Giv os noget opvarmning

Af Lars Henrik Aagaard 275

Sig mig, står vi på kanten af en ny istid eller hvad?

Ifølge kalenderen er vinteren knap nok begyndt. Alligevel har mere end det halve Europa i den seneste gode uges tid befundet sig i et sne- og kuldegreb af en sådan strenghed, at selv oldefædre vanskeligt kan huske noget lignende. I hvert fald ikke så tidligt på sæsonen.

* I Nordsverige målte man forleden 36,6 graders frost: novemberrekord.

* I Wales målte man minus 18: novemberrekord.

* England har fået det tykkeste novembersnefald i 45 år.

* I Moskva landede termometeret 1. december på minus 23,6: det koldeste på dagen i 79 år.

* I Polen målte man 30.november minus 26 grader, og foreløbig otte mennesker er omkommet af kulde.

* Forleden målte man i det centrale Jylland 11,8 frostgrader: koldeste danske novembernat i 17 år.

* I Tyskland røg kviksølvet 1. december ned på minus 18 grader, hvilket angiveligt er den koldeste tyske vinterstart i flere århundreder.

Endvidere har sneen lagt sig over store dele af Spanien, Portugal, Norditalien og næsten hele Frankrig, tusindvis af skoler i Storbritannien er lukket efter op til en meters snefald, og biltrafik og luftfart i hele det nordvestlige Europa er helt eller delvist lammet af det iskolde vejr.

Når man til den isnende situation dertil lægger en irriterende stabil arktisk-sibirisk kuldestrømning, som man ikke umiddelbart kan se nogen ende på, ja, så ser vinterudsigten alt andet end lovende ud.

Der kan i princippet være lagt i ovnen – eller snarere fryseren – til en isvinter af så knugende strenghed, at vi skal tilbage til 1940erne for at finde magen til.

Så hvad sker der egentlig?

Er den globale opvarmning aflyst til fordel for en global istid?

Er Solen så svækket i øjeblikket, at den ikke er i stand til at give os en bare nogenlunde tålelig vinter?

Eller er det, som nogle hævder, i virkeligheden resterne af den tyktflydende pøl fra BP-oliekatastrofen ovre i Den Mexicanske Golf, der har blokeret for den opvarmende Golfstrøm?

Man kan vist roligt svare nej til alle tre dele. Og det af den indlysende årsag, at mens vi i Europa ryster af kulde, så gisper de nærmest af varme oppe i Vestgrønland eller nede i den østlige ende af Middelhavet.

16,1 plusgrader i Nuuk 27. november og næsten 30 grader forleden på Cypern taler vist for sig selv. Meget tyder tilmed på, at Vestgrønland styrer mod det varmeste kalenderår, der nogensinde er målt i det enorme landområde.

Den globale opvarmning er altså ikke aflyst. Det, vi oplever, er omfattende regionale forskydninger i det overordnede klima- eller rettere vejrmønster.

Det bekymrende er i stedet, om det meste af Europa jævnfør sidste vinters ligeledes overraskende strenge kulde er på vej ind i en ny æra af ekstremt kolde vintre, der tilmed – og ja, du læser rigtigt – kan være skabt af global opvarmning.

Siden sidste vinter har det europæiske vejr været påvirket af en såkaldt negativ nordatlantisk oscillation (NAO). Det har den konsekvens, at de milde og fugtige vestenvinde ude fra Atlanterhavet ikke kan opnå tilstrækkelig styrke til at skubbe den nedstrømmende og bidende vinterkulde fra Arktis og Sibirien bort fra europæiske breddegrader.

Heldigvis kan NAOen pludselig vende og blive positiv igen af årsager, som atmosfæreforskere knap nok kan forklare – med typisk dansk og gråt sjap-vintervejr til følge.

Imens udspiller der sig bare et mindre drama oppe i Polarhavet eller rettere i Barentshavet oppe mellem Den Skandinaviske Halvø og det nordvestligste Rusland.

Her bliver vinterhavisen tyndere og tyndere, hvilket har den konsekvens, at havets relative varme og dermed energi får lettere ved at undslippe og stige op i den polare luft.

Det skaber ifølge forskere fra det velestimerede tyske Potsdaminstitut for klimapåvirkninger så store uregelmæssigheder i de atmosfæriske strømninger, at den kolde luft over Arktis og Sibirien får lettere ved at undslippe og strømme ned mod Nord- og Vesteuropa.

Ja, ifølge forskernes omfattende computersimuleringer tredobler den stigende varmepåvirkning af den polare atmosfære omkring Barentshavet risikoen for ekstreme vintre på vores breddegrader.

Det gode spørgsmål er derfor, om det er en sådan situation, vi i øjeblikket er ofre for hernede i Europa – og om det bliver ved i årene fremover.

Jeg håber det sandelig ikke. Men hvis de atmosfæriske forskydninger snarere bliver reglen end undtagelsen i årene eller årtierne fremover, så vil jeg stærkt overveje at slukke for mit overophedede fyr, smide polarjakken og flytte til Nuuk.
 

275 kommentarer RSS

 1. Af Johannes Bremer

  -

  Er den globale opvarmning aflyst til fordel for en global istid
  Vi kan vist godt blive enige om, at vi har fået klimaændring med et helt ekstremt Klima med isvinter i Europa og varme på Grønland og nordpå kalotten. Andre områder i Asien med ekstreme vandmængde og en gennemtemperatur for 0,6 grader over normal med stigende tendens, så kan vi jo diskutere om det skyldes CO2 udledning eller ej? Et er i hvert fald givet nemlig, at vor forsyningssikkerhed er truet på grund af en helt forfejlet energipolitik i 1960erne under sociale regeringer, der prioriterede naturgassen i Nordsøen højere end Grøn Energi. Resultatet er at naturgassen desværre er ved at rinde ud og valget nu står om vi skal satse på Grøn Energi eller svenskernes A-kraft eller i lommen på den arabisk olie.
  På denne baggrund ar det vigtigt, at vi tilsvarende satser på en juridisk bindende klimaaftale –med bedre held næste gang i Sydafrika, set i lyset af Cancun – En klimaaftale baseret kun på hensigtserklæringer er at sammenligne med en skåltale uden konfirmand, det er næsten som om konfirmanden endnu ikke har været til præst; men har sat træskoene ude i våbenhuset uden at komme op til højalteret. Sagt på en anden måde, vi kommer ingen vegne med det tempo konferencen præsterer p.t., aftalen er jo stort set kun en bekræftelse på mødet i København sidste år.
  Jeg må sige det ligeud, der er i virkeligheden kun en mulighed, nemlig Empati i form af en Global Samhørighed, vi lever i året 2010, Empatiens Tidsalder, hvilket i praksis betyder, at landene må give afkald på særinteresser, før kommer vi ikke videre!
  I øvrigt finder jeg det lidt ærgerligt med al den støj på linjen, der godt kan afspore debatten én smugle.

