Det bliver et varmt år

Af Lars Henrik Aagaard 70

Ved udgangen af 2009 var flere internationalt førende klimaforskere ude med en spådom om 2010:

Det bliver enten det varmeste eller næst varmeste år, der er målt af instrumenter, forudsagde de.

De fik ret, viser det sig nu.

Amerikanske klimaforskningscentre under videnskabelige kæmpeorganisationer som NOAA og NASA, har i de seneste dage offentliggjort deres analyser af klimaåret 2010, og de siger samstemmende, at det forgangne år tangerede 2005 som det varmeste år, der er målt af instrumenter på globalt plan (kombinerede hav- og landtemperaturer).

Det er overraskende al den stund, at vores klode samtidig blev moderat afkølet af en svækket solaktivitet og af det koblede hav- og atmosfærefænomen La Niña, som i en ret kraftig udgave sendte sine kølige vinde fra et overordnet køligere Stillehavet ind over store dele af Jorden i sidste halvdel af 2010 (og videre ind i 2011).

Man må med andre ord konkludere, at drivhuseffekten og dermed temperaturerne i den nederste del af troposfæren overordnet set er tiltagende som følge af tilsvarende stigende menneskelig aktivitet på kloden med stadigt voksende afbrænding af ikke mindst kul, gas og olie. I øjeblikket ligger atmosfærens CO2-koncentration på lige omkring 390 ppm (dele pr. million) og er støt stigende med et par enheder om året. I midten af 1800-tallet var værdien ca. 280 ppm.

I løbet af sidste sommer blev der sat absolut temperaturrekord i adskillige lande og storbyer, herunder Pakistan, Finland, Moskva og Los Angeles.

Kina, Rusland og Japan havde deres varmeste sommer nogensinde, Indien og Canada fik deres varmeste år nogensinde, og sådan kunne man blive ved, og i forbifarten nævne, at Nord- og Vesteuropa ved årets begyndelse og slutning blev afkølet ganske betragteligt på grund af en kraftig negativ nordatlantisk oscillation (NAO), der i lange perioder blokerede for fremkomsten af milde atlanterhavsvinde.

Det rokker bare ikke ved det overordnede billede – at kloden gennemgående var rekordvarm i det forløbne år, hvilket med stor sandsynlighed var medvirkende til dannelsen af et usædvanligt højt antal ekstreme vejrrelaterede begivenheder, herunder de voldsomme oversvømmelser i Pakistan og den vedvarende russiske tørke og hedebølge, der ifølge visse estimater kostede hele 56.000 russere livet.

Det gode spørgsmål er nu:

Hvor varm bliver 2011 globalt set, når tidens La Niña først for alvor ventes at dø ud et godt stykke henne på foråret?

Mit ukvalificerede gæt?

Blandt de fem varmeste år, der er direkte målt af instrumenter, hvorefter 2012 med en forventet El Niño under opsejling meget vel kan gå hen og sætte en ny global temperaturrekord (med forbehold for meget voldsomme og dermed globalt afkølende vulkanudbrud, der er uforudsigelige begivenheder).

Jeg vil ikke æde min gamle har på det. Men jeg vil skrive en bukkende, skrabende og undskyldende blog om 12 måneder, hvis mit fra-hoften-gæt ikke holder stik.

Hvad tror du? Er der – om man så må sige – kræfter nok i vores CO2- og metanudledninger til at sætte de kommende 50 uger på sporet af endnu et år, der vil få store dele af kloden til at gispe af varme?

Eller kan kviksølvet i gå i alle tænkelige retninger, fordi vi er underlagt den store, uforudsige Klimaherre, der skaber helt naturlige variationer i klimaet, som vi har lille eller slet ingen indflydelse på?

70 kommentarer RSS

 1. Af jacob rathje

  -

  Det er så vidt jeg ved kun James Hansen fra Goddar instituetet under Nasa der kan få 2005 til at være det varmeste før 2010. De andre havde 1998 som varmest. James hansen ændrede i 2007 sine temperatur korrektioner og det er sikkert grunden til at han får disse resultater. han får nu også 2010 til at være varmest.

  http://climateaudit.org/2010/12/26/nasa-giss-adjusting-the-adjustments/

  Men jeg er heller ikke i tvivl om at han igen de næste år vil kunne præsenterer nye rekorder det er bare med at fylde de rigtige korrektioner ind i modellen så kommer de ønskede resultater ud.

 2. Af Dann Frederiksen

  -

  Det er svært at spå om vejret, men tendensen siger stigende temperaturer.
  Fakta er, jo mere co2 i atmosfæren jo højere temperaturer.
  Co2 koncentrationen i atmosfæren er stigende, og har været det i mange år. Så selvfølgelig stiger temperaturen.
  Også til næste år og næste år osv.

 3. Af N. Jensen

  -

  Du tror vel ikke for alvor at man kan sammenligne de sporadiske temperaturmålinger man foretog i midten af 1800-tallet med vore dages satellitmålinger (som i øvrigt ikke er direkte målinger, men proxy’er for temperaturen ved jord/havoverfladen).

  Der er jo ingen der bestrider at det her i mellemistiden (som formentlig er ved at slutte)
  langsomt er blevet varmere siden ismasserne trak sig tilbage på den nordlige halvkugle.

  Men dette er jo ikke sket i et jævnt tempo. Selv Jesper Theilgård (en af warmista’erne) vedgår i en af sine bøger at det i formentlig var omkring 2 dg c. varmere i bronzealderen end nu.

  Under alle omstændigheder findes der ikke pt. nogen troværdig fysisk forklaring på hvorledes en “trace gas” som kun findes i atmosfæren i ekstremt små mængder skulle kunne foranledige en temperaturstigning på flere dg. c.

  Men hvis du skulle falde over en troværdig forklaring på dette fænomen må du endelig oplyse dine læsere om det.

