Det bliver et varmt år

Af Lars Henrik Aagaard 70

Ved udgangen af 2009 var flere internationalt førende klimaforskere ude med en spådom om 2010:

Det bliver enten det varmeste eller næst varmeste år, der er målt af instrumenter, forudsagde de.

De fik ret, viser det sig nu.

Amerikanske klimaforskningscentre under videnskabelige kæmpeorganisationer som NOAA og NASA, har i de seneste dage offentliggjort deres analyser af klimaåret 2010, og de siger samstemmende, at det forgangne år tangerede 2005 som det varmeste år, der er målt af instrumenter på globalt plan (kombinerede hav- og landtemperaturer).

Det er overraskende al den stund, at vores klode samtidig blev moderat afkølet af en svækket solaktivitet og af det koblede hav- og atmosfærefænomen La Niña, som i en ret kraftig udgave sendte sine kølige vinde fra et overordnet køligere Stillehavet ind over store dele af Jorden i sidste halvdel af 2010 (og videre ind i 2011).

Man må med andre ord konkludere, at drivhuseffekten og dermed temperaturerne i den nederste del af troposfæren overordnet set er tiltagende som følge af tilsvarende stigende menneskelig aktivitet på kloden med stadigt voksende afbrænding af ikke mindst kul, gas og olie. I øjeblikket ligger atmosfærens CO2-koncentration på lige omkring 390 ppm (dele pr. million) og er støt stigende med et par enheder om året. I midten af 1800-tallet var værdien ca. 280 ppm.

I løbet af sidste sommer blev der sat absolut temperaturrekord i adskillige lande og storbyer, herunder Pakistan, Finland, Moskva og Los Angeles.

Kina, Rusland og Japan havde deres varmeste sommer nogensinde, Indien og Canada fik deres varmeste år nogensinde, og sådan kunne man blive ved, og i forbifarten nævne, at Nord- og Vesteuropa ved årets begyndelse og slutning blev afkølet ganske betragteligt på grund af en kraftig negativ nordatlantisk oscillation (NAO), der i lange perioder blokerede for fremkomsten af milde atlanterhavsvinde.

Det rokker bare ikke ved det overordnede billede – at kloden gennemgående var rekordvarm i det forløbne år, hvilket med stor sandsynlighed var medvirkende til dannelsen af et usædvanligt højt antal ekstreme vejrrelaterede begivenheder, herunder de voldsomme oversvømmelser i Pakistan og den vedvarende russiske tørke og hedebølge, der ifølge visse estimater kostede hele 56.000 russere livet.

Det gode spørgsmål er nu:

Hvor varm bliver 2011 globalt set, når tidens La Niña først for alvor ventes at dø ud et godt stykke henne på foråret?

Mit ukvalificerede gæt?

Blandt de fem varmeste år, der er direkte målt af instrumenter, hvorefter 2012 med en forventet El Niño under opsejling meget vel kan gå hen og sætte en ny global temperaturrekord (med forbehold for meget voldsomme og dermed globalt afkølende vulkanudbrud, der er uforudsigelige begivenheder).

Jeg vil ikke æde min gamle har på det. Men jeg vil skrive en bukkende, skrabende og undskyldende blog om 12 måneder, hvis mit fra-hoften-gæt ikke holder stik.

Hvad tror du? Er der – om man så må sige – kræfter nok i vores CO2- og metanudledninger til at sætte de kommende 50 uger på sporet af endnu et år, der vil få store dele af kloden til at gispe af varme?

Eller kan kviksølvet i gå i alle tænkelige retninger, fordi vi er underlagt den store, uforudsige Klimaherre, der skaber helt naturlige variationer i klimaet, som vi har lille eller slet ingen indflydelse på?

70 kommentarer RSS

 1. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Men egentlig er en meningsmåling en på mange måder utilfredsstillende undersøgelse af “videnskabelig konsensus”, fordi den kun siger noget om, hvad forskere og andre TROR. Man kan svare både “ja” og “nej” fuldstændig uden at behøve at kunne argumentere eller dokumentere sit svar.