 2. Af S. Hansen

  -

  “Nej sagen er, at, som tressernes miljøsag, blev klimasagen overtaget af det politiske præsteskab, stort set inden der overhovedet var tale om videnskab.
  Klimavidenskaben adskiller sig derfor fra det, der i klassisk forstand har haft navn af videnskab, som var en ihærdig stille søgen efter tingenes substans, og en tålmodig afventen af, om det fundne kunne bekræftes i virkelighedens verden. Først da kunne der være tale om videnskabelig konsensus, og først da blev de videnskabelige landvindinger overtaget af samfundet i den udstrækning, man fandt det formålstjenligt.
  Jeg bukker og skraber ikke for “videnskaben”, blot fordi den kalder sig videnskab og påstår at have konsensus. Videnskab skal afspejle og beskrive virkeligheden både fremad og bagud – indtil da er der tale om hypoteser og okkult beskæftigelse, som politikere skal holde sig langt fra.”

  Jeg er 100% enig i ovenstående synspunkt, Søren…

  Jeg har også stor respekt for videnskabsfolk på alle andre områder end lige klimavidenskaben – og det er jo egentlig både synd – og sikkert også uretfærdigt – når det nu formentlig kun er kransekagefigurerne, som er dybt uhæderlige.

  Jeg er i hvert fald glad for, det ser ud til, at det er blevet lettere for mere kritiske forskere at få adgang til måleresultater osv., end det var før Climategate, så de ikke længere bare skal nøjes med: “Næh, dem kan I ikke få at se – I må bare stole på os!”

 3. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @Søren samt S. Hansen:

  Blot en kort kommentar til dette:

  “Nej sagen er, at, som tressernes miljøsag, blev klimasagen overtaget af det politiske præsteskab, stort set inden der overhovedet var tale om videnskab.
  Klimavidenskaben adskiller sig derfor fra det, der i klassisk forstand har haft navn af videnskab……..”

  Dette er ganske enkelt en faktuelt forkert påstand – det er desværre ikke noget, som vi kan være enige eller uenige om.

  Drivhuseffekten som sådan blev formuleret først af Fourier helt tilbage i 1820erne, mekanismen ved drivhusgasser blev påvist af Tyndall i 1850erne, mens Arrhenius som tidligere nævnt formulerede hypotesen om menneskeskabt opvarmning i 1895/96 – for 115 år siden. Siden gik det slag i slag op gennem det 20. århundrede med at påvise atmosfærens lagdeling, CO2s ligelige fordeling i atmosfæren, opbygning af store mængder vejrdata og begyndende vejr/klimamodellering i kølvandet på 2. verdenskrig, CO2-målestationen på Mauna Loa i 1950erne, opsendingen af vejrsatellitter i 1970erne -osv. osv.

  Prøv at læse lidt mere omkring klimavidenskabens historie hos Spencer Weart her:

  http://www.aip.org/history/climate/summary.htm

  Jeg har læst hans bog, “The discovery of global warming”, og den er absolut anbefalelsesværdig.

  I vil se, at mange af de standardindvendinger, vi hører gentaget til bevidstløshed i dag (Er vanddamp ikke meget vigtigere end CO2? – betyder menneskeskabt CO2 overhovedet noget i forhold til naturligt CO2? – er CO2-absorptionen ikke allerede nær mætningspunktet, så mere CO2 ikke giver mere opvarmning?) engang var seriøse, legitime indvendinger mod menneskeskabt opvarmning – men at de faldt, fordi man fik mere viden om gassers forskellige opholdstid, forskellige typer CO2-isotoper og atmosfærens nærmere lagdeling.

  Den grundlæggende konsensus omkring, at menneskeskabt CO2 over tid ville føre til global opvarmning, var på plads blandt klimavidenskabsmændene allerede i 1960erne og 70erne, og dengang var der ikke en kæft udover nogle få klimanørder, der bemærkede det – vi skulle langt oppe i 80erne, før både miljøaktivister og politikere begyndte at interessere sig for sagen.

  Jeg respekterer selvfølgelig, at I har jeres egne meninger, men I kan altså ikke skrive historien om for at få den til at passe med jeres forudfattede antipati mod 68ere og miljøaktivister. Faktisk mente Arrhenius endda, at global opvarmning ville være godt, ligesom ting som vejrstationsnettet, modelleringerne og satellitterne ikke blev sat i værk pga. interesse for global opvarmning, men fordi man håbede at kunne lave pålidelige vejrprognoser af hensyn til ting som militær og landbrug. Store dele af vores viden om global opvarmning er sådan set et “biprodukt” – og klimavidenskabens grundlag både mht. teoriopbygning, dataindsamling og metodologi var bevisligt solidt på plads, længe inden de gamle kommunister, Al Gore eller de følelsesladede red-verden-typer fik øje på den. I den henseende adskiller den sig rent faktuelt ikke det bitterste fra nogen som helst anden form for videnskab.

  Det er en af mine største kilder til frustration, at folk argumenterer, som om det var Margaret Thatcher, Al Gore, Joschka Fischer, Greenpeace eller Connie Hedegaard, der havde fundet på global opvarmning. Hvis I ikke kan lide nogle af disse folk/organisationer, så fint med mig -men lad for h…. være med at bruge det som en syg undskyldning for at lade som om, at de sidste 150 års atmosfæriske forskning ikke findes.

  Undskyld mit let irriterede tonefald, men som man siger: “I har ret til jeres egne meninger, men ikke til jeres egne kendsgerninger”. Meninger, der er i lodret modstrid med de historiske kendsgerninger, er meget lidt interessante og svære at tage alvorligt.

