magnetic flux variations (Y. Wang et al., 2005), which does not invoke geomagnetic, cosmogenic or stellar proxies, suggests that the amplitude of the background component is significantly less than previously assumed, specifically 0.27 times that of Lean (2000).”

  At der står rigtige ting i IPCC-rapporterne om solrekonstruktionerne, betyder ikke, at jeg tankeløst sluger konklusionerne fra det politisk inficerede FN-organ, ligesom Bugge gør det. At han undrer sig over, at jeg ikke gør det, siger jo egentlig alt om forskellen på ham og mig. Jeg finder det ikke rationelt at tro på attributionsstudier, der bruger soldata, der hviler på “questionable assumptions” og “kludged” aerosolestimater “pretty much pulled out of a hat”.

  Det gør klimaforskeren Judith Curry som sagt heller ikke.
  judithcurry.com/2010/10/19/overconfidence-in-ipccs-detection-and-attribution-part-ii/

  (USA er i øvrigt måske ved at trække støtten til IPCC – interessant udvikling)

  2) At aerosolestimaterne er så usikre som litteraturen tydeligt viser og varierer så kraftigt imellem de forskellige klimamodeller, som de gør, er selvfølgelig invaliderende for tilliden til nogen attribution. For eksempel er det sådan, at de modeller, der har den største sensitivitet (altså følsomhed for drivhusgasser) også har valgt den mest negative aerosolforcing – ellers er perioden med afkøling 1940-1970 nemlig ikke forklaret i modellen ;-)

  Jeg fatter ikke, at du vil spille så dum, Bugge: “.. så er sods effekt kun halvdelen af CO2s? Og det er jo derudover også indiskutabelt endnu en kilde til menneskeskabt opvarmning? Så hvad er egentlig helt præcist dit omtalte argument?”

  3) Det var Compo og Sardeshmukh’s åbenhed overfor forskellige kilder til oceanernes opvarmning, som jeg fandt interessant, ikke deres kilders lip-service til IPCC. Tak for Stott-citatet, tankevækkende at den slags medtages som del af en videnskabelig artikel!

  4) Bugge: “Albedo: Det, jeg forsøgte at gøre klart, var bare, at det mig bekendt pt. er alment anerkendt, at a)albedo er en funktion af klimaændringer snarere end en uafhængig drivkraft b) at albedo ændrer sig markant som respons på klimaforandringer og c) at dette er indeholdt i alle modeller.”

  Hvad snakker du om??? På de tidsskalaer, som vi taler om her, er den konventionelle visdom, som Pallé skriver: “Traditionally the Earth’s reflectance has been assumed to be roughly constant…”

  Du forsøger ikke at fortælle os, Bugge, at det har relevans for diskussionen, at albedo var anderledes, da en stor del af den nordlige halvkugle var dækket af sne og is, vel Bugge?

  Earthshine-studierne strækker sig ikke tilbage over istider og mellemistider, Bugge, selvom det da bestemt ville være interessant, hvis de gjorde det ;-)

  PS
  Mange tak for linket til Judith Leans artikel. Den måtte jeg smile over. Kan du se, hvad der er galt med hendes simple model, estimeret ved multipel regression, Bugge? Jeg mener den, hvor hun vil lade det seneste solminimum forklare stagnationen i de globale temperaturer?

  Læg mærke til hvad sker der med temperaturen i hendes model, hvis den antropogene forcing pludselig stopper? Lad os sige, at fossile brændstoffer slap op i morgen. Så stagnerer temperaturen i hendes model øjeblikkeligt! Hva’beha’r, der er ingen “heat in the pipeline”! Der er ingen “committed warming”!
  Jeg tror godt nok heller ikke, at der er ret meget “heat in the pipeline” (se bare stagnationen i havenes varmeindhold), men lidt er der vel Judith?
  Hvis kloden i en kraftig strålingsmæssig ubalance, og der er “heat in the pipeline”, så vil et solminimum have en aldeles minimal betydning for temperaturen. Hvis et solminimum kan få temperaturen til at stagnere, jamen så kan vi være sikre på, at det er meget småt med “heat in the pipeline”. Så hvilket standpunkt vælger du Judith? Bugge???

  Jeg er helt sikker på, at Gavin Schmidt krummer tæer over den her forudsigelse:

  “From 2014 to 2019, global annual surface temperatures are expected to increase only minimally (0.03$C), as declining solar
  irradiance cancels much of the anthropogenic warming, analogous to the recent period from 2002 to
  2008 when decreasing solar irradiance during the descending phase of solar cycle 23 countered much of the anthropogenic warming.”

  PPS Jeg keder mig efterhånden. Jeg har sagt det, som jeg vil sige.

 20. Af Niels A Nielsen

  -

  Lige en lille tilføjelse:

  Når jeg skrev: “Disse kraftige ændringer i skyalbedo og dermed den mængde af sollyset, der reflekteres tilbage til rummet kan sagtens forklare temperaturstigningerne, som vi har set.”, så var det selvfølgelig størrelsesordenen af albedoændringerne (2-3W/m2 eller 6-7W/m2), jeg hentydede til. Modsat dig, Bugge, regner jeg ikke med, at der er een altagørende klimadriver, der kan forklare det meste. Tværtimod regner jeg med, at der er masser af indbyrdes forbundne effekter.

 21. Af Niels A Nielsen

  -

  Kig lige på judth Leans figur a og se hvor dårlig modellens fit er 1910-1940 – selvom hun bruger sine egne forældede solar irradiance data, Lean(2000), til at give bare en smule stigning i perioden. Prøv med Wang(2005) eller Svalgaard…

 22. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  1) Hvis du mener at have opdaget noget, som Judith Lean har overset i sin videnskabelige artikel ovenfor, så send det ind til Wiley – eller til Nature, JGR eller GRL. Det er jo nærmest kriminelt kun at dele en så epokegørende indsigt som din med de (formentlig få) tilbageværende læsere på Berlingske. :)

  Igen-igen: Wang adskiller sig primært fra Lean (2000) (med en faktor 0,27) ved at have meget mindre variation i 17- og 1800-tallet – de er derimod meget ens i 1900-tallet, hvor vi har langt bedre data. Kig dog for pokker på din egen citerede graf 2.17……

  Og jeg vil aldrig holde op med at forbløffes over, hvordan du kan gøre en dyd ud af at plukke lige netop det, du mener at kunne bruge til at ride dine politiske kæpheste, ud, og så ellers ignorere, at de samlede konklusioner på alle disse højst komplekse forhold siger lodret det modsatte af dig – og Gudhjælpemig kanonisere din “cherry-picking” som den højeste udtryk for videnskabelig skepsis med en selvtilfredshed, der kunne få Ludvig d. 14 til at rødme.

  Du husker lige, at det, vi begyndte diskussionen med, var, om CO2s 1,7 W/m2 var den mest markante positive forcering i det 20. århundrede, ikke? Og det, du klamrer dig til her, er en usikkerhed om, hvorvidt solens forcering – siden det 18. århundrede – har været 0,3 W/m2 eller nu måske kun 0,12 W/m2……..:)

  2) Mht. aerosoler: Har du glemt, hvad der startede hele denne diskussion? Hele dit argument er en gang skyden vildt i alle retninger efter et eller andet, der kunne bruges til at anfægte, at CO2 havde været den største opvarmende forcering siden ca. 1950 – og så nævnte du specifikt usikkerheden omkring aerosoler (med henvisning til James Hansen) som ét af dine “argumenter”.

  Kan vi her – for 3. gang – blive enige om, at 0,9 W/m2 er en absolut (og formentlig helt urealistisk høj) maksimumværdi for sod-forcering, og at selv dette kun er halvdelen af de bekendte 1,7 W/m2 fra CO2, som selv du er for klog til at anfægte? Den store usikkerhed omkring aerosolforceringen er altovervejende nedefter – er den kun lidt negativ, eller er den stærkt negativ, måske helt ned til -3 W/m2? I så fald er det jo særdeles dårligt nyt for dig – og os alle – fordi de opvarmende forceringer så har været endnu kraftigere end forventet. Vi kan under alle omstændigheder være stensikre på, at usikkerheden mht. aerosoler ikke ændrer på, at CO2-forceringen er endog langt større.
  I øvrigt er det et væsentligt argument i din egen kilde (James Hansen) kort fortalt, at usikkerheden omkring aerosoler ikke betyder det helt store, fordi vi kan måle Jordens strålingsubalance. Men det er jo (igen) helt typisk for din slags menneskers strategi: hiv løsrevne stumper og enkelte “kirsebær” ud hist og her og tilsæt lidt “sund fonuft” og fordomme fra bodegaen/jordbærbedet – og så ignorerer vi ellers, at din kilde ellers siger det stik modsatte af det, du så brændende ønsker at tro.

  3) Compo & Sardesmukh og du er velkomne til at være (piv)åbne overfor hvad som helst. Men de kilder, I selv støtter jeres (piv)åbenhed på, og som modsat C&S ubegrundede spekulationer rent faktisk har fokus på årsagen til havenes opvarmning, lukker uheldigvis for jer straks jeres møjsommeligt eftersøgte sprækker endog særdeles hårdt i. Og “lip-service”? Hele kernen i Stotts, Knutsons og Pierces artikler er at forsøge at kvantificere forskellige bidrag til opvarmning og afkøling af havene – du ved, det er sådan noget med iskolde fysiske/matematiske beregninger – og det, jeg citerer, er hjertekulen i deres konklusioner. Du kan også få Knutson et al. (2006) her:

  “The simulations support previous findings that twentieth-century global warming has resulted from a
  combination of natural and anthropogenic forcing, with anthropogenic forcing being the dominant cause of the pronounced late-twentieth-century warming. The regional results provide evidence for an emergent anthropogenic warming signal over many, if not most, regions of the globe. The warming signal has emerged rather monotonically in the Indian Ocean/western Pacific warm pool during the past half-century. The tropical and subtropical North Atlantic and the tropical eastern Pacific are examples of regions where the anthropogenic warming signal now appears to be emerging from a background of more substantial multidecadal
  variability”.