  Og fri os nu for flere henvisninger til IPCC. De fleste oplyste mennesker er jo nu klar over at IPCC’s konklusioner er udarbejdet af politisk udpegede embedsmænd, og at disse igen bygger på falsknerier og fordrejninger udarbejdet af en lillebitte sammenspist klike af såkaldte “klimaforskere”.

 4. Af Finn Thøgersen

  -

  Da det forlængst er vlevet et spørgsmål om fortolkning og troværdighed, er det eneste rimelige vel at de komplette rådatasæt, modeller og kildekode til programmer offentliggøres, så andre kan vurdere det.

  Det hele er jo alligevel offentligt financeret, så der kan vel ikke være nogen problemer i det ?

 5. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Et lille uddrag af, hvad professor Lindzen i lørdags skrev, under overskriften:
  “A Case Against Precipitous Climate Action”:

  “…one may reasonably ask why there is the current alarm, and, in particular, why the astounding upsurge in alarmism of the past 4 years. When an issue like global warming is around for over twenty years, numerous agendas are developed to exploit the issue. The interests of the environmental movement in acquiring more power, influence, and donations are reasonably clear. So too are the interests of bureaucrats for whom control of CO2 is a dream-come-true. After all, CO2 is a product of breathing itself. Politicians can see the possibility of taxation that will be cheerfully accepted because it is necessary for ‘saving’ the earth. Nations have seen how to exploit this issue in order to gain competitive advantages…”
  – læs resten af den ganske interesante artikel her:

  http://thegwpf.org/opinion-pros-a-cons/2229-richard-lindzen-a-case-against-precipitous-climate-action.html

 6. Af Søren Tillisch

  -

  Hvornår fatter folk at 99% af forskerne er enige om den overordnede trend. Selv Bjørn Lomborg….
  De er også enige om, at en del af trenden skyldes en naturlig variation, mens en del af trenden siden 1980/90 er uafviseligt menneskeskabt.
  Fortolkninger er der hele tiden da mønsteret er utrolig komplekst. Men der er altså ikke rimelige, upartiske fortolkninger af den generelle trend. Og nåja. Rigtig mange af rådataene er tilgængelige så det påståede problem er vist en anelse pseudo.

 7. Af Jan Nielsen

  -

  Såvidt jeg forstår er den globale middeltemperatur for 2010 indtil videre fastsat til at være på niveau med 1998 – måske var 2005 af samme kaliber. Uanset hvorledes man vender og vrider fakta må konklusionen være, at stigningen i middeltemperaturen er udeblevet. Til trods for den stadige stigning i atmosfærens CO2 koncentration.

 8. Af Peter B. Jensen

  -

  Jeg vil da gerne finde den fysikbog der rationelt forklarer hvordan det virker at man tilfører energi til et lukket kredsløb, uden at det øger mængden af energi i dette kredsløb. Det er denne logik man gerne vil følge, når man fornægter at 80+ millioner tønder afbrændt olie om dagen ikke har nogen betydning på et system der har fundet ligevægt over en så lang periode, at den slet ikke findes i regnskabsbøgerne.

  De samme mennesker burde tage en tur omkring google earth, kigge lidt på verden og så stille spørgsmålet igen om mennesket vitterlig ikke kan påvirke verden. Det er jo unægteligt ikke helt som landskaberne så ud før vi fik magten, æren og ulykkerne i al evighed (amen).

  Til sidst vil jeg gerne finde den ingeniør der bygger en mekanisk maskine uden smørelse. For der er jo ingen der stiller spørgsmålstegn ved om olien gør anden gavn dernede dybt i det tektoniske maskineri, andet end at ligge og vente pænt på vores sugerør. Skal Danmark begynde at jordskælvssikre sine huse når vi på et tidspunkt har snablet hele nordsøolien, og futtet den af på ferierejser, opvaskemaskiner og et umætteligt behov for privatbillisme?

  Jeg håber af hele mit hjerte at I har ret. At verden følger vores ønsker og vi kan tilsidesætte noget så banalt som fysiske love, når det andet nu er sjovere og mere profitgivende. Men undskyld hvis jeg ikke helt tror på at det bare er business as usual midt i alverdens katastrofer, bare fordi systemet er så stort at vi ikke kan overskue det.
  Smut endelig ud i garagen, tænd for motoren og husk dit mantra; Det har ingen betydning.. det har ingen betydning.

  (PS: Det sidste skal ikke forstås som en opfordring, og kan ingenlunde anbefales. Det kan have fatale konsekvenser)

 9. Af N. Jensen

  -

  Glemte lige at nævne at befolkningseksplosionen i de primitive kulturer er en langt større trussel for vores velfærd end om det er et par grader varmere eller koldere.

  Det er jo ganske ufatteligt at tænke på at hvis DK havde samme befolkning pr km2 som Bangladesh ville vi have 30-40 millioner indbyggere !

  Dette kan jo ikke fortsætte, men pga “political correctness” fortsætter vi lige lukt ned i helvede.

  Tænk hvis UN havde brugt lige så meget tid på dette reelle problem i stedet for et imaginært problem som klodens naturlige temperaturvariationer !

 10. Af S. Hansen

  -

  Jamen Lars Henrik, så vil jeg allerede på nuværende tidspunkt begynde at glæde mig til et bukkende, skrabende og undskyldende blogindlæg fra din hånd om 12 måneder – og gerne et mere om 24, når Jordens gennemsnitstemperatur STADIG ikke har overgået 1998 ;-)

  Bortset fra det vil jeg erklære mig fuldstændig enig med budskabet i N. Jensens indlæg kl. 21.41.