 4. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Hvis man ikke kan overskue Wearts glimrende, men ret nørdede/tekniske videnskabshistoriske gennemgang, kan jeg anbefale dette foredrag af geolog og videnskabshistoriker Naomi Oreskes:

  http://www.youtube.com/watch?v=2T4UF_Rmlio

  Det hedder “The American denial of global warming”, men hun kommer rigtig godt ind over videnskabshistorien og den samfundsmæssige, hvordan og hvornår videnskaben blev klare over hvad, hvordan de begyndte at komme med de første ubehagelige forudsigelser (i 70erne) og hvordan den politiske reaktion udviklede sg særdeles langsomt – ikke overraskende, når man tænker på, at politikere sjældent er “first movers”.

  Så igen: Hovedårsagen til, at I mistror lige netop klimavidenskaben, er, at den siger noget, som kan bruges til at legitimere politiske beslutninger, I ikke bryder jer om. Og det er altså præcis lige så useriøs en mistro, som når man hører lærere bortforklare dårlige PISA-test med alle mulige tåbelige udflugter (tro på en tidligere gymnasielærer, når jeg siger, at jeg var ved at brække mig over de søforklaringer, jeg hørte om, hvad de elever, vi overtog fra folkeskolen havde af “alternative kompetencer” end lige dem, der blev testet i PISA).

  Og mht. “uhæderlige kransekagefigurer” – nu er CRU og Mann blevet gennemgået af hele fem kommissioner, og der er foreløbig ikke fundet skygge af tegn på svindel eller manipulation med noget som helst, ligesom der heller ikke er nogen, der har kunnet komme med nogen konkret underbyggede beskyldninger. Hvor mange undersøgelser skal der til, og hvor lidt konkret grundlag kan man have, før din/jeres skepsis kan bortvejres?

  Og derudover er Hadley/CRUs datasæt jo et af dem, der viser klart MINDST opvarmning – kun ca, 0,07C i de sidste 10 år – mod ca. 0,2C forudsagt. Hvis du/I tror, at Jones har manipuleret sit datasæt, hvorfor har han så ikke manipuleret sit datasæt godt nok til at få det til at passe bedre med sine egne forudsigelser?

  NASAs GISS-serie, derimod, viser den forventede opvarmning på ca. 0,19C de sidste 10 år. Her er alting frit tilgængeligt – både rådata, justeringer og kildekode – og har været det længe før e-mail-sagen, ligesom ingen af e-mailene overhovedet berørte James Hansen, Gavin Schmidt eller andre fra GISS´ troværdighed.

  Selvom man måtte mene, at Mann, Santer og hele CRU-holdet burde skydes ved daggry: Hvad er der OVERHOVEDET at komme efter hos NASA? Eller hos NCDC, NOAA, RSS eller UAH – eller Max Planck-institutterne samt Potsdams Meeresforschnung i Tyskland, Frankrigs CNRS eller vores egne institutioner som DMI, SNM eller Niels Bohr-instituttet? Deres data og forskning viser grundlæggende ganske det samme som CRU og Michael Manns.

  Er alt dette også på en eller anden måde suspekt “by proxy”?

  Jeg kender personligt flere fra DMI og Niels Bohr, og jeg kan forsikre for, at dem, jeg har mødt, er en flok superglade nørder, der interesserer sig meget for deres fag. De er nogle af de få danske forskere, der ofte bliver publiceret i Science og Nature. De interesserer sig efter min opfattelse meget lidt for politik, er meget lidt medievante (flere af dem ville jeg nærmest sige havde et utrolig naivt syn på politik og medier) og er røvtrætte både af den konstante mistænkeliggørelse af deres arbejde og ikke mindst af at se en hær af uvidende amatører udbrede sig i skråsikre vendinger med grotesk, kontrafaktisk nonsens og udslynge anklager i øst og vest. Vi har på klimadebat.dk prøvet at få flere forskere til at blande sig i debatten, men de fleste gider ganske enkelt ikke med den holdning til videnskab, som de fleste skeptikere lægger for dagen – og jeg forstår dem sådan set godt.

  Handler alt dette simpelthen om, at I ikke ØNSKER at tro på videnskabens konklusioner – og at det er lige meget, hvad der kommer på bordet af kendsgerninger, data og undersøgelser?

 5. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Og en sidste ting, Søren:

  Du er fri til at foretrække Monckton fremfor Gore, men det ændrer ikke på, at Monckton bevisligt frit har opfundet flere af sine egne data og grafer, kommer med lodrette usandheder omkring sin egen baggrund samt citerer flere forskere og institutioner for det stik modsatte af, hvad de rent faktisk selv siger. Han bruger f.eks st studium af Rachel Pinker til at påstå, at IPCC ignorede solens rolle – men hvis man lytter til, hvad selvsamme Rachel Pinker siger:

  http://scienceblogs.com/deltoid/2010/02/moncktons_mcluhan_moment.php

  -så siger de det modsatte om solens indflydelse, som Monckton vil have dig til at tro, ligesom IPCC har taget hendes resultater korrekt i betragtning i rapporten. Følg min henvisning til Abraham ovenfor, så kan du se talrige lignende historier.

  Omvendt med Al Gore: Du kommer med den gamle traver omkring hans baglæns co2-temperaturkurve. Er du klar over, at Jeffrey Severinghaus og Nicholas Caillon selv (to af de isforskere, der stod bag denne kurve) er ganske enige i Gores udlægning af sagen? Men du, Søren Farup, der efter eget udsagn slet ikke har forstand på sagen, afviser dette studium, fordi…….du ikke kan lide Al Gore? Eller hvad?

  Du el velkommen til at foretrække Moncktons politiske “do nothing”-anbefalinger fremfor Gores “do something”. Men det ændrer ikke på, at hvad det videnskabelige indhold angår, er Monckton rent objektivt set fuld af løgn, mens Gore i store træk fortæller, hvad videnskaben siger (omend med et klart sensationalistisk præg).

  Men jeg er egentlig ikke ret interesseret i Al Gore: Som sagt er det dybt useriøst at være skeptisk overfor 150 års klimavidenskabelig forskning, fordi man ikke kan lide Al Gore. Det er ligeså dumt, som det er at afvise, at fundamentalistisk Islam er en totalitær trussel, fordi man er træt af at høre på Søren Krarup.