  Heller ikke meget sjov for dig eller C & S her, hva´? Det er hele konklusionen og halvdelen af deres abstract – er det også altsammen “lip-service” til ære for Den store Klimasammensværgelse, der så nedrigt har samlet sig for at undertvinge alverdens folks og i særdeleshed gnavne fynske havemænds frihed? Og involverer sammensværgelsen både Princeton, Scripps, NOAA, New Jersey, Boulder, Hadley og Potsdam (de omtalte forskeres institutioner)?

  Dit argument svarer til, at jeg skrev en artikel om nervesignalhastighed, og til sidst kom ind på akupunktur (“skønt det ikke er artiklens fokus”) og citerede tre artikler, der viste, at akupunkturs effekt var “et emne, der blev forsket aktivt i”, og afsluttede med, at det ikke kunne udelukkes, at akupunktur var en virksom behandling – og så ellers ignorede/fortav, at mine tre citerede aktive forskningsartikler alle havde undersøgt sagen på alle leder og kanter og krystalklart konkluderet, at akupunktur overhovedet ingen effekt har. Og når du så konfronterede mig med dette, kaldte jeg det bare “lip-service” til ære for den farmakologiske industri.
  Pivåbent, helt sikkert – skeptisk eller videnskabeligt er det bestemt ikke. Men det er jo heller ikke hensigten. :(

  Begynder du at ane et mønster i din kildebehandling? “Kildekritik” handler til din oplysning ikke om at pille små, nøje udvalgte stumper ud af sine kilder og ellers være kritisk overfor alt det, man ikke kan lide.

  4) Ja, selvfølgelig var det mht. Pallé & Goodes citerede albedoændringer disse forceringers størrelsesorden, du tænkte på, da du sagde, at de “sagtens kunne forklare de klimaændringer, vi har set”. Og det er netop derfor, jeg meget gerne ville høre dit svar på dette meget enkle spørgsmål:

  Hvordan forestiller du dig så, at først et fald 1960-85 i størrelsesordenen hhv. MINUS 7 W/m2 og sidenhen en stigning i ordenen PLUS 7 W/m2 1985-2000 i begge tilfælde kunne forklare en temperaturstigning på 0,2-0,3 grader?

  Jeg forstår det nemlig umiddelbart overhovedet ikke, men jeg er jo også så hæmmet af naturlove, logik og andet kedsommelig dogmatik, så jeg ville skam være overordentlig interesseret i at høre et bud fra en så (piv)åbensindet fritænker som dig.

  Jeg tror også ganske ligesom dig, at der er masser af indbyrdes forbundne klimaeffekter, hvoraf nogle har virket særdeles kraftigt til bestemte tider og ubetydeligt til andre – og det er en forestilling, vi to heldigvis deler med samtlige klimavidenskabsmænd i verden, i hvert fald blandt dem, der laver peer-reviewet forskning. F.eks også Realclimate-holdet og alle IPCCs forfattere.

  Men tilbage står blot, at du trods denne fælles erkendelse – og trods 1000vis af ord, fejlcitater, misforståelser, afledningsmanøvrer og en selv for dig sjældent ihærdig kirsebærplukning – IKKE HAR PRÆSTERET AT SANDSYNLIGGØRE ÉN ENESTE POSITIV FORCERING I DET 20.ÅRHUNDREDES 2. HALVDEL, DER BLOT TILNÆRMELSESVIS KAN NÅ OP PÅ CO2S 1,7 W/m2.

  Hvis du finder på det en dag, så giv mig et praj – ellers gør dig selv og verden en tjeneste og hold inde med at spilde min og andres tid på denne måde.

  Jeg får ikke så meget tid til at blogge mere foreløbig, da jeg skal begynde igen til marts, og det keder mig også bravt efterhånden at læse og færdigtygge kilder for folk, der systematisk misrepræsenterer deres indhold og aldrig erkender deres fejl, så heller ikke mere herfra.

 23. Af Søren Farup

  -

  Kære Niels og Christoffer

  Tak til jer to kamphaner!
  Det bliver vist ikke let for Lars Aagaard, at få brygget en ny blogtekst sammen om emnet.
  Hvis jeg var ham, ville jeg bede jer to om hver en statusrapport (sådan i lidt overordnede vendinger) og offentliggøre den i bloggen.
  Men jeg er jo ikke Lars Aagaard!

  Venlige hilsner

  Søren

 24. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Kære Søren,

  jeg tror umiddelbart ikke, at Lars-Henrik vil være særligt interesseret i at lave en artikel ud af Niels og min udveksling – og jeg tror slet ikke, at han i det hele taget finder Niels´ synpunkter hverken gennemtænkte, velunderbyggede eller interessante.

  Men hvis han – eller du eller nogen anden – ville bede Niels eller ligesindede om en “statusrapport”, så ville jeg anbefale jer at begynde med at stille spørgsmålet:

  “Kan du nævne en positiv, naturlig forcering, der har haft en størrelse i nærheden af 1,7 watt pr. kvadratmeter netto over de sidste 50-60 år – og kan du henvise til helst mindst to af hinanden uafhængige, peer-reviewede forskningsartikler, der kan dokumentere dette kvantitativt”?

  Jeg kan allerede afsløre, at det korrekte svar på dette spørgsmål er “nej”.

  Men jeg tror dog, at Niels i stedet vil levere en meget lang smøre med en hel masse løsrevne udpluk og spekulationer fra 117 kilder, hvor han ikke vil tage sig af, at hans egne kilders konklusioner modsiger ham lodret; stammer fra underlige obskurantistiske blogs med pendulsvingere, homøopater og ønskekvistsøgere; er indbyrdes modstridende; eller slet ikke siger det, han tager dem til indtægt for.

  Og Søren: Du er selvfølgelig stadig velkommen til at være uenig med mig, interessere dig mere for økonomiske eller teologiske eskatologier eller mene, at CO2-restriktioner er spild af penge –

  – men jeg kan ikke se, hvordan du på nogen måde kan komme udenom, at Niels ikke har præsenteret én eneste underbygget indvending mod, at CO2 har været langt den stærkeste forcering i den sidste godt 50 år.

  Og jeg beder dig også bemærke, at Niels er en af mine kæreste og mest trofaste uvenner i denne debat (der er helt sikker meget få, der og læser hvert et ord, jeg skriver, så nidkært og nøje, og det er jo bestemt en ære :), og han er faktisk efterhånden blevet én af de mest indsigtsfulde amatørskeptikere, jeg kender fra den danske klima-blogosfære, og jeg tror helt bestemt, at mange kunne lade sig forvirre af, hvad han siger – og derfor finder jeg det også umagen værd at bruge så uforholdsmæssigt megen tid på at tilbagevise hans påstande. Og trods de indskudte perfiditeter fra begge sider er der faktisk rigtig meget substans at hente i de ovenstående udvekslinger – og denne substans viser altså som sagt, at CO2 har været den kraftigste positive effekt siden det tyvende århundredes midte. Præcis, som man ellers hører det fra IPCC og andre klimaforskningsmiljøer.

  Mvh Christoffer

 25. Af Niels A Nielsen

  -

  Ak nej, Bugge, jeg er ikke nidkær overfor dig, hvis jeg var det, kunne mine indlæg blive 3 gange så lange. Men lad os tage et centralt punkt for meningsudvekslingen, de forældede TSI-data, som attributionsstudierne bruger til dog i det mindste at forklare en lille smule af temperaturstigningen 1910-1940. jeg nu har nævnt punktet et antal gange og hvor, jeg har henvist til mine kilder.

  Bugge skriver i sin sædvanlige arrogante stil: “Hvis du med “de seneste soldata” blot mente dem, der var omtalt i IPCCs AR4-rapport (fra f.eks Lean, Wang, Solanki, Fröhlich mfl.), så kendte jeg dem udmærket godt, tak – de er ligesom over 5 år gamle…?”

  Men når han så refererer de data, som han udmærket godt kendte, så viser det sig, at det gør han så ikke. Ja han magter end ikke at læse min henvisning:

  “Wang et al. (2005) er f.eks citeret deri, og deres rekonstruktion af TSI viser jo en øget forcering herfra på 0,5-0,7 W/m2 fra ca. 1910-40 – stort set som Lean et al. fra 2000?”

  “Igen-igen: Wang adskiller sig primært fra Lean (2000) (med en faktor 0,27) ved at have meget mindre variation i 17- og 1800-tallet – de er derimod meget ens i 1900-tallet, hvor vi har langt bedre data. Kig dog for pokker på din egen citerede graf 2.17……”

  Hvis man blot gør sig den ulejlighed at læse forklaringen til figur 2.17, vil man vide, at Bugge ikke har forstået en klap af figuren. Den nederste rand af det lyseblå er Leans rekonstruktion.