 11. Af Bo Strandqvist

  -

  Fuldstændig enig med Finn Thøgersen. Nasa har netop offentliggjort resultatet af 1000 målestationer fra hele verden, og de siger at varmerekorden er slået med 0,01 grad. Det er ikke meget. Men nok så interessant: Hvordan er man nået frem til netop det tal? Har man lagt det hele sammen og divideret med 1000? Har man “bearbejdet” råmaterialet, altså uden usædvanlige udsving? Vi mangler simpelthen information om de målinger generelt. Når LHA spår, at det vil blive et varmt år, mener han så 0,01 grad varmere end sidste år eller hvad?

 12. Af S.E. Hendriksen

  -

  Kære LHA

  Ja… det er den omvendte verden, temperaturen er rekord høj (målt med 3 decimaler, ikke for decimalernes skyld, men for at opnå rekorden). Der har ligeledes været rekord stor afsmeltning i den grønlandske Indlandsis m.v.

  Til trods for ca. 240 km3 tab af indlandsis ved smeltning og gletsjer kælvning og temperaturens udviddelse af vandmasserne så er vi i den situation at den globale vandstand i 2010 vil være 2-3 måske 4 mm under 2009 vandstanden,ved opgørelsen sidst i august 2010 var vandstanden 5 mm lavere end på samme tidspunkt i 2009.

  360 km3 vand svarer til 1 mm havstigning/sænkning.

  Så hvis vandstandssænkningen bliver på 4 mm i forhold til 2009, så er der forsvundet 1440 milliarder tons vand fra verdenshavene på grund af udledning af CO2 og metan.

  Måske er det beregningsformlerne der er forkerte, det fortæller snemængden på Bornholm om denne vinter. DMI, TV2 Vejr m.fl. estimerede at der faldt 100 mio. tons sne, i en senere estimation, vedrørende tøbruddet, er udmeldingen at smeltevandet fra de 100 mio. tons sne ville udgøre 50 mio. tons vand.

  Det der vindes på CO2 og metan ‘gyngerne’, tabes tilsyneladende på ‘vand’ karrusellen.

 13. Af Kristian Hvidberg

  -

  @Søren Tillisch

  Bjørn Lomborg er eksperpt i matematik og især i statistik. Han sammenligner kun tal, og han kan se, når tallene ikke passer. Han arbejder ikke med Fysisk Geografi, det gør derimod Ole Humlum, der har skrevet en meget interessant bog om Klimaet. Læs den.

 14. Af Dann Frederiksen

  -

  Tiden vil give os alle svar. Lad os håbe at det er naturlige temperaturudsving.
  Spørgsmålet er om det er risikoen værd, at vente.
  Måske er det summen af mange faktorer, som giver de høje temperaturer. Og co2én er måske lige den dråbe som giver de ekstreme temperaturer.
  Ingen af os ved det med sikkerhed.

 15. Af j nielsen

  -

  Hendriksen skrev:

  “Måske er det beregningsformlerne der er forkerte, det fortæller snemængden på Bornholm om denne vinter. DMI, TV2 Vejr m.fl. estimerede at der faldt 100 mio. tons sne, i en senere estimation, vedrørende tøbruddet, er udmeldingen at smeltevandet fra de 100 mio. tons sne ville udgøre 50 mio. tons vand.”

  Sne kan fordampe uden først at smelte, en proces kendt som sublimering. Det sker fortrinsvis ved masser af sol og tør luft.

 16. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Jeg vil da gerne finde den fysikbog der rationelt forklarer hvordan det virker at man tilfører energi til et lukket kredsløb, uden at det øger mængden af energi i dette kredsløb. Det er denne logik man gerne vil følge, når man fornægter at 80+ millioner tønder afbrændt olie om dagen ikke har nogen betydning på et system der har fundet ligevægt over en så lang periode, at den slet ikke findes i regnskabsbøgerne”
  – ‘interessante’ betragtninger: Udstrækningen af nævnte ‘lukkede kredsløb’ er jo = UNIVERSET!
  Dernæst er det vist alment kendt, at klodens klima har været i evig forandring, så ‘fundet ligevægt over en så lang periode’ er da noget af en påstand!
  Prøv at læse denne artikel:

  http://wattsupwiththat.com/2011/01/06/new-paper-on-argo-data-trenberths-ocean-heat-still-missing/

  “New paper on ARGO data: Trenberth’s ocean heat still missing” – og husk, at HELE atmosfærens varmekapacitet er af samme størrelse som varmekapaciteten af oceanerne fra havoverfladen og 3,2 m ned!

 17. Af Tommy Jensen

  -

  Jeg for min del foretrækker at høre en gammel vesterhavsfisker om hvordan vejret bliver i Danmark i år.

  Populærvidenskabelige typer som Lars Henrik Aagaard der udregner livet bag et skrivebord har taget jævnt fejl gennem de sidste 2000 år.

 18. Af S.E. Hendriksen

  -

  @j nielsen 19. januar 2011 kl. 01:04

  Ja…du har fuldstændig ret, sublimation hvor sneen fordamper, uden overgang til flydende form (vand)… sker i geografiske områder med meget tør og varm luft f.eks. i forbindelse med føhn… forekommer i stor stil i Grønland.

  Jeg tror dog næppe at sublimation er skyld i tabet på 50 mio tons vand, i Østersøen på en lille ø på blot 588 km2. Men vasketøjet der hang ude i frosten blev garanteret tørt.

  Med hensyn til prognosen for vejret i 2011 vil det blive koldt/køligt frem til juni 2011 (de 7 måneders forsinkelse fra SOI’en) og 2011 vil blive året, hvor vi begynder at gå frem mod en længere kølende periode på 20-30 år.

  Om det skyldes naturlige klimatiske udsving eller det, at vi har fået 13 stjernetegn har DR. Hansen sikkert en model der kan forklare.