  Og hvad Steen Steensen angår kan jeg fortælle, at jeg faktisk har læst “Den økologiske krigsførelse”, dele af “Rævestaten” og “Økologismen – en kulturødelæggende kraft”, og at jeg havde en meget civiliseret e.postdebat med Steensen efter hans sidste lille bog. Jeg fik klart indtryk af ham som en sympatisk mand, hvis hjerte oprigtigt bløder for de små landmænd, som han selv er opvokset iblandt.

  Men hvis du prøver at gennemgå hans påstande rent faktuelt, må man blot sige, at der ikke er meget tilbage af ham andet end en længsel efter det tabte. Lidt ligesom at læse Morten Korch eller dele af Jeppe Aakjærs forfatterskab, hvor drømmen også var små selvforsørgende husmænd – dog ikke helt med samme litterære kvalitet.

  Det er jo i alt væsentligt markedskræfterne, styrket af EF/EUs effektiviseringskrav, der har taget livet af de små landbrug – ikke miljøbevægelsen. Vandmiljøplanen fra 1987, der endda var ret vag i sine krav, var det første virkelige livtag med landbrugets forurening – og afvandringen fra landet samt sammenlægningen af små landbrug til store gårde havde allerede været i fuld gang siden 1945. Det kan man begræde eller tiljuble alt efter temperament, men det er jo inkonsistent af en påstået liberal at klynke over markedskræfterne.

  Og når Steensen skriver om, hvordan landvindingsprojekterne a la Skjern Å var et lokalt projekt, der skaffede fed muldjord, men som blev ødelagt af de væmmelige københavnere, lyder det sikkert helt rigtigt i den fortælling, han åbenbart har fået dig til at sluge med hud og hår. Men sandheden var, at Skjern Ås udretning i 1960erne var et statsligt projekt, som der endda var en betydelig lokal modstand mod dengang – spørg ældre folk på egnen! – og det var udtænkt af en godsejer Castenskjold, der boede i København. Og landbruget var kun bæredygtigt, fordi staten hvert eneste år gav enorm støtte til vedligeholdelsen af dræningen – og det var denne støtte, som staten til sidst trak tilbage. Da de loklae landmænd ikke kunne viderefør landbruget rentabelt på markedsvilkår accepterede de derfor at modtage en særdeles pæn erstatning fra staten, der så førte området tilbage til sin oprindelige tilstand. Unægtelig en fuldstændig anden historie end det eventyr, Steensen har spundet op.

  På samme måde mht reguleringen af fiskeriet: Hvis der er så mange fisk, som Steensen og visse af dem påstår, hvorfor skal de så bruge to-tre gange så lang tid på at fange den samme mængde fisk, som de gjorde for 20-30 år siden – ifølge deres egne opgivelser? Tuller de bare rundt ud på havet for at nyde den gode udsigt?

  Og når det kan dokumenteres med historiske data og målinger, at området med iltsvind i de danske farvande er øget til det 5-dobbelte i de sidste 70-80 år, og at Danmark sammen med Holland har et af de højeste eutrofieringsniveauer, er det så også alt sammen fup og fakta, som folk som mig har fundet på? Det er jo ikke klimavidenskab – men denne videnskab mistror du så åbenbart også?

  Det kan godt være, at David Rehling eller andre har kommet med forkerte påstande og anklager, og selvfølgelig er deraf og til overdrivelser fra dele af miljøbevægelserne og medierne – det vil jeg på ingen måde bortforklare. Men det kan ikke nytte at ville benægte og bortforklare store dele af naturvidenskaben på det grundlag, som du gør det. Og hvis jeg må komme med et venligt råd til dig, skulle du prøve at anvende din sunde skepsis og kritiske sans en smule mere overfor folk, der siger det, du gerne vil høre.

  For en ordens skyld: Jeg har i øvrigt også fundet vores debatter interessante, og jeg tror bestemt, at vi kunne have masser at tale om (eller synge!), hvis vi mødtes engang – jeg er ikke i tvivl om din oprigtighed eller dit sympatiske indtryk. Men det ændrer altså ikke på, at din opfattelse langt hen ad vejen baserer sig på noget, der er faktuelt forkert, uanset hvor venlig en fortolkning af fakta, man så anlægger.

  Mvh Christoffer

 6. Af Søren Farup

  -

  Kære Christoffer

  Ja – det var minsandten en kraftig svada!
  Jeg vil ved lejlighed orientere mig mere om klimavidenskabens historie og forfølge dine links.
  For en halvgammel mand som mig, der ellers har fulgt nogenlunde med i hvad der er foregået omkring sig i det offentlige liv, er det lidt forbavsende således at høre, at klimavidenskaben har et fundament, lige så stærkt som “inertiens lov”.
  Forunderligt at nogen i den videnskabelige verden overhovedet vedbliver at stille spørgsmålstegn ved den.
  Men du har helt ret i, at jeg fokuserer på de samfundsmæssige/politiske konsekvenser af de klimavidenskabelige dommedagsprofetier, hvilket jeg håber, du også har blik for – selvom jeg ved snart ikke om jeg har noget at have dette håb i.
  Nå – nye aktører er på banen, med forudsigelser af jordens undergang i 2012 på grund af CME m.v. og denne gang trøster jeg mig med NASA-videnskabsmændenes totale afvisning af et sådant scenario!

  Som sagt har vore forskellige holdninger til tingene nok fundet sin afklaring.
  Nu venter jeg blot på, hvorledes temperaturudviklingen bliver i den kommende tid, alt imens jeg vil forsøge at modvirke, at den videnskabelige lov du hævder vi ubønhørligt er underlagt, skulle føre til, at vi mister den sidste rest af frihed vi har tilbage.

  Virkeligheden er jo i sidste instans alle tings prøve.
  Nu ikke mere fra mig.

  Venlige hilsner

  Søren

 7. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  Kære Søren,

  tak for svar. Det lyder godt, at du vil prøve at kigge nærmere på mine henvisninger. Jeg har mange flere, hvis du er interesseret. Vi får nok lejlighed til at krydse klinger en anden gang i fremtiden.