  Et meget bedre mål er derfor, hvad der har kunnet DOKUMENTERES med forskning offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter – og her er konsensus omkring menneskeskabt opvarmning endnu klarere end i Doran & Zimmermanns meningsmålinger. Hvis man f.eks læser geolog Naomi Oreskes undersøgelse fra 2004:

  http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full

  – kan man her se, at ud af alle 928 udgivne forskningsartikler fra 1993-2003, der handlede om “globale klimaforandringer”, var der ikke én eneste, der modsagde konklusionen om, at det meste af opvarmningen de sidste ca. 50 år var menneskeskabt. Et rundt nul (0). Når der er meget få seriøse videnskabelige skeptikere, har det kort sagt og ganske enkelt den forklaring, at alle alternative forklaringer er meget svært forenelige med de data og den fysiske, kemiske, geografiske og biologiske viden, der eksisterer.

  Derfor ser man da også folk som f.eks Hans Henrik Hansen her henvise til

  -Wattsupwiththat, en blog skrevet af en TV-vejrmand, der aldrig nogensinde har lavet et eneste stykke forskning om noget,

  – til Ole Humlums hjemmeside (Humlum har heller aldrig lavet noget forskning, der på nogen måde anfægter menneskeskabt opvamrning)

  – til en indisk politiker, der mener, at al sådan noget klimaforskning er noget væmmelig vestligt noget

  – til Global Warming Policy Foundation, en industrifinansieret politisk lobbygruppe, der har som erklæret formål at forhindre klimapolitiske tiltag i retning af CO2-begrænsning.

  Enhver idiot kan smække noget op på en hjemmeside og påstå, at det tilbageviser Einstein, Newton, Det varme vand eller den dybe Tallerken, og hvis man skulle opgøre konsensus omkring Einsteins relativitetsteori eller moderne kræftbehandling alt efter, hvor hurtigt man kan finde kvaksalversider på nettet, så måtte man efter få sekunders søgen konstatere, at Einstein var alvorligt presset af 100vis af selvlærte amatører, og at kemoterapi havde tabt klart til “kraniosakralterapeuter”, håndspålæggere og krystalhealere. Det er ganske magen til den metode, Hans Henrik og mange andre anvender i klimavidenskaben, og der er – rent objektivt – ikke for fem flade øre videnskabelig eller på anden måde sagligt begrundet skepsis i dette.

  Hvis man hellere vil høre på en flok mere eller mindre tilfældige gnavpotter, politikere, lobbyister eller deciderede kvaksalvere end kigge på kendsgerningerne, skal man selvfølgelig have lov til det. Men der har som sagt intet at gøre med videnskabelig uenighed.

 2. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Robert og Nikolaj Jensen (20. januar 2011 kl. 12:06)

  Mht. Svensmark og Pepke Pedersen er de jo faktisk nogle af de eneste nogenlunde seriøse videnskabelige skeptikere (dvs. de forsøger faktisk lejlighedsvis at lave forskning og skrive artikler, der kan underbygge deres påstande) – og derfor bliver de hele tiden fremhævet i medierne.

  Men deres problem er i al enkelhed, at hver gang andre end lige de selv (fra DTU Space her i København) skal undersøge og efterprøve deres hypoteser, så finder disse andre forskere desværre slet ikke det samme som Svensmark & co. Her er en god opsummerende artikel af Mernild og Hesselbjerg:

  http://www.klimadebat.dk/videnskab-eller-religion-mernilds-klumme-februar-2010-r145.php

  – og der er henvisninger til et væld af artikler nedenunder
  (Lockwood & Fröhlich, Sloan & Wolfendale, Kristjansson & co., Møllesøe Vinther & Dahl-Jensen 2: og senest Caligovic et al.). Disse artikler har hver for sig prøvet at undersøge Svensmarks tanker omkring den kosmiske stråling og Jordens klima, og de finder hver eneste gang, at effekten enten slet ikke eksisterer, eller at såfremt den overhovedet eksisterer, i bedste fald forklarer en ganske beskeden del af den observerede temperaturstigning. Og alle er enige om, at der mangler helt grundlæggede dokumentation for, at kosmiske stråler i den virkelige verden det hele taget påvirker skydækket sådan rent fysisk, sådan som Svensmark mener (at den bevirker dannelse af kondensationskerner (CCN), der danner skyer) – OG for, hvorfor denne dannelse af ekstra CCN (hvis den da ellers sker) skulle give flere skyer, eftersom der allerede er rigeligt af CCN derude.