 19. Af Bo Strandqvist

  -

  @S.E Hendriksen
  Jeg tror det skyldes, at det er lykkedes Dan Jørgensen (S) nede fra Bruxelles, at få udskiftet samtlige glødepærer i EU, med nye flotte energisparepærer;-)

 20. Af S.E. Hendriksen

  -

  @ Bo Strandqvist

  http://heatball.org/

  Tyskerne har lavet en genistreg, de kan nu importere glødepærerne som varmelegeme, i en glødepærer går 5% til lys og 95 % af energien til varmeproduktion. Smart nok har den samme fatning som glødepæren, som de skriver på deres site.

  Ja… Dan Jørgensen må have en større søskendeflok. Ingen kan simpelthen være så dum alene.

 21. Af peter sander

  -

  Opvarmningen er jo ikke noget problem i sig selv. En global afkøling havde jo været betydelig værre, især hvad fødevareproduktion angår.
  Hvad jeg ikke fatter er, at vi alle kan regne ud at den befolkningseksplosion der er i ulandende, vil ende med artens destruktion. Uanset om det bliver varmere eller koldere.
  Hvis vi var og forblev 4-5 milliarder var der ingen problemer med et par meter vandstigning. Uanset årsagen til denne stigning.
  Vi er lige passeret 7 milliarder, det skulle i ifølge FN først ske om et par år. FN siger også at væksten har været aftagende selvom den ikke er det, tværtimod.
  Med andre ord er FN en organisation man ikke kan stole på, fordi den promoverer en politik og så bakker den op med tvivlsomme eller direkte bedrageriske rapporter.
  Pakistan og Bangladesh er et gode eksempler på lande der avler sig i afgrunden. Hvorfor vil FN ikke gøre en indsats for at lave befolkningbegrænsninger steder hvor enhver idiot kan regne ud at landet ikke kan bære byrden. Kina kunne gøre det og senere få succes som få andre lande.
  Danmark og vesten skulle stille krav til modtagerlande, af klima og ulandshjælp, at de skulle nå nogle voldsomme reduktioner i befolkningsvæksten for at få nogle penge.
  Vi skal slutte med at give blød penge, uden krav, og kun give penge baseret på opnåede resultater hos modtagerne.

  Forøvrigt kan jeg ikke se ideen i at lade de lande der bliver ramt af højere temperatur, få lov i tid og evighed at fyre al det co2 af de har lyst til så længe de vil.

  Hvis co2 var farligt hvorfor så lade ulandende svine videre ? Hvorfor lade dem overtage vores svineri, hvad hjælper det på klimaet ?

  Det hjælper på, at de kan blive rigere, men det er sgu ikke vores opgave, at hugge den ene arm af os selv, for at de kan være konkurrencedygtige med os andre.

  De må selv ville det og ikke bare stikke hånden frem og samtidig spytte i hovederne på os, som ham den lille ækle bolivianer.

  Lad os gøre som svejts og melde os ud af FN

 22. Af Flemming Rasmussen

  -

  … mens vi venter på nyt om Bornholms Katrina.

  – Der er indtil flere kældre som er oversvømmet
  – Ekstraregningen til el til alle de pumper
  – Den mentale stress de arme folk er udsat for.

  … ingen tvivl om at FN må sættes ind!

 23. Af Nikolaj Winther

  -

  @ LHA: “Man må med andre ord konkludere, at drivhuseffekten og dermed temperaturerne i den nederste del af troposfæren overordnet set er tiltagende”

  – Hov? Du lavede da ikke lige en generel, statistisk tendenskonklusion baseret på fem års data, vel? Jeg troede at konsensus var min. 30 år.

  Så hvis 1998 var det varmeste, og 2010 er koldere end 2005, så må 2010 vel være det tredje-varmeste, og derfor tog de fejl, ikke?

  Hvis ikke, er det fint, at LHA nu stiller forslag om, at 5 års klimastatistik er tilstrækkeligt til at fremsætte påstande om, hvordan menneskeracen skal agere energipolitisk. Så kan vi andre også være med.

 24. Af Bo Strandqvist

  -

  @S.E.Hendriksen
  Det er jo fantastisk!!! Men nu er nyheden jo sluppet ud, så jeg når næppe at få dem bestilt før det bliver opdaget af CO2-politiet og forbudt. Æv:-(

 25. Af Robert Petersen

  -

  Så 2010 er blevet det varmeste år nogensinde. Wow, hvem ville have gættet det? Allerede for et år siden i december 2009 begyndte de første skriverier om, at 2010 ville blive ”det varmeste år nogensinde”. Jeg hæftede mig ved, at danske journalister i sommers nærmest dag for dag fulgte temperaturen i juli. ”Desværre” skuffede klimaet i Danmark og husker jeg ret blev juli ”kun” den fjerde-varmeste nogensinde. ”Heldigvis” kom der nogle regnskyl i august og så kunne journalister i stedet kaste sig over dette som ”bevis” på klimaforandringer. Yderligere ”beviser” var hedebølgen i Rusland og oversvømmelser i Pakistan (lad os for et øjeblik glemme, at oversvømmelser ikke ligefrem er et nyt fænomen i Pakistan.)

  Som et kuriosum kan jeg nævne, at selv det berømte vulkanudbrud på Island af nogle forskere blev udlagt som bevis på klimaforandringer. Det var noget om, at når isen smeltede skiftede trykket på jorden og lavaen kom lettere op.

  Det interessante er, at ingen bemærkede, at vinteren i år tegnede til at blive den koldeste vinter i Nordeuropa i mands minde. Tværtimod tilkendegav bl.a. det britiske Met Office så sent som i efteråret, at det ville blive en mildere vinter end gennemsnittet. Af samme grund kom det bag på alle i Storbritannien da sneen i november og december nærmest lammede al trafik, vindmøller måtte varmes op for at blive holdt i gang og lufthavnen i Heathrow gik i sort. Nogle af de mere kreative klimaforskere har naturligvis udlagt det som endnu et bevis på global opvarmning.