  Ifølge Wangs rekonstruktion stiger TSI med 0,17 W/m2 fra 1910 til 1940.
  Ifølge Leans forældede data stiger TSI med 0,69 W/m2 i samme periode.

  Bugge: “Kig dog for pokker på din egen citerede graf 2.17……”
  Jeg har et excel-ark med de rå data, men 0,5-0,7 W/m2 kan man selv med meget dårlige øjne under ingen omstændigheder læse ud af den graf.

  Søren, Bugge er en propagandist. Han er ikke interesseret i reel samtale. Lagde du mærke til, hvordan Bugge ovenfor vil koble klimaskepsis som min med racisme og homofobi?

  De nyeste soldata gør det også umuligt at forklare en middelalderlig varmeperiode. I hvert fald hvis man kun indrager de faktorer, som attributionsstudierne gør, faktorer som altså heller ikke kan forklare temperaturstigningen i begyndelsen af århundredet. Bugge kan stampe i jorden og råbe for pokker herfra og til helvede, men det får ikke problemet til at gå væk.

  Kun en religiøst besat ideolog kan omtale attributionsstudierne, som Bugge gør ovenfor:

  “Årsagssammenhængene er ganske udførligt dokumenterede i f.eks de attributionsstudier….
  Sagen er i al enkelthed, at andre kendte klimafaktorer – vulkanudbrud, solindstråling, ozon, aerosoler (primært sulfater) – har været enten næsten konstante siden 1950 eller givet et let kølende bidrag….Hvis man fjerner dette opvarmende bidrag, burde klimaet siden 1950 være blevet svagt koldere…. I stedet har vi set en klar opvarmning på ca. 0,6-7C, og dette giver ganske enkelt ingen fysisk mening, hvis man ikke inddrager de menneskeskabte drivhusgasser….”

 26. Af Niels A Nielsen

  -

  TSI-stigningen er altså i perioden 1910-1940 ikke mindre end fire gange så stor i Lean-rekonstruktionen (0,69 W/m2) kontra Wang-rekonstruktionen (0,17 W/m2)

  Dette er ikke noget subtilt punkt. Enhver som kan læse den engelsk tekst til figuren vil kunne se af figuren, at der endog meget stor forskel på den forcing, som man vil få ud af rekonstruktionerne fra Lean (2000) kontra Wang (2005).

  Og figurteksten er ikke forfattet i uforståelige termer:
  “Figure 2.17. Reconstructions of the total solar irradiance time series starting as early as 1600. The upper envelope of the shaded regions shows irradiance variations arising from the 11-year activity cycle. The lower envelope is the total irradiance reconstructed by Lean (2000), in which the long-term trend was inferred from brightness changes in Sun-like stars. In comparison, the recent reconstruction of Y. Wang et al. (2005) is based on solar considerations alone, using a flux transport model to simulate the long-term evolution of the closed flux that generates bright faculae.”

  Jeg gav endda et ekstra link til en tilsvarende graf af Leif Svalgaard. Alligevel ser vi Bugge arrogant insistere på, at der nærmest ingen forskel er på de to rekonstruktioner.

 27. Af Niels A Nielsen

  -

  Sagen i sin nøddeskal er, at vi ikke aner, hvad der forårsagede den temperaturstigning i begyndelsen af århundredet, som er lige så stor som temperaturstigningen i sidste halvdel af århundredet. Derfor ved vi heller ikke, hvordan de globale temperaturer havde set ud i fravær af CO2-udledninger fra fossile brændstoffer.
  Men de interne klimaoscillationer eller solært inducerede ændringer i skyernes mængde og fordeling i atmosfæren, der forårsagede temperaturstigningerne i begyndelsen af århundredet har måske nu også sat gang i denne udvikling:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:2001/plot/hadcrut3gl/from:2001/trend

  For to et halvt år siden sagde Steven Mosher noget interessant om denne negative trend:

  Steven Mosher (July 12th, 2008 at 7:45 am):
  “I?m going to look at this in an entirely different way. It would appear that the 8 year time peroid between 2001 and 2008 will have a negative slope. That is, the 8 year slope will be negative, assumming that the first 6 months of 2008 is a good predictor of the last six months ( june, july is good predictor)Anyways, assume that at the end of 2008 we have a negative slope for the 8 year span of 2001 -2008.What to make of this?1. Climate coolists: Its the end of AGW, AGW is wrong, models are wrong, radiative physics is wrong, we are entering an ice age. That hand is Doyle Brunson?s 10-2.2. Climate Warmists: it?s the weather. we have no explaination. It happens all the time. there is no information in an 8 year trend. none. is there information in an 8 year trend? Well, one approach to that problem is to bicker about error bars. Another approach is to see in the actual record, lets say the past 100 years, how often we see a negative trend over an 8 year peroid. Is it common? is it rare. If its RARE, then information theory tells me it has a HIGH information content. But thats just my take on things.So. I went to look at all 8 year trends from 1900 to 2007 ( 2008 isnt done) Here is what you find
  1. Every Batch of them ( save 1) is associated with volcanic activity. In the early 1900s, in the 6os,in the 70s, in the 80s in the 90s. If you find a 8 year negative slope in GSMT, You had a volcano.This is a good thing. It tells us the science of GW understand things.
  2. The SOLE exception is the batch of 8 year negative trends in the mid 40s. Now, until recently GCM [klimamodeller] had not been able to match these negative trends (hmm) BUT now we find that the observatiion record, the SST bucket/inlet problem may be the cause of this apparent cooling trend.So, from 1990 to 2000, a time when C02 was increasing we find that on rare occasions we will see 8 year trends that are negative. The cause: volcanos, and bad SST data. Now, look at beyond 2000 and the last 8 years. negative trend. Any volcano? nope. any bucket problems?err nope. So for the first time in 100 years you have a negative slope that is not correlated with either volacanoes or bad observation data. That looks interesting. Wave your arms and cry weather?That?s not science. Thats like waving your arms and crying weather when it gets warmer. The appeal to ignorance. We have a cooling regime. a cooling regime that is not associated with volcanoes and not associated with data errors. I think Thats interesting and meaningful. Dont know what it means, but its the kind of thing you want to investigate rather than shrug off.”

 28. Af Søren Farup

  -

  Kære Christoffer

  Jeg bliver nødt til at irettesætte dig vedr. din ovenstående kommentar til mig om mine “økonomiske og teologiske eskatologier”.
  Omend jeg nok forstår, at du her har brugt ordet eskatologi i en polemisk sammenhæng, så er det mere min fornemmelse, at det er dig, der er ude i et eskatologisk ærinde, end det er mig.
  Ellers er og bliver dit hede forsvar for co2 teorien uforklarlig.
  Om jeg eller Niels (eller nogen anden) tager den til os, må dog være en sand videnskabsmand det indifferente.
  Det vil jo hverken gøre fra eller til i forhold til dens sandhed.

  Venlige hilsner

  Søren

  PS Jeg ville stadig gerne have en statusopgørelse i artikelform – beregnet til et almindeligt læsende publikum – fra både din og Niel´s hånd.

 29. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Ja, hele den lyseblå kurve på fig. 2.17 er Lean et al. fra 2000 – det står jo på figuren, jeg selv citerede, og hvem har nogensinde påstået andet???

  Nu kigger jeg igen på Lean et al. (2000), Wang et al. (2005) og igen på Leans seneste rekonstruktion, og jeg kan stadig ikke se at der er den helt store forskel på data fra ca. 1900 og fremefter – og slet ikke fra 0,17 til 0,69 W/m2. Den faktor 0,27, der omtales, gælder mig bekendt for hele tidsserien tilbage fra ca. 1700; det betyder jo ikke, at hvert enkelt år eller hver senere tidsserie skal ganges med en faktor 0,27 (og det er vel det, du har gjort med 0,69 W/m2 for at få 0,17, ikke?), fordi uoverensstemmelsen mellem dem netop bliver meget mindre op i det 20. århundrede.

  Men uanset hvad: Hele denne diskussion er en “red hering” ifht., hvad der kan have forårsaget opvarmningen indtil 1940-45 stykker (og det ærgrer mig næsten lidt, at jeg på denne måde er gået med på Niels´ afledningsmanøvre). Enten solindstrålingen fra ca. 1900-1940 har været 0.7, 0.5 eller 0.2 W/m2, er det under alle omstændigheder utilstrækkeligt til at forklare den observerede temperaturstigning i det tidsrum på ca. 0,3-0,4C.

  Når man korrigerer solindstrålingen for a) at jorden er rund (som bekendt ganske vigtigt, ikke?) og dividerer med 4 – og b) for albedo (30-35% af indstrålingen tilbagekastes som bekendt fra jorden som helhed – jeg er ikke helt sikker på den præcise sats i ovennævnte regnestykke) –

  så får man en klima-forcering fra solindstråling på mellem 0,02 og 0,1 W/m2 fra ca. 1900-40, enten man omregner fra en solindstråling på 0.17, 0.5 eller 0.7W/m2. Ved en klimafølsomhed på 0,75 C pr W/m2 (svarende til de bekendte ca. 3C for en fordobling af CO2-indholdet, der giver knap 4 W/m2) skulle det give mellem 0,015C og 0,075C – altså under alle omstændigheder langt under 0,3-0,4C. Så enten man bruger gamle eller nye soldata, har det været klart, at solen ikke har kunnet forklare andet end en mindre del af opvarmningen tidligt i 1900-tallet.

  Så kan du svare mig på, hvorfor du alligevel finder det så vigtigt at tærske langhalm på dette igen og igen? Da vel ikke for at sprede forvirring, vel?