  I min verden er der to slags mennesker: Dem, der lytter til argumenter og er åbne overfor at kigge på facts – og dem, der aldeles overhovedet og endda slet ikke under nogen omstændigheder er nogen af disse ting. Disse to gruppeskel går på tværs af partiskel, religioner og haldninger til alt muligt, også klimapolitik.
  Vi har alle vore blinde punkter, men jeg prøver efter bedste evne altid at placere mig i den første kategori. Jeg har bestemt fået indtryk af, at du, S. Hansen, Niels P og de fleste her trods alt også har anbragt jer i gruppe 1 – og så nyder jeg altid at debattere, også selvom vi måtte være stærkt uenige, som her. Jeg synes generelt, at debatten her har været meget interessant, åben og civiliseret – langt mere end mange af de andre debatter, jeg har haft med folk, der hørte solidt til i gruppe 2.

  Mit sidste råd skal blot være at gentage: Jeg forstår udmærket, at man ikke kan lide gamle kommunister, tudeprinse, dommedagsprofeter, selvgode venstreorienterede og naive “do-gooders” – man skal bare huske på, at det ikke er nogle af disse grupper, der har fundet på globa opvarmning, selvom det er blevet dem en bekvem teori. Jeg ville umiddelbart fæste meget stor lid til NASA – både når de afviste verdens undergang i 2012 på grund af CME, og når de advarede om alvorlige konsekvenser af menneskeskabte klimaændringer.

  Så heller ikke mere herfra……..:)

  Mange venlige hilsener

  Christoffer

 8. Af Helle Lorange

  -

  Stor tak til dig, Christoffer Bugge Harder – læser med stor fornøjelse og interesse dine mange gode og oplysende kommentarer! :)

 9. Af S. Hansen

  -

  Hej Christoffer :-)

  Selv om du uden tvivl vægter dine ord med omhu i ovenstående, lykkes det dig altså ikke rigtigt at undgå at lyde bare en anelse bedrevidende.

  Det kan da godt være, at Søren, Niels A., Niels P., Hans Henrik, jeg og mange andre i denne tråd ikke har din 100% naturvidenskabelige tilgang til dette emne, men til gengæld ser det ud til, at vi alle er oprigtigt optaget af selve EMNET, kan bruge vores sunde fornuft – og i hvert fald for mit eget vedkommende, kan jeg da berolige dig med, at jeg absolut INGEN økonomiske interesser har i at forsvare MIT synspunkt.

  Det føles lidt som om, at du et eller andet sted er irriteret over, at folk, der åbenlyst ikke er på dit fagligt/videnskabelige “niveau,” overhovedet blander sig i så vigtig en debat.

  Det svarer vel lidt til, hvis jeg lod mig irritere over, at folk, der ikke lige når mit “intellektuelle” niveau – eller ikke lige har min “indsigt” – overhovedet skal have lov til at stemme ved folketingsvalgene.

  Jeg synes tværtimod, det er rart at se så mange interessere sig – ja, tilmed brænde for – et politisk emne, som i hvert fald 90% af befolkningen ikke ser ud til at interessere sig et døjt for.

  Jeg undskylder MEGET, hvis jeg i ovenstående skyder dig utilsigtede hensigter i skoene, men det virker altså som lidt det samme, DU ofte også SELV gør med os – dine meningsmodstandere.

  Jeg læser med interesse ALLE dine indlæg – også de MEGET lange – i denne debat, og jeg har bestemt stor, stor respekt for din betydelige viden om snart sagt alle mulige og umulige emner, men samtidig virker du altså også en ANELSE “farvet” i dit velmente forsvar af dine klimakolleger.

  Jeg håber som sagt ikke, du tager ovenstående ilde op, for jeg føler mig på ingen måde “bedre” end dig… Vi har bare forskellige holdninger til dette emne – og andres holdninger har jeg altid respekt for – ISÆR når min meningsmodstander er så god til at gøre rede for dem, som du jo uomtvisteligt er :-)

 10. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Christoffer Bugge Harder,

  Socialister tror altid at højere skatter, afgifter og mere kontrol løser alle problemer. Derudover har de et besynderligt Robin Hood tankesæt om, at staten skal tage fra de rige og give til de svageste i samfundet. Selvfølgelig skal de svageste hjælpes. Men det skal ikke være statens opgave.

  Du skriver:
  “Min opfattelse er i høj grad formet, da jeg hørte IPCCs ”cheføkonom”, energieksperten Nebojsa Nakicenovic, holde foredrag sammen og diskutere kvotesystemer, CO2-skat, energitransitioner og forskningsinvesteringer med Yale-økonomiprofessor William Nordhaus i København sidste forår (det var noget af det mest oplysende, saglige og fornuftige, jeg har hørt i klimasammenhænge nogensinde) – og konklusionen var omtrent, at en støt stigende CO2-skat ville være langt det billigste og mest effektive – den skal bare være langt højere end den, Lomborg foreslår, for ellers får den ingen effekt. ”

  En støt stigende C02 skat på alle produkter og service som ikke er C02 neutrale. Det lyder temmelig fornuftigt, hvis man ikke har økonomisk IQ.

  Konsekvensen er, at alt blive dyre. Har vi færre og mere miljø rigtige og nyere biler, fordi det koster næsten 2½ gange mere for en bil end i andre lande? Socialisterne er altid tilhængere af statskontroleret planøkonomi, adfærdsregulering og højere skatter. Staten vokser sig altid større og det vil i sidste ende gå ud over kvaliteten af service.
  Derfor er vores ”velfærdssamfund” blevet dyre og dårligere siden 70’erne:

  http://www.itrojka.dk/samf_C/figur/fig17_4.pdf

  Resultatet af C02 skatterne bliver et Pseud-miljørigtigt feudalsamfund med en over og underklassen(mellemklasse og fattige). Overklassen kan altid købe C02 aflad i klima kirken. Hvorimod underklassen må acceptere deres C02 forbrug blive kraftigt indskrænket og overkontroleret af klima-politi med hjemmebesøg.

  Al Gore havde et elforbrug på 221.000 kilowatt-timer i 2006. Cirka 20 gange så meget strøm som det amerikanske gennemsnit. Pris 166,400 kr.