  Nu har James Hanson og co så fundet ud af noget, som han allerede havde vedtaget ville ske for et år siden. Hvor overraskende. Men så er klimaforskning jo på den anden side i udpræget grad præget af ”konsensus”.

  Det pudsige er, at selv en klima-forsker som Phil Jones (ham fra Climate-gate) sidste år modvilligt indrømmede til BBC, at der ikke havde været nogen væsentlig global opvarmning siden 1995.

  Udover det glæder jeg mig til varmere vejr i 2011.

 26. Af Bo Strandqvist

  -

  @Robert Petersen
  For nylig var en klimaforsker ude med en teori om at den russiske tundra var ved at tø op, hvilket skabte en masse lavtryk som sendte kulde ned i hovedet på os. Nu er det mildt igen, så man må formode, at der alligevel ikke er noget galt med den tundra. Eller også er der, det har bare ikke nogen indflydelse på vores vejr. Men bare rolig, du skal nok få det varmere, om så vi skal ned og måle i fem decimaler. Hvis det, stik imod al forventning, skulle blive 0,0001 grad koldere, så må vi gå ud fra, at vi styrer direkte mod næste isstid!

 27. Af John Henriksen

  -

  Denne blog indeholder angiveligt ‘kølige klimaovervejelser, gale galaksetanker og verbale overhalinger på vidensamfundets vildveje’.

  Ingen ved naturligvis, hvad sådan en omgang verbalgylle betyder, for det har ingen præcis betydning. Det kan undre, at en seriøs avis tror, at seriøse læsere vil kunne tage en blog med et sådant angiveligt indhold seriøst.

 28. Af Flemming Rasmussen

  -

  John Henriksen, det er da seriøst morsomt når en petitjournalist med speciale i Agatha Christie + venner forsøger sig i feltet med konkret viden.

 29. Af Nikolaj Jensen

  -

  @alle de kære folk som ikke tror på klimaforandringer:

  Ca. 99 % af alle forskere siger “Menneskeskabte klimaforandringer er en realitet”. 1 % siger det modsatte måske.

  I vælger så, ud fra amme-stue-fysik og pladder-logik at sige “Det med klimaforandringer, det er bare noget sludder, jeg ved bedste”… Hvorfor dælen skulle I vide bedst?

  Men ja, det er sqda nemmest at stikke hovedet i busken og tænde for bilen i overbevisning om at der ikke sker noget. Men det laver jo ikke om på, hvordan verden hænger sammen. Videnskaben bringer os mange gode ting, men ind imellem også indsigt i ubehageligheder… Det mindste vi kan gøre, er sqda at reagere på det… Og jeg stoler nu i højere grad på 99 % af forskerne, som er finansieret uafhængigt, end på den ene % som er finansieret af olie-industrien…

  Iøvrigt er det fuldstændigt soleklart, at CO2 ALT ANDET LIGE, må gøre kloden varmere: Udstrålingen af varme bliver mindre, that’s it… Hvor meget det betyder kan jeg absolut intet sige om,… Hvorfor jeg vælger at stole på dem der rent faktisk ved noget om det.

  Gud, hvor er jeg træt af sofa-eksperter.

  Mvh.

 30. Af Robert Petersen

  -

  @Nikolaj Jensen
  Jeg skal på vegne af alle klima-skeptikere (sikke en selvmodsigende betegnelse) beklage, at vi trætter dig. Men det er nu engang en del af livets vilkår, at ikke alle er enige. I øvrigt – hvis alle var enige om alting ville vi formodentlig stadigvæk antage, at Jorden var flad og i centrum af universet. Kravet om, at fordi flertallet mener noget har det også ret er jo en dybt reaktionær antagelse. Det er jo netop kravet for videnskabelig udvikling, at ortodoksi og vanetænkning hele tiden udfordres. Med klimaforskning er det hele gået den modsatte vej: Konklusionerne er skrevet på forhånd og det hele handler om at finde beviser på, at det er sandt. Folk som stiller spørgsmålstegn får at vide, at de er betalt af olie-industrien (suk – gik det var sandt…)

  Og angående dit synspunkt om, at 99 procent af alle forskere støtter teorien om global opvarmning er det også noget, som du bør revidere. Jeg vil henvise til en artikel, som fysiker Jens Olaf Pepke Pedersen fra Institut for Rumforskning- og Teknologi skrev 4. december 2009 i Weekendavisen:

  “I mangel af håndfaste videnskabelige beviser benytter man i stedet argumenter som, at forskerne er enige. Ofte underbygges argumentet med, at 2.000 forskere har bidraget til FNs klimarapporter, selvom de skrives af et lille antal hovedforfattere, mens det store flertal i virkeligheden ikke kan gøre andet end at indsende deres kommentarer og så håbe på, at nogle af dem passer ind i forfatternes kram.

  Der findes imidlertid en undersøgelse, hvor man rent faktisk har spurgt 10.000 (mest amerikanske) forskere fra relevante fagområder, om menneskelige aktiviteter udgør et signifikant bidrag til den globale opvarmning. Godt 3.000 deltog, og heraf svarede 82 procent »ja« til spørgsmålet. Det er et stort flertal, men stadig et godt stykke fra enstemmighed.”

 31. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Ca. 99 % af alle forskere siger “Menneskeskabte klimaforandringer er en realitet”. 1 % siger det modsatte måske” – og dog:

  “50 forskere skriver konklusion om klima-forandringer.
  Tusindvis af forskere falder fra undervejs i udarbejdelsen af klimarapporten. Enten har de ikke tid – eller også bliver de ignoreret…”
  – læs resten her:

  http://ing.dk/artikel/76817

 32. Af Peter B. Jensen

  -

  @Hans Henrik Hansen
  Det lukkede system er vores klode, der er både distinkt og væsentlig forskellig fra den tilstand vi kan observere i resten i verdensrummet. Der er ikke fri energiudveksling imellem os og det tomme rum, ellers ville planeterne aldrig kunne bevare en atmosfære med så unikke vejrsystemer. Strålingsenergi kan bevæge sig relativt uhindret med mindre de afbøjes af tilstedeværende elementer (Ozon, CO2). Men partikler er, heldigvis for os, fanget af tyngdefeltet.
  En ekstrem forsimplet beskrivelse selvfølgelig, og ikke hermetisk aflukket – men forhåbentlig nok til at du vil acceptere at vi ikke er i fri udveksling med resten af universet, og der næppe er en ventil der lukker overskydende energi ud af jordens kredsløb.