  En vigtigere årsag til denne tidlige opvarmning er formentlig en næsten 50-årig pause i store vulkanudbrud – a la dem, man f.eks så på Krakatau i 1883, i Mexico i 1983 og på Filippinerne i 1991. Grant Foster (ham igen!) har en udmærket analyse af vulkansk forcering og mangel på samme her:

  http://replay.waybackmachine.org/20090220124933/http://tamino.wordpress.com/2008/10/19/volcanic-lull/

  – heraf ses, at nettobidraget fra vulkansk forcering har været ca. 0,2-3 W/m2 mindre negativt fra ca. 1910 indtil 1950erne. Af samme post fremgår iøvrigt også, at drivhusgassernes forcering endvidere har givet ca. 0,4 W/m2 i denne periode. Tilsammen er disse forceringer nemt i stand til at give en opvarmning på 0,3-4 grader.

 30. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Ja, hele den lyseblå kurve på fig. 2.17 er Lean et al. fra 2000 – det står jo på figuren, jeg selv citerede, og hvem har nogensinde påstået andet???

  Nu kigger jeg igen på Lean et al. (2000), Wang et al. (2005) og igen på Leans seneste rekonstruktion, og jeg kan stadig ikke se at der er den helt store forskel på data fra ca. 1900 og fremefter – og slet ikke fra 0,17 til 0,69 W/m2. Den faktor 0,27, der omtales, gælder mig bekendt for hele tidsserien tilbage fra ca. 1700; det betyder jo ikke, at hvert enkelt år eller hver senere tidsserie skal ganges med en faktor 0,27 (og det er vel det, du har gjort med 0,69 W/m2 for at få 0,17, ikke?), fordi uoverensstemmelsen mellem dem netop bliver meget mindre op i det 20. århundrede.

  Men uanset hvad: Hele denne diskussion er en “red hering” ifht., hvad der kan have forårsaget opvarmningen indtil 1940-45 stykker (og det ærgrer mig næsten lidt, at jeg på denne måde er gået med på Niels´ afledningsmanøvre). Enten solindstrålingen fra ca. 1900-1940 har været 0.7, 0.5 eller 0.2 W/m2, er det under alle omstændigheder utilstrækkeligt til at forklare den observerede temperaturstigning i det tidsrum på ca. 0,3-0,4C.

  Når man korrigerer solindstrålingen for a) at jorden er rund (som bekendt ganske vigtigt, ikke?) og dividerer med 4 – og b) for albedo (30-35% af indstrålingen tilbagekastes som bekendt fra jorden som helhed – jeg er ikke helt sikker på den præcise sats i ovennævnte regnestykke) –

  så får man en klima-forcering fra solindstråling på mellem 0,02 og 0,1 W/m2 fra ca. 1900-40, enten man omregner fra en solindstråling på 0.17, 0.5 eller 0.7W/m2. Ved en klimafølsomhed på 0,75 C pr W/m2 (svarende til de bekendte ca. 3C for en fordobling af CO2-indholdet, der giver knap 4 W/m2) skulle det give mellem 0,015C og 0,075C – altså under alle omstændigheder langt under 0,3-0,4C. Så enten man bruger gamle eller nye soldata, har det været klart, at solen ikke har kunnet forklare andet end en mindre del af opvarmningen tidligt i 1900-tallet.

  Så kan du svare mig på, hvorfor du alligevel finder det så vigtigt at tærske langhalm på dette igen og igen? Da vel ikke for at sprede forvirring, vel?

  En vigtigere årsag til denne tidlige opvarmning er formentlig en næsten 50-årig pause i store vulkanudbrud – a la dem, man f.eks så på Krakatau i 1883, i Mexico i 1983 og på Filippinerne i 1991. Grant Foster (ham igen!) har en udmærket analyse af vulkansk forcering og mangel på samme her:

  replay.waybackmachine.org/20090220124933/http://tamino.wordpress.com/2008/10/19/volcanic-lull/

  (ufuldstændig henvisning – indsæt http:// foran)

  – heraf ses, at nettobidraget fra vulkansk forcering har været ca. 0,2-3 W/m2 mindre negativt fra ca. 1910 indtil 1950erne. Af samme post fremgår iøvrigt også, at drivhusgassernes forcering endvidere har givet ca. 0,4 W/m2 i denne periode. Tilsammen er disse forceringer nemt i stand til at give en opvarmning på 0,3-4 grader.

 31. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Ja, hele den lyseblå kurve på fig. 2.17 er Lean et al. fra 2000 – det står jo på figuren, jeg selv citerede, og hvem har nogensinde påstået andet???

  Nu kigger jeg igen på Lean et al. (2000), Wang et al. (2005) og igen på Leans seneste rekonstruktion, og jeg kan stadig ikke se at der er den helt store forskel på data fra ca. 1900 og fremefter – og slet ikke fra 0,17 til 0,69 W/m2. Den faktor 0,27, der omtales, gælder mig bekendt for hele tidsserien tilbage fra ca. 1700; det betyder jo ikke, at hvert enkelt år eller hver senere tidsserie skal ganges med en faktor 0,27 (og det er vel det, du har gjort med 0,69 W/m2 for at få 0,17, ikke?), fordi uoverensstemmelsen mellem dem netop bliver meget mindre op i det 20. århundrede.

  Men uanset hvad: Hele denne diskussion er en “red hering” ifht., hvad der kan have forårsaget opvarmningen indtil 1940-45 stykker (og det ærgrer mig næsten lidt, at jeg på denne måde er gået med på Niels´ afledningsmanøvre). Enten solindstrålingen fra ca. 1900-1940 har været 0.7, 0.5 eller 0.2 W/m2, er det under alle omstændigheder utilstrækkeligt til at forklare den observerede temperaturstigning i det tidsrum på ca. 0,3-0,4C.

  Når man korrigerer solindstrålingen for a) at jorden er rund (som bekendt ganske vigtigt, ikke?) og dividerer med 4 – og b) for albedo (30-35% af indstrålingen tilbagekastes som bekendt fra jorden som helhed – jeg er ikke helt sikker på den præcise sats i ovennævnte regnestykke) –

  så får man en klima-forcering fra solindstråling på mellem 0,02 og 0,1 W/m2 fra ca. 1900-40, enten man omregner fra en solindstråling på 0.17, 0.5 eller 0.7W/m2. Ved en klimafølsomhed på 0,75 C pr W/m2 (svarende til de bekendte ca. 3C for en fordobling af CO2-indholdet, der giver knap 4 W/m2) skulle det give mellem 0,015C og 0,075C – altså under alle omstændigheder langt under 0,3-0,4C. Så enten man bruger gamle eller nye soldata, har det været klart, at solen ikke har kunnet forklare andet end en mindre del af opvarmningen tidligt i 1900-tallet.

  Så kan du svare mig på, hvorfor du alligevel finder det så vigtigt at tærske langhalm på dette igen og igen? Da vel ikke for at sprede forvirring, vel?

  En vigtigere årsag til denne tidlige opvarmning er formentlig en næsten 50-årig pause i store vulkanudbrud – a la dem, man f.eks så på Krakatau i 1883, i Mexico i 1983 og på Filippinerne i 1991. Grant Foster (ham igen!) har en udmærket analyse af vulkansk forcering og mangel på samme her:

  replay.waybackmachine.org/20090220124933/http://tamino.wordpress.com/2008/10/19/volcanic-lull/

  (ufuldstændig henvisning – indsæt http med kolon og skråstreger foran)

  – heraf ses, at nettobidraget fra vulkansk forcering har været ca. 0,2-3 W/m2 mindre negativt fra ca. 1910 indtil 1950erne. Af samme post fremgår iøvrigt også, at drivhusgassernes forcering endvidere har givet ca. 0,4 W/m2 i denne periode. Tilsammen er disse forceringer nemt i stand til at give en opvarmning på 0,3-4 grader.

 32. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  En anden udmærket gennemgang af Grant Foster mht. forskellige forceringers størrelse gennem de sidste +100 år kan ses her:

  replay.waybackmachine.org/20100104073232/http://tamino.wordpress.com/2009/08/17/not-computer-models/

  Det er endnu en ufuldstændig henvisning, hvor man selv må indsætte http + kolon + skråstreger. Hvad sker der af fremskridt på denne front fra Berlingskes side? Som sagt af (rigtig) mange duer det simpelthen ikke, at man næsten ikke kan indsætte internethenvisninger i så faktuelle debatter som disse. Det er i hvert fald til uforholdsmæssig fordel for dem, der selv trækker deres påstande frit ud af den blå luft, og skade for dem, der foretrækker facts og data, og det kan ikke være Berlingskes hensigt.

 33. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Alle data for forceringer i det 20. århundrede kan i øvrigt hentes via NASAs/GISS´ hjemmeside, hvis nogen tror, at jeg bilder folk noget ind:

  http://data.giss.nasa.gov/modelforce/RadF.txt

 34. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Læg i øvrigt mærke til, at Niels A. Nielsen omhyggeligt undlader at besvare alle mine ellers meget enkle spørgsmål omkring hans misforståelser og fejlcitater af både Hansen og aerosoldata, Compo & Sardesmukhs hav-artikel og Pallés albedoeffekter – og i stedet bruger al energien på ét spørgsmål omkring sol-forcering, hvor han troede at stå stærkt. Jeg har nu modsat besvaret hans ene spørgsmål og forholdene omkring opvarmningen 1900-1940 endog temmelig udførligt ovenfor – og med talrige henvisninger.