  Han flyver rundt i et privatfly af en type der sviner mest. Han har en kæmpe yacht/husbåd ved navn Bio-Solar One og hans privat chauffør slukker ikke motoren i den ikke miljøvenlige limousine for at holde aircondition i gang, imens han holder vækkelsesmøder om miljø rigtig livsstil. Han er i øvrigt også tidligere ejer af en zink mine, som var meget skadeligt for miljøet.

  Prins Charles tog til New York for at modtage en miljøpris for sit årelange miljøengagement. For Prince Charles nøjedes ikke med et enkelt flysæde, nej, han bookede et helt fly til sig selv og sit 20-mand store følge. Charles havde ellers slået sig stort op på, at han ville omlægge sit kontor til et ‘grønt’ kontor, hvor han selv ville tage pendlertoget ind og ud af London, og hans medarbejdere helst skulle cykle til og fra arbejde. Hvordan det så end passer sammen med, at han sidste år brugte 1.1 millioner pund på privatfly og helikopterture.

  Klimapanelet har slået fast, at i-lande som Danmark må reducere CO2-udslippet med mellem 80 og 95 procent inden 2050. Det betyder, at underklassen må droppe de varme bade, slukke for varmen og sælge bilen, imens overklassen flyver privatfly og lever som de plejer.

  Overklassen vil altid finde en vej uden om systemet på lovlig vis eller ved at lobby for at skabe smut huller.

  Det er faktisk ret komisk at socialisme i virkeligheden undertrykker socialisterne selv. Socialister har ikke de samme muligheder som overklassen, fordi de næsten altid er lønmodtagere eller slaver, som jeg kalder dem.
  I vesten er højere priser et stort irritationsmoment for underklassen, men i den 3 verden betyder højere mad priser sultedøden.

  Hvert år dør 15 mio børn pga. mangel på mad. Med højere mad priser pga. miljø hysteri vil dette tal blive mange gange større.

  Forstil dig at din søn døde, fordi du ikke havde råd til mad fordi nogle i vesten havde fået en fiks idé om C02 skatter?

  C02 skatter er et menneskefjendsk projekt. Dem der er de største fortaler for global opvarmning er også dem der kæder det sammen med ”overbefolknings problem”. De ønsker en begrænsning af verdensbefolkningen og de ved udmærket godt at C02 skatter slår mennesker ihjel.

  ” Turner, a fan of China’s one-child policy – despite the brutality of forced abortion and sterilizations which are associated with it – proposed similar limits on family size for all.

  “We’ve got to stabilize population,” he told Rose. “On a voluntary basis, everybody in the world’s got to pledge to themselves that one or two children is it.”

  Ted Turner’s UN Foundation has Given $1 Billion to UN Projects Major focus of foundation is population control, condoms, abortion”¨

  Ted Turner urges global one-child policy to save the planet. … “We’re Too Many People; That’s Why we Have Global Warming”

  “Clearly, it is time for a global effort to create everywhere on earth the conditions conducive to stabilizing population.” – Al Gore,
  “China has had the most successful family planning policy in the history of mankind in terms of quantity and with that, China has done mankind a favour,” United Nations Population Fund (UNFPA) representative Sven Burmester said last week. —10/11/99 Agence France-Presse

 11. Af S. Hansen

  -

  Med “ovenstående indlæg” hentyder jeg selvfølgelig til indlæggene klokken 12.14, 13.03 og 13.55 – IKKE til dit meget mere diplomatiske indlæg klokken 15.26.

  Du er jo i bund og grund et godt menneske, Christoffer ;-)

  …også farvel og tak herfra – i hvert fald i denne omgang :-)

 12. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Se CNN Ted Turner fyre sin øko fascistiske overbefolknings holdnnger af:

  Det er hvad global opvarmning handler om!

  http://www.youtube.com/watch?v=M7CP5jnXDUk

 13. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @S. Hansen

  For en ordens skyld (inden det bliver klamt: :)

  det kan godt være, at jeg lyder bedrevidende, også når jeg forsøger at lade være – måske en erhvervsskade fra en hel del år som underviser, museumsformidler, naturguide og naturklub-lejrleder. Jeg respekterer alle mennesker, der er i stand til at indgå en fornuftig debat og er villig til at lytte til argumenter – og det har virkelig intet at gøre med, hvor meget man ved, eller havd man har af uddannelse. Tværtimod er nogle af de mest påståelige mennesker ofte veluddannede folk, der er eksperter indenfor én ting, og har svært ved at forstå, at de ikke har samme autoritet indenfor alle livets spørgsmål.

  Niels A. Nielsen er f.eks uden tvivl en af de mest belæste “skeptikere/benægtere” i den danske blogosfære, og han er også både veluddannet og begavet – men som du selv kan se, bliver de meningsudvekslinger, jeg har med ham, jo langt mere ufrugtbare end med de fleste andre – efter min mening først og fremmest fordi, han uden videre afviser alle de facts, han ikke kan lide, og netop ikke vil hverken lytte til andres argumenter eller stå ved sine egne, modstridende udmeldinger gennem tiden.

  Hvis verden blev styret kun af nørder som James Hansen (eller mig – uden sammenligning i øvrigt! :) ville den helt sikkert ikke blive et bedre sted at være. Selvfølgelig har alle ret til at blande sig i debatten.
  Man skal bare være villig til at tilpasse sine meninger til kendsgerningerne – og være parat til at trække forkerte påstande tilbage. Det har jeg også selv af og til måttet i klimadebatter (selvom jeg naturligvis har krummet tæer indimellem; der er få mennesker, der synes, at det er sjovt at måtte æde sine egne ord :-)

  For jeg vil altså have lov til at sige, at der er en verden derude af KENDSGERNINGER, som er uafhængige af, hvad folk MENER. Nogle påstande er simpelthen 100% faktuelt forkerte, og de meninger, man måtte bygge på faktuelt forkerte forudsætninger, bliver hurtigt ret uinteressante. Hvis man vil påstå noget kategorisk, så er det generelt en rigtig god idé at prøve at tjekke op på et par facts først, inden man buldrer derudad.

  Det er for mig at se sund fornuft, der gælder for alle.