  Jeg ved ikke, om Svensmark & co. har ret. Men jeg ved, at det er et meget dårligt tegn, når ophavsmanden/mændene er de eneste, der kan finde data og behandle dem på en måde, der bekræfter deres teori. Og jeg kan blot konstatere, at grunden til, at de allerfleste videnskabsmænd ikke tror på den kosmiske teori, ikke er ondsindede sammensværgelser, frygt for at miste forskningsbevillinger eller “politisk korrekthed”, men den dybt kedsommelige kendsgerning, at de knastørre faktuelle videnskabelige undersøgelser af sagen vitterligt ikke tyder på, at der er så meget at komme efter ved at koge ret meget mere suppe på den pølsepind.

  Hvis Svensmarks teori skal blive stående som en seriøs udfordrer, må han komme med nogle videnskabelige tilbagevisninger af alle disse mange undersøgelser. Hvis han og JOPP vedblivende satser på at føre deres sag primært gennem aviser, populære bøger og på deres egen hjemmeside, bestyrker de kun et indtryk af, at de har opgivet at argumentere videnskabeligt for deres teori og i stedet satser på at vinde en PR-sejr i den almindelige offentlighed igennem medier, der ikke stiller samme ubehagelige krav om dokumentation, konsistens og efterprøvelighed.

 3. Af Bo Strandqvist

  -

  @Christoffer Bugge Harder
  Spørgsmålet er jo ikke om man skal vælge mellem Einstein og en “snake-oil”-sælger fra det vilde westen. Det er fuldstændig umuligt at efterprøve noget som helst empirisk i de store vejr-systemer. Det er og bliver kvalificeret gætværk. Jo flere data man har til at proppe i computermodellen, jo mere kvalificeret bliver gætværket. Det er altid sundt at stille spørgsmål til videnskaben, det bliver den kun bedre af, og vi klogere. Hvis du, med din sikre overbevisning, mener at CO2 vil varme kloden yderligere op i 2011, så kan du vel også lægge hovedet på “bloggen”, som LHA ret modigt gør det. (Med samme klausul om vulkanudbrud og andet uforudsigeligt halløj, naturligvis). Jeg tror chancerne er 50/50, med et udsving på 0,02 grad til en af siderne. Det er mit personlige og særdeles ukvalificerede gæt.

 4. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Bo Strandquist

  at man ikke skulle være i stand til at efterprøve noget empirisk mht. klimaforhold er rent objektivt forkert. Du lader til at tro, at klimavidenskab og menneskeskabt opvarmning hviler på nogle usikre klimamodeller, og det er en klassisk myte.

  Tværtimod, klimavidenskaben er først og fremmest en empirisk videnskab: Grundpillerne i dokumentationen for menneskeskabt opvarmning bygger på et solidt datamateriale (målinger af f,eks temperaturer, solindstråling, albedo, drivhusgaskoncentrationer, vanddamps tilbagekobling, aerosoler, jordrespiration, fotosyntese, palæo-forhold osv. osv.). Store dele af denne dokumentation er indsamlet længe før, man var i stand til at lave GCM-modeller, og det oprindelige teoretiske arbejde omkring at påvise drivhuseffekten stammer helt tilbage fra 1850erne.

  Jeg kan stærkt anbefale dig Andrew Desslers foredrag her:

  http://www.youtube.com/watch?v=l9Sh1B-rV60

  – han viser meget pædagogisk og klart, hvordan man rent empirisk kan påvise både menneskeskabt opvarmning og afgrænse dens forventede fremtidig størrelse – og altså helt uden brug af modeller. Det har intet med gætværk at gøre – eller rettere, det har præcis lige så meget eller lidt med kvalificeret gætværk at gøre som de fleste andre videnskabelige felter, hvor man er begrænset af kun at have én jord og én virkelig verden at udforske.

  Computermodeller er naturligvis vigtige for at kunne sige noget om den præcise udvikling til denne og hin tid, men de er på ingen måde den centrale dokumentation for menneskeskabt opvarmning.