  Niels har modsat intet svar på

  a) hvorfor han citerer Hansens aerosolartikel, når den netop understreger, at aerosolforceringen kan have været meget mere NEGATIV, end IPCC antager, og altså snarere tyder på, at opvarmningen og følsomheden kan være UNDERvurderet?

  b) hvorfor han via Compo & Sardesmukh citerer tre artikler, der alle finder, at den menneskeskabte opvarmning af havene er krystalklar, når NAN nu prøver at så tvivl om, at opvarmningen af havene er menneskeskabt?

  c) hvordan han med Pallé vil forklare 0,2-9,3Cs temperaturstigning med først et FALD på 7W/m2, og sidenhen med en STIGNING på 7 W/m2?

  Det svarer Niels ikke på af den simple grund, at han selvfølgelig ikke har noget svar – og fordi, mennesker af hans støbning ganske enkelt ikke har den rygrad, der skal til at erkende andet end betydningsløse fejl.

  Summa summarum, igen: Det står krystalklart, at der ikke kendes en forcering, der tilnærmelsesvist nærmer sig en størrelse på 1,7 W/m2 i det 20. århundrede – eller nogen oplagt grund til at postulere eksistensen af en sådan ukendt forcering.
  Dette er understøttet af mange årtiers benhård og kvantitativ fysisk, kemisk, biologisk og matematisk forskning lavet på mange laboratorier og af mange forskellige mennesker – og en stor del af det er tilvejebragt længe før, det blev politisk interessant at beskæftige sig med global opvarmning. Ja, det fremgår endda af Niels A. Nielsens egne kilder – som han altså enten ikke læser eller også citerer så bevidst selektivt, at han får fordrejet pointen til at blive den stik modsatte af forfatternes.

  Det er disse videnskabelige kilder og den dokumentation, jeg forlader mig på, når jeg konkluderer:

  “Sagen er i al enkelthed, at andre kendte klimafaktorer – vulkanudbrud, solindstråling, ozon, aerosoler (primært sulfater) – har været enten næsten konstante siden 1950 eller givet et let kølende bidrag. Hvis man fjerner dette opvarmende bidrag, burde klimaet siden 1950 være blevet svagt koldere. I stedet har vi set en klar opvarmning på ca. 0,6-7C – og dette giver ganske enkelt ingen fysisk mening, hvis man ikke inddrager de menneskeskabte drivhusgasser.”

  – og det er den samme type ræsonnement, som man anvender på alverdens forskningslaboratorier, og inden for al naturvidenskabelig forskning og erkendelse. Det står jeg ved, og det er godt nok til mig.

  Jeg lader det roligt være op til fornuftige læsere at afgøre, hvem der er en “forblændet ideologisk propagandist”, en “crackpot” en “green nut”, “rablende Klimafader” “en idiot” eller til at sætte andre af min ærede modparts smukke etiketter på ham selv. :)

 35. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  P.S til Søren Farup:

  Du slog lige til lyd for Eurozonens sammenbrud og dollarens død indenfor få år. Jeg ved ikke, om du har ret eller ej, men det lyder da temmelig undergangs/dommedagsagtigt/eskatologisk i mine øren?

  Som jeg har sagt dig mange gange er min motivation for mit forsvar for CO2-teorien primært den samme som for at forsvare mit eget felt, evolutionsbiologien, mod kreationister – eller lægevidenskaben mod astrologer, krystalhealere og andre obskurantister. Det er videnskaben, forskningsfriheden og den almindelige videnskabelige metode, der i alle tilfælde er under belejring fra en flok kyniske, uvidende eller politisk/religiøst forblændede typer, der af forskellige grunde ikke kan lide de respektive videnskabers konklusioner omkring forskellige spørgsmål.

  For en ordens skyld skal der derudover heller ikke være den mindste tvivl om, at jeg rent politisk står langt fra den fløj, du kalder “frihedens side”, hvis du dermed mener tilhængerne af anarkokapitalisme eller en minimalstat. Jeg er en stærk tilhænger af en statsmagt, der griber meget aktivt ind i begrænsningen af negative eksternaliteter i forbindelse med landbrug, skovbrug og naturbevaring, og jeg prioriterer ofte både den uindskrænkede private ejendoms- og produktionsret samt økonomisk væskt lavere end hensynet til grundvand, fjorde, dyre- og planteliv og omgivelserne.

  Men jeg er ikke interesseret i at spilde en masse penge på CO2-begrænsning, hvis det kan sandsynliggøres, at det bedre kan betale sig at tilpasse sig, og at risikoen alligevel er til at leve med eller kan minimeres ved sandsynlig fremtidig teknologi. Jeg er en stor teknologi-optimist, og jeg tror, at det er realistisk, når Risøs energirapport 9 (som omtalt af Leif Sønderberg Petersen i sidste nummer af Aktuel Naturvidenskab) konkluderer, at CO2-fri energi kan dække verdens energibehov i 2050 – hvis man ellers er villig til at træffe de nødvendige politiske valg mht. omlægninger af afgiftssystemer og skatter. Ingen kvasireligiøse eskatologiske betragtninger her.

  Hvad vi vil gøre med CO2-udslippet – om overhovedet noget, altså – skal bare være en beslutning, vi træffer på baggrund af facts. Hvis du med åbne øjne kigger på IPCC-rapportens konklusioner og siger mig, at du ikke tror, at det kan nytte noget eller betale sig at reducere CO2-udslippet, så er det ærlig snak, man kan bruge til noget.

  Men når visse her forsøger at foregøgle, at der er stor usikkerhed omkring, hvovidt opvarmningen siden ca. 1950 er menneskeskabt, og trylle eller fordreje ubehagelige forskningsresultater væk, er det et forsøg på at benægte problemet, fordi man ikke kan lide de mulige politiske implikationer. Det er ligesom at benægte statsunderskuddet, fordi man ikke kan lide udsigten til nedskæringer, skatteforhøjelser etc., og det er uhæderligt og foragteligt i min optik.

 36. Af Søren Farup

  -

  Kære Christoffer

  Dette skal blive mit absolut sidste pip på denne blog.
  Jeg satser dog på, at du lige kigger forbi, selvom du er tilbage på arbejdet.
  Som det vist er fremgået af mine spredte kommentarer, har jeg fået veneration for såvel dig som Niels.
  Som en anden Jeronimus vil jeg derfor formane jer til at læse/genlæse vor store digter H C Anderens “Snedronningen”. (Eller hør den på fremragende vis læst op af Jens Okking – og lad gerne børnene lytte med, uanset deres alder).
  I har sikkert engang stiftet bekendtskab med eventyret, og husker historien om Kay og den lille Gerda.
  Og om det “forstandsspejl” som djævelen har gjort en dag, hvor han var i rigtig godt humør. Da spejlet på sin vej mod himlen splintres i billioner eller flere stykker, får den kære Kay et lille spejlgran i øjet (og i hjertet), og fra da af ser han alting anderledes end før – han ser alting forkert, men tror dog i stedet, at han for første gang ser alting ret.
  Og hans betagethed af Snedronningen der bortførte ham og som han fortalte “at han kunne hovedregning -og det med brøk, landenes kvadrat-mile – og hvor mange indbyggere”, og så Gerdas eventyrlige rejse for at finde Kay.
  Større fortællekunst findes ikke!
  Men læs så efterfølgende rumæneren Monica Papazus enestående essay “Besættelse og befrielse i “Snedronningen” fra 1994!(Tidehverv feb.)
  Hverken Møllehave eller andre af vore H C Andersen fortolkere når hende til sokkeholderne.
  At dette elskelige, begavede, indsigtsfulde og fine menneske er “skyllet” op på netop vores danske strand, er et af livets mirakler!
  Jeg får reverenter talt tårer i øjnene af bare taknemmelighed, men her på mine ældre dage er jeg også begyndt at lide af den invaliderende sygdom, der går under betegnelsen “emotionel inkontinens”.
  Desværre kan jeg ikke linke til hendes essay, men jeg opgiver min mail sfarup@mail.dk, så kan du/I kontakte mig for et skannet eksemplar.
  Jeg ønsker alt godt.

  Hilsner

  Søren

 37. Af Niels A Nielsen

  -

  Ak ja, endnu et sørgeligt eksempel på, hvor uhæderlig en debattør Bugge er. Efter endnu en gang at have benægtet fakta, slår han sagen hen med, at jeg “bruger al energien på ét spørgsmål omkring sol-forcering, hvor han troede at stå stærkt.”

  Det er jo ikke et spørgsmål. Det er ikke mit synspunkt. Det er Leans og Wangs data. Altså dem, som Bugge udmærket godt kendte.

  De data som så udmærket er repræsenteret i denne graf:

  http://www.leif.org/research/TSI-LEIF.pdf

  Det er selvfølgelig meget tydeligt af grafen alene, at stigningstakten 1910-1940 er langt større i Leans data end i Wangs.

  Alligevel ser vi Bugge benægte dette – endda med eder og forbandelser:

  Bugge: “Hvis du med “de seneste soldata” blot mente dem, der var omtalt i IPCCs AR4-rapport (fra f.eks Lean, Wang, Solanki, Fröhlich mfl.), så kendte jeg dem udmærket godt, tak – de er ligesom over 5 år gamle…?

  Wang et al. (2005) er f.eks citeret deri, og deres rekonstruktion af TSI viser jo en øget forcering herfra på 0,5-0,7 W/m2 fra ca. 1910-40 – stort set som Lean et al. fra 2000?”