  Jeg husker en diskussion på mit kollegiums kaffebar med en litteraturstuderende, der skrev opgave om Kierkegaard og Nietzsche og arbejdede på en teori om, at Kierkegaard byggede dele af sit forfatterskab på Nietzsches overmenneske-teorier. Deri var et par folk omkring bordet,der uden at være de store Kierkegaard- eller NIetzsche-kendere tilfældigvis kunne huske, at Kierkegaard døde i 1855, og at Nietzsche på det tidspunkt var 11 år og selvfølgelig slet ikke havde skrevet noget endnu. Hertil svarede litteraten bare, at han tvivlede meget på, om det, de sagde, nu også var rigtigt, at de selv ville kunne se det tydeligt, hvis de bare havde læst lidt mere Kierkegaard, og at han i øvrigt ikke gik så højt op i årstal og den slags.
  Den diskussion var ret uinteressant efter min mening, ligesom jeg heller ikke tror, at vor litterat revolutionerede Kierkegaard-forskningen eller imponerede ret mange på litteraturvidenskab – trods al sin flittige læsning.

  Og det er altså det samme, som når du, Søren og Steen Steensen åbenbart tror, at teorien om menneskeskabt global opvarmning opstod i kølvandet på 1968 – her må man bare konstatere ved et kig på kronologien, at I er over 70 år for sent på den. Når teorien blev udbygget i 1930erne, 50erne og 60erne af folk, der primært var interesserede i at finde forklaringer på istiderne og lave gode vejrforudsigelser – og når der var en udbredt anerkendelse af teorien i videnskabelige kredse allerede i 1970erne, hvor ingen politikere overhovedet havde hørt eller sagt noget om global opvarmning – er det meget svært at se, hvordan den skulle kunne være politisk skabt eller adskille sig fra andre typer videnskab.

  Jeg forsøger bestemt ikke at insinuere, at du ikke er modtagelig overfor argumenter, men jeg vil altså ikke sige undskyld for at gøre opmærksom på, at teorien er fra 1895 og ikke 1968. Alt det, jeg skriver, er jo noget, alle selv kan finde ud af med en enkel søgning på “global warming” på Wikipedia, hvis de er interesserede. Det kræver hverken den store viden eller nogen særlig uddannelse. Hvis det lyder bedrevidende at henvise til simple historiske forhold, er der jo ikke så meget, jeg kan gøre ved det – måske ER faktuelle forhold bare ret firkantede og arrogante i deres natur?

  Og hvis du anerkender, at der ikke er sået nogen tvivl om hverken James Hansens, NASAs eller Rajendra Pachiuris integritet i en eneste af CRUs e-poster, hvad er så dit grundlag for at påstå, at kransekagefigurer som disse to er uhæderlige, eller for at betvivle NASAs målingers redelighed? Det er jo en meget alvorlig anklage, som i princippet falder ind under injurielovgivningen – det er vel ikke for meget for langt at kræve, at man må have et minimum af konkret grundlag, når man kommer med den slags?

  Hvis vi kan blive enige så langt, er meget nået. Så er du og andre mere velkomne til at have en anden mening end mig på baggrund af disse kendsgerninger.

  Jeg takker ellers for de pæne ord. Og så må jeg hellere slutte, inden det bliver klamt. :)

  Mvh Christoffer

 14. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @P.S. til HHH mht. Tom Wigleys kommentar til Climate Research og peer-review:

  Er der noget indhold i hans kommentar, som ikke var offentligt kendt (fra Mann, Gavin Schmidt eller andre Realclimate-folk) før “klima-gate”? Og tror du ikke, at han og andre hellere end gerne ville stå ved det, du fremhæver, også i dag?

  Det endte jo, som du ved, faktisk med, at Hans von Storch vitterligt trak sig som redaktør i protest mod, at Chris de Freitas havde sluppet dårlige artikler let gennem reviewprocessen, bare de var “skeptiske” – og at hans udgiver ikke ville lade ham korrigere de fejl efterfølgende.

  Her er von Storchs egen udlægning:

  http://coast.gkss.de/staff/storch/CR-problem/cr.2003.htm

  “The CR Problem

  After a conflict with the publisher Otto Kinne of Inter-Research I stepped down on 28. July 2003 as Editor-in-Chief of Climate Research; the reason was that I as newly appointed Editor-in-Chief wanted to make public that the publication of the Soon & Baliunas article was an error, and that the review process at Climate Research would be changed in order to avoid similar failures. The review process had utterly failed; important questions have not been asked, as was documented by a comment in EOS by Mann and several coauthors. (The problem is not whether the Medieval Warm Period was warmer than the 20th century, or if Mann’s hockey stick is realistic; the problem is that the methodological basis for such a conclusion was simply not given.) It was not the first time that the process had failed, but it was the most severe case. However, my authority as Editor-in-Chief did obviously not cover the publication of an editorial spelling out the problem. The publisher declined the publication, and I cancelled my task as Editor-in-Chief immediately on 28 July 2003.

  I withdrew also als editor because I learned during the conflict that CR editors used different scales for judging the validity of an article. Some editors considered the problem of the Soon & Baliunas paper as merely a problem of “opinion”, while it was really a problem of severe methodological flaws. Thus, I decided that I had to disconnect from that journal, which I had served proudly for about 10 years.

  Today I am not longer related to the journal Climate Research in any way. Only the review process of those manuscripts, for which I initiated the review process, will be completed by me. After that I will be completely detached.

  Three more editors withdrew namely Clare Goodess, Mitsuru Ando and Shardul Argawala. In mid September 2003 Andrew Comrie resigned as well”.

  von Storch er en arg modstander af Mann og “hockeyholdet”, ligesom han har skrevet mange kritiske klummer om dele af IPCC-processen – så når han trækker sig tilbage i raseri fra et tidsskrift og erklærer, at Mann og co. havde helt ret i, at peer-reviewprocessen var slået fuldstændig fejl og at Manns kritikere havde en elendig sag, så tyder det for mig på, at man ikke behøver at være hverken Realclimate- eller IPCC-fan for at få den tanke, at der måske kunne have været reelle, graverende problemer med Climate Researchs review-proces, som Tom Wigley beskrev? :)

 15. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Det endte jo, som du ved, faktisk med, at Hans von Storch vitterligt trak sig som redaktør i protest mod, at Chris de Freitas havde sluppet dårlige artikler let gennem reviewprocessen, bare de var “skeptiske” – og at hans udgiver ikke ville lade ham korrigere de fejl efterfølgende” – så megen des mindre grund var der vel så til at konspirere mod v. Storch?! Det forekommer da noget ‘underligt’ at iværksætte et korstog mod v. Storch UDEN forinden at have investigeret i dennes ’ståsted’!
  (Iøvrigt omtaler Wigley jo overhovedet ikke Soon & Baliunas).