  Og når nogen her tilsyneadende i ramme alvor mener, at f.eks en TV-vejrmand som Anthony Watts blog med hjemmelavede excelgrafer og feriebilleder af sol, is og vejrstationer udgør en kvalificeret videnskabelig udfordring af NASAs, NBIs eller CNRS klimaforskningshold af folk, der har tilbragt halve og hele liv på indlandsisen, på havet eller ved vulkaner, og som har satellitter, hav-målerobotter og enorme iskernearkiver til rådighed –

  – SÅ er det faktisk et valg fuldstændig af samme klaiber som mellem Einstein og “snake oil”-sælgere, som du så præcist siger. Eller som i “Operation X” mellem Rigshospitalets topprofessionelle medicinske kræftbehandlere og en autolakerer, der i sin fritid som alternativ behandler påstår at kunne kurere folk med et pendul og en zapper, han har i kælderen under sin autolift i Toftlund.

  Og nej, hverken videnskaben eller nogen andre bliver det mindste bedre eller klogere af udfordringer og spørgsmål fra folk som Anthony Watts, “snake oil”-sælgere eller autolakereren ovenfor – tværtimod tvinger det videnskaben til at spilde en masse tid på at forholde sig til det samme gamle sludder igen og igen, ligesom det får folk til at spilde deres tid og penge – og bringe deres eget helbred og muligvis vigtige livsbetingelser på Jorden i fremtiden i fare.

  Jeg er udmærket klar over, at det er illusorisk, men for mig at se ville vi alle være langt bedre stillede, hvis den slags mennesker fandt noget fornuftigt at bruge deres tid på.

  Mit uvidenskabelige bud på 2011/2012 ville også være noget i stil med Lars-Henriks. Jeg ville være meget overrasket, hvis 2011 ikke blev lidt koldere end 2010, men det kunne for mig at se sagtens falde længere ned end top fem.

  Mvh Christoffer

 5. Af Bo Strandqvist

  -

  @Ckristoffer
  Du vil altså mene, at 2011 og 2012 bliver et varmt år, men ikke varmere end 2010. (Gætter på, at det er El Nino, der spøger her). Jeg må blot konstatere, at fra at vi før skulle måle global opvarmning på temperaturen, skal vi nu til at måle menneskeskabte klimaændringer med ppm. Hvis nogen prøvede at sælge en hest med samme teknik på Hjallerup Marked, så var han omgående blevet bortvist fra pladsen.

 6. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Bo Strandquist

  jeg beklager, men dit indlæg er uforståeligt. Global opvarmning måles mig bekendt stadig i temperaturer:

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/01/2010-updates-to-model-data-comparisons/

  – og det ligner grangiveligt, at pilen stadig viser opvarmning, synes du ikke?

  Jeg skrev i øvrigt meget klart, at mit bud for 2011 og 2012 ville være ca. som Lars-Henriks, så hvordan du kan kalde hans bud ret modigt, mens mit pludselig er som en hestepranger på Hjallerup Markeds, er det vist kun dig selv, der forstår.

  Hvis 2012 bliver et El Niño-år, skulle det være mærkeligt, hvis ikke det går hen og bliver varmere end 2010 og 2005.

  Og fik du gjort dig klart, at klimavidenskab hviler på et solidt empirisk grundlag?

 7. Af Bo Strandqvist

  -

  @Christoffer
  Det modige består i at LHA vil skrive en bukkende, skrabende og undskyldende blog, hvis det ikke holder stik. Når jeg skriver, at El Nino spøger, så er det blot fordi LHA påpeger, at “det forventes” at 2012 bliver varm. 2011 bliver sandsynligvis lidt køligere, fordi det ikke er El Nino-år. Man ved det altså ikke med sikkerhed, man gætter. Med hensyn til empiri, så går jeg ud fra at vi er enige om, at et forsøg skal kunne gentages, med samme resultat af alle, der følger metoden.