  “Igen-igen: Wang adskiller sig primært fra Lean (2000) (med en faktor 0,27) ved at have meget mindre variation i 17- og 1800-tallet – de er derimod meget ens i 1900-tallet, hvor vi har langt bedre data. Kig dog for pokker på din egen citerede graf 2.17……”

  “Nu kigger jeg igen på Lean et al. (2000), Wang et al. (2005) og igen på Leans seneste rekonstruktion, og jeg kan stadig ikke se at der er den helt store forskel på data fra ca. 1900 og fremefter – og slet ikke fra 0,17 til 0,69 W/m2. Den faktor 0,27, der omtales, gælder mig bekendt for hele tidsserien tilbage fra ca. 1700; det betyder jo ikke, at hvert enkelt år eller hver senere tidsserie skal ganges med en faktor 0,27 (og det er vel det, du har gjort med 0,69 W/m2 for at få 0,17, ikke?), fordi uoverensstemmelsen mellem dem netop bliver meget mindre op i det 20. århundrede.”

  Preminger & Walton (2005) finder i øvrigt akkurat som Leif Svalgaard, at ”the level of TSI at solar minimum has no long-term secular trend that is correlated with the level of sunspot activity.”

  agu.org/pubs/crossref/2005/2005GL022839.shtml

 38. Af Niels A Nielsen

  -

  At forcingen fra solens luminositet, TSI, er meget lille behøver du ikke forklare mig Bugge. Det var mig, der forklarede dig det, da du troede, at TSI svarer til den gennemsnitlige indstråling, der er på jorden. Men hvis du kigger på GISS’ forcing data, er TSI’s bidrag faktisk temmelig væsentligt – i forhold til den samlede nettoforcing. TSI udgør ca halvdelen af nettoforcing i perioden. Nettoforcing er -0,01 W/m2 i 1910 og 0,28 W/m2 i 1940. Uden solforcingen (GISS bruger Leans forældede 2000-data) så er stigningen i nettoforcingen halveret i perioden. Svalgaards, Wangs eller Premingers data, ville give få den modellerede temperatur til at være endnu fladere i forhold til temperatur-observationerne fra 1910-1940 end den er i forvejen. Se IPCC’s figur 9,5, der viser, hvor dårligt IPCC-klimamodellernes fit er til observationerne i perioden. Eller kig på den artikel af Judith Lean som Bugge henviste til. Selvom hun også bruger sine egne forældede data, er modellens fit meget dårlig i varmeperioden 1910-1940.

  Bugge henviser ikke hertil selvfølgelig, men til en slettet hjemmeside fra en anonym blogger, der kalder sig Tamino. Bugge fandt den slettede side med en ”waybackmachine”. Nu kunne jeg jo spørge, hvorfor han ikke henviser til den videnskabelige litteratur men i stedet til et slettet indlæg fra en anonym blogger; men det vil jeg ikke. I stedet kan han jo give en reference til den forudsætning som Tamino baserer hele øvelsen på, nemlig at ”the characteristic time for the climate system as a whole is about 30 years”

  Og hvorfor ser vi ikke Taminos ”sustained warming over multiple decades” i disse år? Vi har jo haft en ”volcanic lull” over de sidste 20, og derudover skulle der oveni være en massiv strålingsmæssig ubalance lige, som ikke var der 1910-1940. Alligevel har vi haft et helt årti uden opvarmning. Hmmm

 39. Af Niels A Nielsen

  -

  Men betyder det noget, at klimamodellerne ikke kan forklare temperaturstigningen 1910-1940 – og endnu mindre uden de forældede soldata? Ja, det gør det, fordi det viser, at hele attributionsøvelsen er nonsens. De antropogene forcings anullerer nogenlunde hinanden i perioden (ifølge GISS og andre modellører), og de naturlige forcings er ikke i nærheden af at kunne forklare stigningen. Hvis man skal tage attributionsstudierne alvorligt, så er de naturlige klimadrivere tammere end tamme. Hvis de brugte de nyeste solstudier ville det være helt slemt. Og 1910-1940-opvarmningen er ikke den eneste, som attributionsstudierne ikke kan forklare. Den Lille Istid – glem det. Den middelalderlige varmeperiode – glem det. Der var ingen udsving i den globale temperatur i de seneste snes århundreder. Ifølge klimamodellerne.

  Men når aerosoldata er så usikre, kan det så ikke være at den negative aerosolforcing er sat for højt? Kan vi ikke bare ”picke” en ny værdi ”out of the hat”. Jo, det kunne vi såmænd godt, men så ville det være et endnu større problem med temperaturfaldet 1940-1970. Det skal jo også forklares, og der var jo ikke bedre røgrensning 1910-1940 end i 1940-1970, så det vil give et nyt problem.

  Det er rigtigt, at vi ikke har nogen sikker viden om, at det er denne eller hin naturlige faktor eller kombination af faktorer, som har forårsaget stigningen 1910-1940 eller den middelalderlige varmeperiode etc. Men vi kan være sikre på, at det ikke er de forcing-faktorer, som er medtaget i klimamodellerne. De giver absolut ingenting bortset fra kortvarige vulkaneffekter. Men manglende sikker viden om de naturlige årsager til variation i de globale temperaturer får ikke effekterne til at forsvinde. Hvis attributionsstudier skal give sikker viden om størrelsen af effekten af drivhusgasser i forhold til andre og naturlige faktorer, er vi nødt til at have sikker viden om disse naturlige faktorer. Det har vi ikke. Vi aner ikke hvordan temperaturen havde udviklet sig i fravær af udledningen af drivhusgasser. Men vi har dog fået nogle hints:

  Skyalbedo ser ud til at have varieret meget mere over tiårssigt end hidtil troet og meget mere end der kan forklares med simpel temperatur-feedback (Pallé). Der er en mulig negativ feedback fra skyer (Spencer, Lindzen). Vi behøver i det hele taget langt mere forskning i skyer, som også ifølge IPCC er den største usikkerhedsfaktor.

  Intern klimavariation i form af havstrømme som AMO’en er en virkelig mulighed, som også Compo og Sardeshmukh pegede på. Her uddrag fra en helt ny videnskabelig artikel:

  “Moreover, the AMO shifted into its warm phase in the 1990s (Fig. 1), which may have accentuated global warming in this period. A return from a warm to a cold AMO phase could temporarily mask the effects of anthropogenic global warming, and thus lead to possible underestimation of future warming if the variability of the AMO is not taken into account.”

  – Tracking the Atlantic Multidecadal Oscillation through the last 8,000 years by Kundsen et al 2011
  Nature Communications


  AMO var i negativ fase omkring år 1900 og er nu i en positv fase, så hvis forfatterne har ret, så kan en stor del af den moderne temperaturstigning tilskrives AMO. Læg mærke til den måde resultatet præsenteres på i artiklen – vi skal passe på ikke at komme til at undervurdere fremtidig opvarmning – når AMO skifter til negativ fase :-)

  Fra et andet abstract:

  ”The reconstruction suggests anomalously warm North Atlantic SSTs from ca. AD 900 to 1050, coinciding with the “Medieval Warm Period”, as well as a phase between 1100 and 1400 with relatively little interdecadal variability. There is a prolonged negativephase of AMO from ca. 1600-1860, i.e. during the “Little Ice Age” (LIA). The multidecadal variability of approximately 40-80 years remains constant throughout the record, except around ca 1500-1700, i.e. during the LIA, when it breaks down.”

  meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/EGU2010-13508.pdf

  Hmm AMO i negativ fase i den Lille Istid og positiv i den Middelalderlige Varmeperiode – interessant.

  Så er der selvfølgelig Svensmark og hans teori om kosmisk stråling, som vi nok snart hører mere om. Og alle dem, jeg lige nu har glemt eller ikke kender til.

  Vi er nødt til at kende den naturlige variation for at kunne lave attribution. Det gør vi desværre ikke.

  Bugges syn på sagen er derimod:

  ”Årsagssammenhængene er ganske udførligt dokumenterede i f.eks de attributionsstudier….
  Sagen er i al enkelthed, at andre kendte klimafaktorer – vulkanudbrud, solindstråling, ozon, aerosoler (primært sulfater) – har været enten næsten konstante siden 1950 eller givet et let kølende bidrag….Hvis man fjerner dette opvarmende bidrag, burde klimaet siden 1950 være blevet svagt koldere…. I stedet har vi set en klar opvarmning på ca. 0,6-7C, og dette giver ganske enkelt ingen fysisk mening, hvis man ikke inddrager de menneskeskabte drivhusgasser….”

 40. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Niels A.,

  OK, nu fik jeg mig faktisk taget mig sammen til at lave lidt regression på de rå data fra Wang(2005) og Lean(2000) – og jeg må med beklagelse erkende, at du har ret i, at TSI 1900/1910-1940 er ca. 0,7W/m2 for Lean, men kun ca. 0,4W/m2 for Wang. Min fejl – man skal ikke stole på øjemålsmetoden.

  Men forskellen i forcering pr. m2 af jordens overflade, når man dividerer med 4 og ganger med 0,7, er Wangs tal 0,07W/m2 og Leans 0,1225 W/m2 – en forskel på 0,0525W/m2.

  En lineær regression på NASAs totale forcering fra 1910-40 giver ca. 0,4W/m2 (for 1900-40 er den helt oppe på 0,7W/m2 pga. den store, negative “outlier” i 1903, et vulkanudbrud). De 0,0525 W/m2s forskel på Wang og Lean er således mellem 7 og 13% af NASAs totale forcering.