 16. Af Hans Henrik Hansen

  -

  PS Og så husker du vel, at Phil Jones hellere ville destruere (rå)data (som han jo havde “brugt 25 år på at ‘raffinere'”?) end se dem udleveret til (potentielle) kritikere, hvilket han iht. FOIA var forpligtet til!?

 17. Af Christoffer Bugge Harder

  -

  @HHH:

  Hovedsagen her er, om kritikken af Climate Research var videnskabeligt berettiget på baggrund af en række håbløse artikler (og Wigleys korrespondence handlede faktisk ikke mindst om Soon & Baliunas), eller om den var et usagligt, politisk motiveret korstog, som du forsøger at give indtryk af. Prøv at fokusere på den i stedet for at alle mulige distraktioner.

  Kan vi blive enige om, at var, når selv redaktøren (von Storch), som Tom Wigley beklager sig over, endte med at tilslutte sig Tom Wigleys og mange andres synspunkt og trække sig i protest fra sit eget tidsskrift, så var der sandsynligvis gode og helt igennem saglige grunde til at være særdeles kritisk overfor det videnskabelige niveau på Climate Research?

  P.S. Jeg tilslutter mig gerne kritikken af Philip Jones mht. ikke at efterleve aktindsigtslovgivningen – som jeg i øvrigt gjorde lige fra begyndelsen af:

  http://videnskab.dk/composite-3419.htm

  – og det er jo også det eneste punkt, hvor diverse undersøgelseskommissioner har fundet anledning til kritik. Når det er sagt, så husk dog også, at 1) der trods alt muligt skrig og skrål ikke er nogen, der har fundet nogen som helst tegn eller blot indikationer på fusk i justeringerne, 2) at CRUs dataserie stemmer ganske fint overens med alle de andre temperaturserier (f.eks GISS), hvor alt er frit tilgængeligt – og om noget viser den MINDRE opvarmning end GISS 3) at alle de blog-kommentatorer, der via McIntyre og Anthony Watts´ blogs havde oversvømmet CRU med krav om aktindsigt, helt tydeligt ikke havde den fjerneste interesse i (endsige evne til) at lave videnskabeligt arbejde med data, hvis de fik dem.

  Læg også mærke til, at Muir-Russell var i stand til at reproducere CRUs dataserie vha. en kildekode, de selv skrev i løbet af blot et par dage. Det stiller påstandene om, hvordan ingen havde en chance for at tjekke noget, medmindre alle data + kode blev udleveret, i et noget andet lys.

 18. Af Hans Henrik Hansen

  -

  En ‘quickie’ til grineren (fra BBC):

  http://www.youtube.com/watch?v=g-F8EO3qOVk&feature=player_embedded

  God weekend!

  [Jeg vender tilbage til ‘Climate Gate’ senere! :)]

 19. Af S. Hansen

  -

  I dag brillerer Politiken med en artikel helt i denne blogforfatters ånd:

  http://politiken.dk/indland/ECE1147223/fremtidens-jul-bliver-graa/

  Her sammenfatter jeg ganske kort artiklens hovedpunkter: I fremtiden bliver vintrene i Danmark 2-4 grader varmere end nu – hvis de altså ikke lige bliver koldere, end de er i dag…

  Så tror jeg da vist lige, DMI’s “klimaeksperter” har dækket sig ind :-)

 20. Af Bo Strandqvist

  -

  @S.Hansen
  DMI har nu to år i træk meldt ud omkring d. 1 november, at vi ikke får en hvid jul. Og for andet år i træk, fik de ikke ret. Statistisk set er der en god mulighed for at de får ret i 2011, hvis man dropper klima-modellerne og går over til plat og krone. Glædelig Jul:-)
  P.S Spændende med den nye forskning omkring ultra-violet lys. Kan vi ikke får LHA ud af sit klima-skab og forklare hvad der er op og ned på den teori? Er det noget der ophæver global-dimming? Eller hvad? (Jeg troede gymnasie-lærerne var enige om at ultra-violet lys, via CO2, indirekte gjorde kloden varmere, hmm).

 21. Af S. Hansen

  -

  Dette er den allermest læste artikel på The Independents onlineudgave – og den er fra 2000!!!

  http://www.independent.co.uk/environment/snowfalls-are-now-just-a-thing-of-the-past-724017.html#

  MEGET sigende… :-D

 22. Af S. Hansen

  -

  …og mens vi nu er i gang med at more os, kan vi jo lige kigge tilbage til slutningen af oktober, hvor de britiske meteorologer med bestemthed kunne fastslå, at den kommende vinter ville blive ualmindelig mild :-D

  http://www.express.co.uk/posts/view/208012/Winter-to-be-mild-predicts-Met-Office/Winter-to-be-mild-predicts-Met-Office#ixzz17JweQAWQ

 23. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  haha Det er godt at klimafuskerne ikke fik held med at overtale staten til at sælge isbryderne.

  Det er en god idé IKKE at lave en meningsmåling med bornholmere om global opvarmning.

 24. Af Hans Chr Jensen

  -

  Selvom dette er en gammel blog vil jeg da lige kommentere udsagnene om de høje temperaturer på Grønland.
  Jeg har fra januar fulgt temperaturen ved Thule.
  Helt hen til maj lå temperaturen i området -55C til -10 ca. Langt det meste af tiden under – 30. Det er betydeligt koldere end i min dybfryser og her smelter der ingen is.

 25. Af Anonym http://gucci.kanpaku.jp/

  -

  This in actual fact is my very first time i go to here. I found so many entertaining stuff in your blog, chiefly its discussion. In the lots of reviews in your posts, I guess I??m not the only 1 developing all the leisure here! Keep up the very good work.

Kommentarer er lukket.