 8. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Bo

  empiri handler om at bygge erkendelse på erfaring og observationer snarere end på tænkning (“teori” i daglig tale). Det er helt hinsides diskussion et centralt forhold i klimatologien. Det er derudover også særdeles ønskværdigt, at analyser kan gentages af andre med samme resultat. Også dette er meget anvendt i klimavidenskaben – f.eks i form af, at vi har tre temperaturdataserier for jordoverfladen og to fra satellitter; at der er 10-12 forskelige rekonstruktioner af temperaturerne i fortiden; 117+ analyser af, hvor følsomt klimaet er for påvirkninger etc.

  Jeg gør derudover altid meget ud af at forholde mig til det, min modpart siger, og trække det tilbage og beklage, når noget, jeg siger, viser sig at væe forkert eller ikke holde stik. Det er i øvrigt også et forhold, hvor man kan se en generel forskel mellem klimavidenskaben og selvudnævnte “skeptikere”.

  Her er et par udvalgte af mine forventninger til 2010 fra sidste år, som er ganske a propos ifht. den ovenstående diskussion:

  http://videnskab.dk/composite-4157.htm

  “Lad os slutte af med et par forudsigelser for 2010:

  – Undersøgelseskommissionen vil komme frem til, at der ikke er skyggen af tegn på manipulation med CRUs datasæt, ligesom Michael Mann vil gå fri også af den sidste anklage om ‘dårlig videnskabelig opførsel’.

  – Klimaskeptikerne vil kalde undersøgelserne af CRU og Mann for ‘hvidvaskninger’, hvorefter beskyldningerne vil fortsætte med uformindsket styrke med krav om nedsættelse af nye kommissioner.

  – 2010 vil blive det varmest målte år nogensinde på trods af, at solens opvarmende indflydelse pt. er meget svag.

  – Skeptikerne vil skifte ‘Global opvarmning stoppede i 1998’ ud og i stedet slå på, at varmerekorden for 2010 skyldtes El Niño (og så skynde sig hurtigt hen over, at varmerekorden i 1998 og den efterfølgende tilsyneladende midlertidige opbremsning også skyldtes El Niño). Og når 2011 viser sig at være en anelse koldere end 2010, vil de hævde, at den globale opvarmning nu er stoppet (igen igen)”.

  Men det krævede selvfølgelig ikke de helt store spådomsevner at forudsige disse ting………..

 9. Af The Engineer

  -

  @LHA
  Det mærkeligt med påstanden om at 2010 var jordens varmeste siden måling påbeyndes er ikke at Nord Amerika, Europa og Kina har haft de koldeste vinter i flere dekader både i 2009 og 2010. Ej heller er det det faktum at den antarktis ismasse var større i sommeren 2010 end nogensinde målte før.

  Nej det virkelige mærkeligt med Hansens GISS målinger er at hel opvarmningen af hel verden foregår nord for 80 grader latitude i Hansens model.

  Hvorfor er det mærkeligt ? – Ja ser du Hansen og GISS har INGEN – NADA – INTET måleudstyr nord for 80 grader latitude.

  DMI har derimod meget bedre rapportering fra nord polen. Men DMIs målinger er ikke i nærheden af Hansens fantasier om jordens undergang, så dem vælger Hansen ikke at bruge.

  Hvornår lærer du at brug din kritisk sans ?

 10. Af N. Jensen

  -

  @ Christoffer Bugge Harder

  Du skriver:

  de ca. 33 grader, som drivhuseffekten opvarmer jordens atmosfære med.

  Hvilke 2 situationer er det du sammenligner ?

  Det forekommer mig at du sammenligner en teoretisk månelignende klode uden oceaner og uden CO2 (men med en ilt/kvælstof atmosfære) med vores nuværende klode.

  Det giver jo ikke rigtig nogen mening da der på denne teoretiske klode hverken ville være skyer eller vanddamp.

  Så du må meget gerne nærmere konkretisere hvilke 2 situationer du sammenligner.

  Du skriver videre:

  “Ingen troværdig fysisk forklaring”??? Dette er til din oplysning noget, man har vidst i over 100 år, og det er helt almindeligt folkeskole/gymnasielærebogsstof………:)

  Dette har man aldeles ikke VIDST ! Og det er stadig ikke noget man har en fast viden om.