  Det er selvfølgelig en forskel, men unægtelig ikke en enorm en af slagsen – og da slet ikke halvdelen af den totale forcering, vel? I forhold til diverse andre usikkerheder tror jeg endda, at denne ligger tæt på druknedøden.

  Der er sandt nok usikkerheder i mange dele af vores forståelse af klimaforholdene, men hvis en usikkerhed på 0,05 W/m2 i solforceringen (eller for den sags skyld det dobbelte) i begyndelsen af det 20. århundrede er din største indvending mod attributionsstudierne, så tror jeg desværre, at du får svært ved at finde seriøse aftagere til dit tilbud om at være attributionsstudiereviewer. :) Det er under alle omstændigheder en fuldstændig håbløs og useriøs indvending mod, at den mange, mange gange større og særdeles velafgrænsede CO2-forcering i de sidste 50 år har været den mest signifikante klimadrivkraft. Og det tror jeg i øvrigt også, at du udmærket selv ved.

 41. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Og så ekstrapolerer du ellers i vanlig stil fra Knudsens (udmærkede) nye AMO-artikel:

  “AMO var i negativ fase omkring år 1900 og er nu i en positv fase, så hvis forfatterne har ret, så kan en stor del af den moderne temperaturstigning tilskrives AMO”.

  men det siger artiklen desværre heller ikke noget om. Den siger derimod blot:

  “[T]he AMO shifted into its warm phase in the 1990s (Fig. 1), which may have accentuated global warming in this period”.

  – så her får du rask væk fordrejet Knudsens ganske forsigtige konklusion om, at AMO skiftede til den varme fase i 1990erne, og at dette KUNNE have forstærket opvarmningen i denne periode til, at AMO nu lige pludselig kan forklare en stor del af temperaturstigningen de sidste 40-50 år. (!). Hug en hæl og klip en tå, og spind videre ud ad en tangent – det er jo ganske som i dit citat af Compo & Sardesmukh, der heller ikke havde den mindste lighed med det, du ville tage det til indtægt for.

  Og videre fra Knudsen et al.:

  “A return from a warm to a cold AMO phase could temporarily mask the effects of anthropogenic global warming, and thus lead to possible underestimation of future warming if the variability of the AMO is not taken into account”.

  – men det er selvfølgelig blot noget, som de skriver, fordi de er under pres fra den store politisk korrekte klimaelite, ikke? :)

  Og så får vi ellers en ny og stadig fuldstændig uunderbygget prædiken om de uanede perspektiver i Lindzens negative tilbagekoblingshypotese, skyer, den kosmiske stråling og Pallés albedo, hvor du selvfølgelig ignorerer al den dokumentation, du har fået serveret tidligere:

  – at al empirisk dokumentation viser positiv nettotilbagekobling fra vanddamp (Soden, Minschwaner m.fl);

  – at skyer ikke er en stærk tilbagekoblingseffekt, og at den med 80% sandsynlighed endda har positivt fortegn (Dessler ovenfor)

  – at der er foretaget mindst 7-8 uafhængige forsøg på at replicere Svensmarks arbejde, og de har i hvert eneste tilfælde vist sig ikke at kunne bekræfte hans hypoteser.
  Vi kommer givetvis til at høre mere fra Svensmark – hvornår har nogen sidst hørt en forsker over 50 år lade sig overbevise om, at hans egen formulerede yndlingsteori er forkert, og at han har spildt det meste af sin karriere på at forfølge et vildspor? – men så længe det ingen andre end ham selv og hans egen gruppe kan replicere hans resultater, vil det næppe få nogen indflydelse på klimaforskningen.

  – at Pallés albedo ifølge ham selv er svunget både op og ned med de samme hhv. plus og minus 7W/m2 indenfor 40-50 år, hvor temperaturen altså er steget mere eller mindre konstant.

  Synes du ikke, du skulle prøve at forholde dig til de indvendinger og spørgsmål, du allerede har fået (mange gange), hvis du absolut vil fortsætte diskussionen?

 42. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  P.S. De 30 år, “Tamino” nævner som karakteristiske for klima, er da den almindeligt anerkendte tidsramme, som mig bekendt primært er fundet ved analyser af signal/støj-forholdet?

  GISS udregner også deres anomalier ud fra “baseline”-perioden 1951-80, CRU ud fra 1961-90. James Hansens berømte 1988-forudsigelse brugte også en 30-års “baseline”, ligesom Mann i sin første Hocekystav-artikel udglattede sine data i 30-års intervaller.

  En helt tilfældig valgt artikel fra en søgning på google scholar på “climate models 30 years evaluation” (uden gåseøjne) gav f.eks denne som første hit:

  http://courses.eas.ualberta.ca/eas570/regional_model_hydrology.pdf

  – hvor alting også opgøres i 30-års serier: “Note that none of these observation-based datasets actually has the desired length of 30 years to obtain a correct climatology”.

  Jeg kunne henvise til +100 andre lignende henvisninger, og det undrer mig helt ærligt, at du kan spørge om det som et forsøg på en “gotcha”.

  “Tamino” er i øvrigt Grant Foster, en tidligere lektor i anvendt matematik/klimadynamik. Jeg tror endda, at det er din egen Lubos Motl, der var hovedkraft i at gøre dette vitterligt for alverden? ;-)

  motls.blogspot.com/2008/09/who-is-tamino-grant-foster-identity.html

  – og ellers kunne man også få et vink med et vognstang af, at han reklamerer for sin egen bog “Noise: Lies, damned lies and denial of global warming – by Grant Foster” på sin hjemmeside. Og af en eller anden grund viser han sine indlæg, der er mere end 2 år gamle, i det underlige format – jeg har ikke selv haft brug for nogen tidsmaskine……:)

  Jeg ved ikke, hvorfor han bruger pseudonym – og jeg er generelt meget enig i, at det er lidt dårlig stil – men det har vel at gøre med, at han nu er ansat i et privat datafirma, der ikke ville bryde sig om, at en af deres folk i offentligheden var en særdeles højlydt stemme i en politisk kontroversiel sag.

  Men uanset hvad: Hans analyser er seriøse og upåklagelige mht. den fysiske og matematiske dokumentation, og han publicerer stadig i den videnskabelige litteratur – f.eks tilbagevisningen af Schwarz´ følsomhed på 1,1C, som du sikkert husker. Det var måske ham, du havde i tankerne, da du foreslog, at Schwarz nok havde været udsat for politisk korrekt pres? ;-) Nu omfatter sammensværgelsen åbenbart også softwareselskaber….

 43. Af Niels A Nielsen

  -

  Jeg har ikke mere at tilføje. Enhver kan drage sine egne konklusioner.

  Må jeg ikke til slut fremhæve dette Bugge-citat:

  “De 30 år, “Tamino” nævner som karakteristiske for klima, er da den almindeligt anerkendte tidsramme, som mig bekendt primært er fundet ved analyser af signal/støj-forholdet?

  GISS udregner også deres anomalier ud fra “baseline”-perioden 1951-80, CRU ud fra 1961-90. James Hansens berømte 1988-forudsigelse brugte også en 30-års “baseline”, ligesom Mann i sin første Hocekystav-artikel udglattede sine data i 30-års intervaller.

  En helt tilfældig valgt artikel fra en søgning på google scholar på “climate models 30 years evaluation” (uden gåseøjne) gav f.eks denne som første hit:

  http://courses.eas.ualberta.ca/eas570/regional_model_hydrology.pdf

  – hvor alting også opgøres i 30-års serier: “Note that none of these observation-based datasets actually has the desired length of 30 years to obtain a correct climatology”.

  Jeg kunne henvise til +100 andre lignende henvisninger, og det undrer mig helt ærligt, at du kan spørge om det som et forsøg på en “gotcha”.”

  Citatet viser, at du ikke har forstået, hvad “The characteristic time scale” er. Schwartz’ sensitivitetsartikel, som du hævder at have læst, handler ellers om denne størrelse, der også kaldes tidskonstanten. I den blogpostering af Annan om Schwartz, som du selv har linket til, forklares det også, hvad størrelsen er. Det har ikke noget med en 30-års “baseline” eller “tidsramme” eller “signal/støj forhold” at gøre, Bugge.

  Annan sætter den karakteristiske tidsskala til et par år (2-3 år) for stratosfæriske vulkanudbrud – langt mindre end for drivhusgasser selvfølgelig, da de stratosfæriske aerosoler hurtigt forsvinder igen.

  En karakteristisk tidsskala på 30 år er, hvad Tamino skal bruge for at få sit regnestykke til at gå op, men du får svært ved at finde en reference, der kan retfærdiggøre den forudsætning. Den er ikke normal i hvert fald.

  Læs lidt op på tidskonstant og karakteristisk tidsskala, Bugge. Du kan starte med de artikler af Schwartz og Annan, som du selv har henvist til.

 44. Af Niels A Nielsen

  -

  Når du har forstået, at “characteristic time scale” eller tidskonstanten har at gøre med den tid det tager for klimasystemet asymptotisk at nå frem 1-1/e af den endelige respons, så prøv at kigge på den nuværende periode siden 1992. Det bliver pludselig meget svært at forklare ti år med stagnerende temperatur.

 45. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Niels,

  OK, jeg læste Foster lidt hurtigt, så – jeg vidste regulært ikke, at han med “characteristic time” mente tidskonstanten.