  Javist er der en naturlig udvikling og variation i klimaet, det er der vist ingen der benægter. Debatten går jo på om vores menneskelige aktivitet påvirker denne variation, og hvor vidt det betyder noget for vores livsvilkår. Fordi hvis det er den menneskelige aktivitet så kan vi gøre noget ved det, hvis blot vi har viljen.
  Hvis det omvendt blot er naturlig udvikling eller guds vilje, så kan vi måske stadig gøre noget – men i så tilfælde noget andet. Så skal vi stadig forstå processerne for at kunne modvirke dem, eller acceptere at det bare er surt at blive født efter en skæringsdato.


  Der er flere som påpeger at befolkningstilvæksten udgør et større problem end udledningerne. Det virker en anelse selvrensende at skyde skylden fra sig på den måde, som alkoholikeren der bryster sig af ikke at være narkoman. Selv om det givetvis er sandt at befolkningstilvæksten også udgør en af tidens og fremtidens store udfordringer, ændrer det jo ikke på vores bidrag til problemerne.

  Og glem ikke årsagerne til at de, i fattige samfund, føder så mange børn. Der er ikke den danske sikkerhed for ungernes overlevelse, og ingen pensionsordninger andet end afkommets vilje til at tage sig af bedstefar. Sjovt nok avlede vi lige så aktivt før vi fik indført et alternativ til denne, ret forståelige, overlevelsesdrift.
  Men der er nok ikke meget vilje til at ændre disse forhold, så længe det bedre kan betale sig at producere iPlops til danskerne end at kanalisere midlerne over på en langsigtet selvforsikring. Hvis vi reelt vil bekæmpe overbefolkning skal vi give dem et troværdigt alternativ, og ikke bare forvente at de velvilligt lægger sig til at dø i hobetal fordi det nu engang er mest bekvemt for os.

  Der sidder sikkert flere og mener at det må de da selv klare, hvorfor skal vi bidrage til deres bedring? For det første fordi det er i egen interesse, og for det andet fordi vi har været med til at skabe problemerne som koloniherrer. Måske ikke personligt, men det er jo også en del af vores herlige kulturarv og den velstand der var opbygget inden vi selv kom til.

  Endelig til spørgsmålet om forskning. Det er vel helt forståeligt at kloden er så kompleks en symbiose at vi næppe kan frembringe en fuldt ud dækkende model. Et ukomplet vidensfelt har dog ikke, på andre områder, afholdt os fra at frembringe og benytte de bedst tænkelige modeller, velvidende at de var fejlbehæftede. Men på dette område vil vi have en helt præcis computersimulation før vi tror på den.
  Med tanke på hvad der er på spil, livsbetingelserne for vores efterkommere og resten af planetens arter, er det vist indbegrebet af hybris vi her er ude i. Og for hvad? Vi lider jo ingen mangler, andet end måske lidt mening med tilværelsen – og den kan vi næppe fremstille på fabrik.

 33. Af Casper Petersen

  -

  http://kpn.dk/historie/article2308798.ece

  Jeg har sagt det hele tiden, de er skøre de romere (og jeg er ikke den eneste..) Det må være deres sværindustri som har forsaget klimaforandringerne.

 34. Af Aagaard Lars Henrik

  -

  Nu er det hackerangrebne britiske Hadley CRU klimaforskningscenters globale klimaanalyse af 2010 sørme også kommet på banen, og i modsætning til de to i bloggen nævnte amerikanske resultater, er CRU nået frem til, at 2010 (sammen med 2005) “kun” blev det næst varmeste år, der er direkte målt. CRU har stadig 1998 på førstepladsen. Men forskellen kan forklares med, at CRU anvender meget få arktiske temperaturdata, mens amerikanerne korrigerer for manglen på arktiske data med ekstrapolerede data.

 35. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Det lukkede system er vores klode, der er både distinkt og væsentlig forskellig fra den tilstand vi kan observere i resten i verdensrummet. Der er ikke fri energiudveksling imellem os og det tomme rum, ellers ville planeterne aldrig kunne bevare en atmosfære med så unikke vejrsystemer” – lodret forkert, se fx.:

  http://marine.rutgers.edu/mrs/education/class/yuri/srb.gif

  eller et utal af tilsvarende grafikker på internettet – søg fx. på ‘radiation balance’!

 36. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Men forskellen kan forklares med, at CRU anvender meget få arktiske temperaturdata, mens amerikanerne korrigerer for manglen på arktiske data med ekstrapolerede data” – her:

  http://www.climate4you.com/images/MAAT%2070-90N%20HadCRUT3%20Since1900.gif

  ses nogle CRU data for 70 – 90 graders nordlig bredde – bemærk temperaturniveau ~1937-38 samt ændring fra 2005 til 2010! :)

 37. Af Nikolaj Jensen

  -

  @Robert:

  Nåja, men så vælger du at tro på de 18 % frem for de 82 %? – ud fra en tæt-læsning af materialet og videnskabelig bedømmelse, eller ud fra, at DEN holdning passer i dit kram?

  Nu har den kære Jens Olaf Pepke Pedersen og den kære Henrik Svensmark jo en indlysende privat-interesse, i at nedspille CO2 som en årsag til klima-forandringer…

  Men Robert – der kan være mange, sikkert samspillende, årsager til klima-forandringer.