 11. Af Bo Strandqvist

  -

  @Christoffer
  Ja, 2011 vil sandsynligvis blive køligere, og det vil sandsynligvis skyldes fravær af El Nino, så langt så godt. Som “selvudnævnt klimaskeptiker”, fin titel (hvem skulle ellers udnævne mig;-) vil jeg blot afslutte med at nævne, at jeg er stor tilhænger af videnskab også klima-videnskab. Der er bare noget med CO2-teorien der ikke stemmer med de forhold der er på jorden. Og det mener jeg seriøst, at man skal forsøge klarlægge. At fortsætte vores diskussion virker lettere meningsløs, lad os tage den op igen i 2013, så ved vi forhåbentlig meget mere end idag.

 12. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @”The Engineer”

  “DMI har derimod meget bedre rapportering fra nord polen. Men DMIs målinger er ikke i nærheden af Hansens fantasier om jordens undergang, så dem vælger Hansen ikke at bruge”.

  Øhhh – har du prøvet at kigge på DMIs målinger af de arktiske temperaturer? DMIs data viser en HØJERE temperaturstigning end GISS´for hele det nordlige polarområde (nord for 64. breddegrad) – 0,368C/årti mod GISS´ 0,349C/årti……….

  http://www.skepticalscience.com/DMI-cooling-Arctic-intermediate.htm

  Hvis de manglende data fra nord for den 80. breddegrad skulle være årsag til GISS´ generelt høje værdier i Arktis, skulle DMIs temperaturer i arktis generelt også være lavere. Og de er tværtimod højere.

  “Hvornår lærer du at brug din kritisk sans ?”

  ;-)

 13. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Bo,

  du er selvfølgelig velkommen til at mene lige, hvad du vil. Men dine “skeptiske” indvendinger, som du præsenterer her, er (undskyld mig) stort set alle enten grebet frit ud af luften eller bygger på banale misforståelser.

  Når du tilsyneladende tror, at klimavidenskabens konklusioner om CO2s rolle bygger på gætterier og modelleringer amt, at det er “fuldstændig umuligt at efterprøve noget empirisk” (og ignorerer et tonstungt og århundredegammelt fundament af empiriske kendsgerninger og talrige indbyrdes uafhængige undersøgelser), så er dine vurderinger af, hvad der stemmer eller ikke stemmer mht. CO2 og forholdene på jorden desværre temmelig uinteressante.

  Det er helt fint at stille spørgsmål til klimavidenskaben, men dine spørgsmål er stillede og besvarede udførligt 1000vis af gange tidligere – hvilket flere her i tråden har gjort venligt opmærksom på med mange henvisninger. Når du ikke rigtig lader til at være påvirkelig af de fakta og tilbagevisninger, du får, har din indstilling heller ikke så meget med “skepsis” at gøre.

  På den måde bliver enhver diskussion meningsløs. Både nu og i 2013.

 14. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @N. Jensen

  hvis Jorden var et såkaldt sort legeme, som absorberede al stråling, den modtog, og afgav det på en perfekt, forudsigelig måde proportionalt med dens temperatur

  http://en.wikipedia.org/wiki/Black_body

  – så ville jorden være ca. 255 Kelvin varm – dvs. ca. -18 celsiusgrader.

  Men fordi drivhuseffekten tilbageholder store dele af den stråling, jorden udsender (og denne effekt består selvfølgelig af alle drivhusgassers samlede bidrag), er jorden i stedet ca. 15C varm i gennemsnit – altså ca. 33C varmere.

 15. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  P.S. Mht., at du stadig ikke forstår, hvordan sporgasser kan give så meget opvarmning:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Trace_gas

  “A trace gas is a gas which makes up less than 1% by volume of the Earth’s atmosphere, and it includes all gases except nitrogen (78.1%) and oxygen (20.9%). The most abundant trace gas at 0.934% is argon, which is being continually produced by radioactive decay of 40K in the earth’s rocks.”

  – så kan jeg kun gentage, at drivhusgasser som sagt kun er dem, der

  a) består af mindst 3 atomer og
  b) har en “skæv” rumlig opbygning, (et dipol-moment i kemisk sprog)

  De talrigeste tre gasser – Nitrogen(kvælstof), oxygen (ilt) og argon – udgør (som du kan se ovenfor) mere end 99,9% af atmosfæren, og de er slet ikke drivhusgasser og bidrager således med 0 grader til drivhuseffekten. Alle drivhusgasserne, som altså giver Jorden den samlede varmeeffekt på 33C, er “sporgasser”, så det afgørende er – igen – overhovedet ikke, om noget er en sporgas, men dens fysiske og kemiske egenskaber.