  Men i så fald: en tidskonstant på 30 år er ganske vist i den høje ende af spektret, så det er rigtignok en lidt bastant udmelding –

  – men det på ingen måde helt ude af trit med klimaforskningens hovedstrøm eller noget, Foster selv har fundet på. Hans egen artikel fra JGR, der var en tilbagevisning af Schwarz, som jeg nævnte ovenfor:

  http://www.agu.org/journals/jd/jd0815/2007JD009373/2007JD009373.pdf

  bruger også 30 år som én af tre inputværdier. Ja, Foster et al. finder endda, at selv med Schwarz´ egen ukorrekte metodologi kan 30 år end ikke udelukkes:

  “…contrary to the confident estimate in S07 [Schwarz´ artikel, CBH]of t = 5 ± 1, a time scale as high as 30 years (corresponding to a sensitivity of 6C for a doubling of CO2) or even greater is compatible with the S07 analysis of global surface temperature”.

  James Hansens artikel “Target CO2: Where should humanity aim”, som du kender, og som fandt en klimafølsomhed på 6C for 2xCO2, har også en meget lang tidskonstant som underliggende antagelse, fordi den netop søger at inddrage de (normalt udeladte) langsomme tilbagekoblinger fra isafsmeltning og landanvendelsesændringer.

  Og din egen Roy Spencer kom endda også i sin “Great global warming blunder” til at bruge en tidskonstant på over 30 år

  tamino.wordpress.com/2008/07/28/spencers-folly/

  – det var ganske vist et biprodukt af, at han pumpede oceanernes blandingsdybde op til 1000 meter; det er måske også liige i overkanten, men det var åbenbart nødvendigt for at få hans argument til at hænge sammen.

  (Indrømmet, Spencers bog er modsat Foster og Hansen ovenfor ikke en videnskabelig kilde, men Spencer og hans trosfæller har det jo, som du ved, med kun at publicere deres banebrydende opdagelser på venligtsindede blogs, i bøger og lignende steder, hvor der ikke er peer-review med ubehagelige krav om dokumentation, stringens og konsistens. :)

  Så der er ingen problemer med at finde hverken videnskabelige referencer eller endda “skeptikere”, der også bruger 30 år eller deromkring som underliggende tidskonstant.

  Men bortset fra det er tidskonstanten i sig selv meget omdiskuteret, fordi den jo er et sammensurium af én tidsfaktor fra ting som El Niño og vulkanudbrud (få år) og en anden fra dybhave og indlandsisafsmeltning (mange årtier, måske langt over 30 år).

 46. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Læg i øvrigt igen mærke til, at Niels karakteristisk nok igen ignorerer,

  1) at han har misrepræsenteret Knudsen et al. på det groveste mht. at få deres beskedne udmelding:

  “[T]he AMO shifted into its warm phase in the 1990s (Fig. 1), which may have accentuated global warming in this period”.

  fordrejet til, at “en stor del af den moderne temperaturstigning [kan] tilskrives AMO”.

  2) at hverken solforceringen eller usikkerheden omkring den 1900/1910-1940 er i nærheden af at være halvdelen af den totale forcering i perioden, som han ellers påstod.

  3) at han selvfølgelig heller ikke har nogen svar på mine mange gange fremsatte spørgsmål omkring Pallé, Svensmark, Dessler mfl.

  – og i stedet tager fat i en ny lille ting, hvor han mener at have fundet en minimal åbning. Jeg besvarer derimod gerne klart alle hans spørgsmål, og anerkender selv mindre unøjagtigheder fra min side.

  Jeg er meget lidt i tvivl om, hvilke konklusioner enhver rimelig og ærlig læser af dette (hvis der overhovedet findes nogen tilbage!:) vil drage.

 47. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  P.S. Og læg endelig også mærke til, at James Annan, som Niels nævnte som indsigelse mod Grant Fosters 30-års tidskonstant, er medforfatter (sammen med Gavin Schmidt og Michael Mann) på den artikel af Foster fra JGR, som jeg citerede i forrige indlæg, og som altså som sagt brugte 30 år som én af tre inputværdier og endvidere fandt ikke kunne udelukkes selv med Schwarz´ ukorrekt anvendte metodologi.

 48. Af Niels A Nielsen

  -

  Bugge: “OK, jeg læste Foster lidt hurtigt, så – jeg vidste regulært ikke, at han med “characteristic time” mente tidskonstanten.”

  Åhh Bugge, så du _VIDSTE_ ikke, at Tamino mente tidskonstanten, SELVOM han ellers lige forinden forklarer, at det er det, han mener, og SELVOM “characteristic time” er et helt normalt brugt synonym for tidskonstanten, som også bruges i artikler, DU SELV har henvist til flere gange, og SELVOM Taminos hele POINTE med den pågældende artikel er den langsomme tidskonstant på 30 år. ‘

  Uden at man forstår, at Tamino taler om tidskonstanten, forstår man ganske enkelt ikke artiklen.

  Men det forklarer nok en masse for den undrende læser, som ikke kender Bugge.

  Jeg skrev betinget afventende: “AMO var i negativ fase omkring år 1900 og er nu i en positv fase, så hvis forfatterne har ret, så kan en stor del af den moderne temperaturstigning tilskrives AMO”

  Adjektivet “stor” er ikke Knudsens, men forskerne tilskriver (modsat f. eks. IPCC som afskriver oceaniske oscillationer langsigtet betydning) AMO en betydning for den globale temperatur stor nok til at kunne få temperaturen til at stagnere eller måske endog fald, og når man ser på figurer som nedenstående, så kunne det se ud som om en vending i AMO vil have en stor effekt:

  http://img689.imageshack.us/img689/9449/hacrut3detrendedandthea.png

  Den nuværende 18 år lange “volcanic lull”, skulle ifølge Taminos model give en endnu kraftigere positiv effekt på de globale temperaturer end den seneste “volcanic lull”. Se hans 30 years smooth figur og stigningstakten op mod år 2000. Vi venter i spænding på opsvinget ;-)

  Definitivt slut herfra.

 49. Af Søren Farup

  -

  Kære Niels og Christoffer

  Om ikke andre, så holder jeg stadig ud. Det er lige før jeg tror selv at være på omgangshøjde med “pro et contra”.
  Jeg håber I i ny og næ stadig vil føre mig ajour med eventuelle epokegørende nyheder fra hvert jeres ståsted. Måske smelter de sammen en dag!
  Tak for hjælpen!

  Hilsner

  Søren

 50. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Jeg indrømmede allerede i sidste post blankt, at jeg havde læst Fosters post lidt hurtigt og ikke fæstet mig nærmere ved andet end dens pædagogiske forklaring og udledning af vulkan-forceringerne. Jeg finder det som sagt ærligst – og mest effektivt – at indrømme fejl og svagheder i stedet for blot at ignorere eller bortforklare dem (for slet ikke at tale om at blive aldeles rasende ved at blive konfronteret med dem). At du anvender den stik modsatte tilgang, er dit valg, men det er sjældent befordrende for troværdigheden. Og jeg kan kun være helt enig i, at vores forskellige tilgange til at forholde os til fejl forklarer overordentlig meget for undrende læsere, der ikke kender os.

  Men nej, hele Fosters pointe er ikke at vise den langsomme tidskonstant; den tager han netop for givet i sin udredning af den vulkanske forcering. Og Foster et al. i JGR bruger ligesom Schwarz udtrykket “characteristic time constant” eller blot “time constant”, ligesom Annan og Realclimate også gjorde det. Hvis du vil forsøge at gøre et stort nummer ud af, at jeg ikke straks genkendte udtrykket “characteristic time”, så igen fint med mig.

  Men det er en banalitet, der skal aflede opmærksomheden fra den mere substantielle forhold, at du nu endnu engang er kommet med et demonstrativt forkert udsagn – denne gang om, at det blev svært at finde en videnskabelig reference, der kunne underbygge en tidskonstant på 30 år. Det har Foster som sagt selv gjort i ovenstående videnskabelige artikel; det er indeholdt i Hansens “Target CO2”-artikel, og det er endda brugt af en af dine egne favoritter, Roy Spencer.

  Men det erkender din slags mennesker selvfølgelig ikke. De erkender heller ikke, at de har fordrejet Knudsens udsagn om AMOs varme fase i 1990erne til at implicere, at AMO pludselig kunne forklare en stor del af den moderne opvarmning – der som bekendt begyndte ca. 1970-75. De kommer i stedet med en bortforklaring om, at Knudsen et al. “tilskriver […] AMO en betydning for den globale temperatur stor nok til at kunne få temperaturen til at stagnere eller måske endog fald[e]”, der overhovedet ikke forklarer, hvordan en varm fase i 90erne kunne forklare en stor del af en opvarmning, der på det tidspunkt allerede havde været i gang i 20-25 år.

  Og de tager sig som sagt +10 gange heller ikke af at misrepræsentere Pallé et al., Hansen et al., Stott et al., Knutsson et al., Pierce et al. – eller af at ignorere alle de dusinvis af empiriske undersøgelser, der alle finder noget helt andet end Svensmark og Lindzens stadig mere usandsynlige halmstrå. Alt dette er meget lidt både imponerende og overraskende.

  Men jeg er godt nok oprigtigt forbløffet over, hvordan den slags mennesker ikke desto mindre stadig kan bilde sig selv ind at være enormt rationelle og videnskabeligt indstillede og tilsyneladende tage sig selv gravalvorligt. Definitivt slut herfra.

Kommentarer er lukket.