  Men som selv Jens Olaf er enig i:
  Klima-forandringer er en realitet.

  Og selvom ikke alle er enige om den præcise størrelse af effekten fra CO2, så kan der dog være en temmelig begrundet mistanke om at CO2 HAR en effekt.

  Jeg mener, at almindelig, sund fornuft tilsiger, at dette er et system der er for komplekst og for vigtigt til at spille hasard med?

  Mener du, at vi bare skal give pokker i det, og så fortsætte som om intet var hændt?

 38. Af Bo Strandqvist

  -

  @Nikolaj Jensen
  Klimaforandringer har været en realitet i millioner af år og vil forhåbentlig fortsætte, ellers er der da noget rivende galt! Spørgsmålet er hvor meget der er menneskeskabt og hvordan. Jeg tror ikke der er mange af os klima-skeptikere (!?) der betvivler, at lokalt har f.eks skovrydning og anden industriel aktivitet meget store konsekvenser for klima og miljø, og noget som man absolut skal gøre noget fornuftigt ved, nu. Men med alt det CO2 der idag bliver “pumpet” ud af os, så burde 2010 være globalt meget varmere end de 0,01 grad. Med tallene fra NASA og de nye tal CRU er vi langt under FN’s anbefalinger. Det kan vel kun glæde dig?

 39. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Og selvom ikke alle er enige om den præcise størrelse af effekten fra CO2, så kan der dog være en temmelig begrundet mistanke om at CO2 HAR en effekt” – dét er der da vist heller ikke mange, der betvivler (ej heller Svensmark/Pepke P., uanset hvilke ‘private interesser'(?), du tilskriver dem)!?
  k$64-spørgsmålet er effektens størrelse, set i forhold til øvrige klimafaktorer, herunder ‘tilbagekobling’.

 40. Af Nikolaj Jensen

  -

  @Bo:

  Om det i 2010 skal betyde mere end 0,01 grad har jeg ingen anelse om – men en fordobling på et par hundrede år fra 250 til 500 ppm af en drivhusgas,… Det kan faktisk bekymre mig, særligt, når en overvægt af videnskabsfolk mener, at det vil lede til signifikante klimaforandringer.

  Mange mennesker oplever klima-forandringerne den dag i dag – fra Grønland til Australien (Tørkeperioder bliver et større og større problem). Iøvrigt er det interessant, at de globale markeder øjensynlig også tror på globale klima-forandringer: Der investeres langsigtet i teknologier for klima-tilpasning, by-planlægning tilpasses forventede vand-stigninger mv. – men du mener, at industrien investerer mia. i blinde?

  @Henrik: Jeg kender ikke effektens størrelse – netop derfor tør jeg ikke spille hasard med den. Men siden du afviser flertallet af videnskabsfolk, må man formode, at du har en bedre indsigt i klima-forandringer, end de har?

  Jeg ved godt der er noget der hedder tilbagekobling – men gør mig sqda ikke en fis klogere på, hvor stor effekten er? Men tro mig, klima-modeller tager disse ting into account ;)

 41. Af Ole Juul

  -

  Noget af det mest dekadente er følgevirkningerne af fantasifostret CO2.

  Der handles og svindles såkaldte CO2 kvoter for 2, måske 3 cifrede milliardbeløb i dollars.

  Måske bør man ærgre sig over at verdensøkonomien IKKE brød sammen for alvor, hvis det er det der skal til for at dæmme op for disse nedrige sataner.

 42. Af Peter B. Jensen

  -

  @Hans Henrik Hansen
  Hvis du læste resten af den citerede paragraf, kan du se at jeg siger helt det samme som dine grafer om strålingsenergi. Men den olie vi suger og fyrer er en anden energitilstand (og inden du bliver pedantisk, ja så er det også fortidens solstråler transmogriffet om til olie af biologiske processer) der ikke direkte indgår i strålingskredsløbet, andet end ved sine reststoffer.

  Måske du husker fra fysiktimerne temperatur beskrevet som partiklernes bevægelseshastighed og at man kan accelerere dem ved at tilføje energi.
  Det gør vi nu tofold, både ved spildvarmen af vores opvarmede huse, forbrændingsmotorer og hyggelige bål – og ved at ændre graden af hvor meget stråling der bliver henholdsvis absorberet og reflekteret på overfladen og på vej igennem atmosfæren.

  Jeg er godt klar over at du endnu vil tro dit, og at du vil blive ved om jeg så smed dig ind under en osteklokke med et lys og en lampe for at illustrere pointen – og det må jeg respektere. Jeg er bare ked af, at det er dig og dine der bestemmer verdens afvikling, for så kortsigtede og selviske motiver.

 43. Af Bo Strandqvist

  -

  @Nikolaj
  Der investeres ikke i blinde, men i det som virksomhederne mener enten er eller bliver en god forretning, helt enig. Hvis vi er ved at løbe tør for olie, så vil der blive investeret massivt i alternativer. Hvis Kina og USA beslutter at satse på vindenergi, så vil der blive investeret massivt i vindmøller o.s.v. Problemet med hele CO2-problematikken er, at det ofte ikke er aktionærernes penge der bliver investeret for og brugt, men skatteborgernes. Derfor mener jeg godt man kan forlange, udover den videnskabelige redelighed, at teorierne omkring global opvarmning stemmer overens med den virkelige virkelighed. Lad os dog bruge pengene de steder, hvor der er et beviseligt problem. Som f.eks i Indonesien, hvor palmeolieproduktionen ødelægger regnskov og livet for alle i området.

 44. Af Bo Strandqvist

  -

  @Nikolaj
  P.S Jeg tvivler på at man for tohundrede år siden, i 1811, vidste, at CO2 var en drivhusgas og målte den i ppm. Kunne man virkelig regne sig frem til 250 parts pr. million? Eller har man bare regnet bagud?