  Og jo, dette har man VIDST i over 150 år – og dette har vi så fuldstændig skudsikker viden om (= der har ikke i over 100 år været nogen, der har forsøgt at anfægte det ret simple fysisk/kemi bag denne viden), at selv gennemsnitlige 1.Gere lærer det uden større problemer. Lev med det, og prøv evt. at se, om du selv kunne lære det ved lejlighed. Det er ikke så svært – hvis man da altså reelt er interesseret i at blive klogere.

 16. Af Bo Strandqvist

  -

  @Christoffer
  Absolut sidste kommentar til denne debat før 2013, det lover jeg: Det er sådan set ikke mig, der alene og relativ dumt, stiller spørgsmålet: Hvorfor passer CO2-teorien ikke på virkelighedens klima? Det gjorde den tidligere leder af CRU, Phil Jones også.

 17. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Bo

  din sætning er – undskyld mig – fri fantasi:

  1) Phil Jones er skam stadig professor og leder af CRU

  2) Han har aldrig, hverken i de hackede e-poster eller offentligt, ytret noget blot en smule i stil med, at CO2-teorien ikke passer på jordens klima.

  Det vil nok være en god idé at bruge dit selvvalgte tænkepause indtil 2013 på at få sat dig lidt ind i sagerne.

 18. Af The Engineer

  -

  @CBH
  Min kritisk sans fejler ikke noget. Din er dog noget slatten hvis du tro på det korrupt forvaskning af virkeligheden som din link anvender.

  Hvis vi lige ser bort fra det faktum at GISS har adgang til næsten ingen målinger overhovedet over 80 grader (så lad os i første omgang lade være med at spørge hvor Peter Hogarth får sine data fra)
  så sammenligner Peter Hogarth æbler og pærer, lyver om GISSs trends og generelt forsøger at fordreje sandheden.

  Den meste enkel søgning viser at GISS har en temperature stigning på 3,0 grader over gennemsnittet fra 1951 – 1980 nord for 80 grader.

  Se Zonal mean på følgende link (GISS GHCN uden SSTs 2010 jan – dec, 1200 km)

  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2010&month_last=12&sat=4&sst=0&type=anoms&mean_gen=0112&year1=2010&year2=2010&base1=1951&base2=1980&radius=1200&pol=reg

  Simpel regning giver GISSs trend nord for 80 grader som 0,67 grader/decade. Dobbelt så stor som påstået og næsten dobbelt så stor som DMI, som faktisk har målestationer nord for 80 grader.

  Faktum er under ALLE omstændigheder at det meste af GISSs påstået opvarmning af planeten foregår i et område hvor GISS IKKE har målestationer.

  Det fleste normale mennesker ville finde det faktum mistænkeligt.

 19. Af Steffen Voigt

  -

  Din forudsigelse vil med stor sandsynlighed holde stik. Men det er på ingen måde menneskets udledninger der er skyld i det. Det er en del af jordens naturlige udvikling. Det er super simpelt når man har regnet det ud. Det kræver at du sammen holder. Klodens nuværende data med historiske data + Menneskets og klodens historie.

 20. Af Niels A Nielsen

  -

  2011 blev så ikke et af de fem varmeste år, som Aagaard spåede. Det er endda tvivlsomt om 2011 kommer i top 10. Dermed bliver året et af de koldeste i dette årtusind. Med endnu en La Niña i sigte vil 2012 måske blive endnu koldere end 2011. Det vil selvfølgelig ikke anfægte Aagaard. Heller ikke, at en ny videnskabelig artikel, der offentliggøres i Science, finder en lavere klimasensitivitet end IPCC og udelukker sensitivitet på mere end det, som er IPCC’s centrale estimat, 3C. Der vil snart komme flere revisioner af sensitivitesestimatet, spår jeg. I nedadgående retning.

Kommentarer er lukket.