 45. Af T. Hansen

  -

  @Bo Strandqvist
  Der findes kilder fra 1600 tallet, der beskriver opdagelsen af (hvad der senere fik et andet navn og en kemisk formel:) CO2.
  Gasformig CO2’s egenskaber er rapporteret undersøgt i 1750’erne.
  Videnskabelige artikler, der indeholder data for atmosfærisk indhold af CO2 findes tilbage til i hvert fald 1812. Der er dog ikke mange forskere, der er trygge ved at anvende disse data, dels fordi måleudstyr og metoder ikke var så pålideligt, men især fordi det sjældent er særlig veldokumenteret, hvordan målingerne egl. blev foretaget (e.g. risikerer målingen f.eks. at være forurenet af undersøgerens egen udåndringsluft?).
  Derfor er den langt mest anvendte kilde til historiske data for atmosfærens CO2 indhold iskerner fra Arktis hhv. Antarktis. Disse er lagdelte for hvert år, ligesom årringe i træer. Hvert lag indeholder små bobler af atmosfærsik luft, der kan trækkes ud og analyseres for bl.a. CO2 indhold.
  For året 1811 findes altså idag data baseret på måling (indenfor de sidste 10 år) af islag faldet (som sne) i 1811. Iskerne data går p.t. ca. 800.000 år tilbage. Der findes data for endnu tidligere perioder, baseret på indirekte målinger af visse isotoper i havbundssedimenter, men usikkerheden både på CO2 koncentration og datering er væsentligt større end for iskerne data.

 46. Af Bo Strandqvist

  -

  @T.Hansen
  Tak for info:-)

 47. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “There is a groupthink in climate science today. Anyone who raises alternative climate theories is immediately branded as a climate atheist in an atmosphere of climate evangelists. Climate science is incredibly more complex than [developed countries] negotiators make it out to be… Climate science should not be driven by the West. We should not always be dependent on outside reports”.

  –Jairam Ramesh, Indian Environment Minister, The Hindu, 21 January 2011

  Rotterne forlader den synkende klima-plimsoller! :)

 48. Af Bo Strandqvist

  -

  @Nikolaj
  Lad mig komme med et aktuelt eksempel. Nye tal viser, at det koster 10.000 kr at reducere atmosfæren for 1 ton CO2 med en el-bil, hvorimod det kun koster 2.000 kr at gøre det samme med en dieselbil. Det nye store el-bilsprojekt BetterPlace er stort set financieret af EU og Staten, samt små fonde. Ydermere har el-biler det problem, at forbrugerne ikke gider at eje dem; de er for dyre og for upraktiske. Man har så valgt at fritage dem for afgift i en periode, en periode, som man sandsynligvis vil forlænge. Man vælger altså her en meget dyr og dårlig løsning, og så kan du selv gætte hvem der betaler for det.

 49. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @N. Jensen, 18. januar

  “Under alle omstændigheder findes der ikke pt. nogen troværdig fysisk forklaring på hvorledes en “trace gas” som kun findes i atmosfæren i ekstremt små mængder skulle kunne foranledige en temperaturstigning på flere dg. c.

  Men hvis du skulle falde over en troværdig forklaring på dette fænomen må du endelig oplyse dine læsere om det”.

  Tjah, har du prøvet at kigge på Wikipedia basale intro?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect

  At CO2 kun udgør 0,04% af atmosfærens gasser er helt irrelevant, eftersom ca. 99,9% af atmosfærens gasser (kvælstof 78,2%, ilt 20,95%, argon 0,7%) ikke er drivhusgasser og overhovedet ikke bidrager til de ca. 33 grader, som drivhuseffekten opvarmer jordens atmosfære med.

  “Ingen troværdig fysisk forklaring”??? Dette er til din oplysning noget, man har vidst i over 100 år, og det er helt almindeligt folkeskole/gymnasielærebogsstof………:)

 50. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Robert Petersen
  19. januar 2011 kl. 23:40

  Den undersøgelse af konsensus (en meningsmåling), Jens Olaf Pepke Petersen omtaler, er Doran & Zimmermann her:

  http://videnskab.dk/composite-4157.htm

  – og JOPPs sammenfatning (at 82% af de deltagende forskerne svarede “ja” til, at menneskelige påvirkninger var en betydelig faktor i klimaforandringer) får meget elegant skjult en hovedpointe i undersøgelsen.

  De 3146 i undersøgelsen var geovidenskabsmænd af alle slags (geografer, geologer, geofysikere og andet) – og de blev yderligere inddelt i fem kategorier alt efter, hvor meget de havde beskæftiget sig med klima: ikke-klimatologer/forhenværende forskere, alle klimatologer, alle aktive forskere, aktive forskere indenfor noget klimarelateret – og endelig klimatologer, der var aktive forskere.

  Blandt alle i undersøgelsen sagde 82% ja, som JOPP siger. Men dette dækker over, at undersøgelsen omfattede forskere indenfor kortlægning, minedrift, pladetektonik og alt muligt andet, der slet ikke har med klima at gøre – samt folk, der ikke har publiceret noget i årevis.

  Blandt de klimatologer, der faktisk lavede forskning på feltet, svarede hele 97% derimod ja – og der var en markant tendens: Desto mere, forskerne havde forstand på klima og beskæftigede sig med forskning i praksis, desto mere tilbøjelige var de til at konkludere, at menneskelig aktivitet var en betydelig klimafaktor. Til sammenligning svarede kun 76% i kategorien “ikke-klimatologer/forhenværende forskere” ja – og kun 58% af den almene nordamerikanske befolkning.

  Så at der er en udbredt videnskabelige erkendelse af den menneskeskabte opvarmning, er uhyre vanskeligt at komme udenom – hvor gerne end JOPP så vil.

Kommentarer er lukket.