Tillykke til ‘global opvarmning’

Af Lars Henrik Aagaard 46

Det er ikke en fødselsdag, det er værd at fejre. Men den er værd at bemærke.

I år er det 35 år siden, at begrebet ’global opvarmning’ første gang blev anvendt i en videnskabelig tekst – tilmed i overskriften til en forskningsartikel i det videnskabelige tidsskrift Science.

Artiklen hed ”Climatic Change: Are we on the brink of a pronounced global warming?”, og den var skrevet af den utroligt ihærdige og mangefacetterede amerikanske professor Wallace Smith Broecker, der lige i disse dage fylder 79 år.

I 1975 kendte man ikke til global opvarmning. Tværtimod havde verden siden begyndelsen af 1940erne oplevet – om ikke en decideret afkøling – så i hvert fald en stagnation i den globale temperaturudvikling.

Næsten al global klimasnak dengang handlede om, at vi var på vej ind i en ny istid, så Broeckers videnskabeligt baserede forudsigelse af, at kloden på grund af kraftigt stigende udledninger af menneskeskabte drivhusgasser nu stod foran en hedetur, var både provokerende og opsigtsvækkende samt – skulle det vise sig – profetisk.

Netop fra midten af 1970erne steg temperaturerne med noget nær raketfart. I dag er den globale middeltemperatur omtrent 0,6 grader varmere, end den var i 1975.

Alligevel har det dengang fremsynede begreb ’global opvarmning’ udviklet sig til at blive noget næsten klichéagtigt og i vide kredse forhadt:

*FN-klimatopmødet i København COP15 faldt sammen som én snedrive i tøvejr, ikke mindst på grund af manglende vilje fra verdens to største CO2-udledere.

*Den såkaldte Climategatesag gav voldsom medvind til klimaskeptikere – uagtet at flere uafhængige undersøgelser siden har fastslået, at de udhængte topklimaforskeres videnskabelige integritet står uantastet.

*Solaktiviteten er så overraskende lav i dag, at vi ifølge visse forskere reelt burde være på vej ind i en ny ’lille istid”, ikke ulig den ganske kraftige kuldeperiode for godt 300 år siden, der går under navnet Maunder Minimum.

*Endelig var den seneste vinter her i Nordeuropa forbandet kold og se lige på den globale temperaturkurve for de seneste 10-12 år: stagneret!

Så bør vi ikke bare hælde Wally Broeckers 35 år gamle forudsigelse ud med det kolde badevand sammen med hans introduktion af et af de mest fortærskede videnskabelige begreber i nyere verdens- og videnskabshistorie?

Før jeg giver mit bud på et svar, vil jeg gerne referere dele af en samtale, jeg havde for få dage siden med den danske klimaprofessor Eigil Kaas.

Jeg ringede ham op – dels for at sludre lidt om løst og fast i klimaforskningsverdenen – dels for at spørge mere specifikt ind til hvor stor betydning de stigende udledninger af aerosoler, altså primært små svovlpartikler, fra ikke mindst Kinas og Indiens voksende skare af kulfyrede kraftværker egentlig har haft for den næsten stagnerende temperaturkurve siden 1998.

Der er nemlig ingen tvivl om, at svovlholdige aerosoler trods deres korte levetid i atmosfæren overordnet set har en afkølende effekt, simpelthen fordi de reflekterer store dele af sollyset. Omkring industribyerne kalder vi det smog eller bare luftforurening.

Hans svar var ganske overraskende og lød: ”Ja, udledningen fra den type kraftværker og fra biler og lignende har været med til at holde den globale temperatur i ave.”

Med andre – og nu er det mine – ord:

Vi kan i et vist omfang takke al den beskidte og sundhedsskadelige kulkraft, de millioner af nye biler på ikke mindst Asiens veje, den stigende globale skibstrafik og den megen tørveafbrænding i Afrika og lignende for, at den menneskeskabte drivhuseffekt ikke har et større tag i kloden, end den aktuelt har.

I disse år taler man meget om såkaldt geoengineering – altså kunstige metoder til nedkøling af klimaet – som et muligt fremtidigt svar på løbsk global opvarmning. Men allerede i dag udøver vi endog meget kraftig geoengineering af klimaet. Vi kalder det bare forurening – eller i klimakontekst: global dimming, hvilket så nogenlunde kan oversættes til global sløring.

Vi lever med andre ord i en verden af såvel global opvarmning som global sløring. Spørgsmålet er bare, hvad der sker, når vi i vores bestræbelser på at blive grønne og anvende langt flere rene energikilder som sol og vind tager sløringen væk? Så kommer vi til at stå i en verden, hvor den menneskeskabte drivhuseffekt bliver nærmest enerådende som kunstig klimafaktor. Vi får global brightening.  Det bliver hedt.

Forleden offentliggjorde DMI, at 2010 indtil videre er det koldeste år i Danmark i 14 år. Så ved vi det – at på den 1/12000 af Jordens overflade, der kalder sig Danmark, har der været relativt køligt gennem de seneste ni måneder.

Tager vi de globale briller på, tegner der sig et noget andet billede. Så konkurrerer 2010 indtil videre med 1998 om at være det varmeste år, der er videnskabeligt registreret. Så hvor blev Maunder Minimum lige af?

Begrebet ’global opvarmning’ fylder 35 år i år. Jeg ville ønske at vi kunne begrave udtrykket under et tykt lag muld i dag og opsætte en mindesten med teksten: ”Din hede flamme blev slukket af forstandige mennesker”.

Desværre har den festlige begravelsesdag fortsat meget lange udsigter.

46 kommentarer RSS

 1. Af Finn Bjerrehave

  -

  Dr2, Viden om, har afleveret svaret, og politikerne er tavse som østers.
  Bunkerolie er svaret, denne den mest beskidte olie som vores tankskibe bruger gør at 1 tankskib fourener lige så meget som 50.millioner biler, og 15 af slagsen fourener mere end alle Verdens Køretøjer tilsammen, disse oplysninger oplyste DR2 Viden om 21/3 10, og derefter også genudsendt , og så blev der stille.
  Bunkerolie som brændstof, er det eneste uregulerede brændstof som er taget i brug for mange år siden, uden nogen form for rensning, og iflg. Google er kvaliteten i dag værre end nogen sinde.
  Disse Supertankere som sejler havene tynde med olie og isenkram fra Østen til Vesten, er vores skurke vedrørende global opvarmning, men hvis man politisk accepterede dette , skulle en handlingsplan findes, og her stopper festen.
  Alle køretøjer på landjorden får jævnligt kontrolleret deres udstødningsrøg, og partikelfiltre på dieselkøretøjerne er blevet standart, og nu mangler både vores nye Ic4 togsæt filter og alle skibe med drivmiddel bunkerolie skal også have partikelfilter, og vores alles klima finder sin gamle balance, hvornår kommer vi i gang.
  Tak for Dr2 Viden om.Finn Bjerrehave Vig

 2. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Som gave til dagens fødselar vil jeg anbefale bogen:

  Climate: The Counter Consensus

  http://www.the-philosopher.co.uk/reviews/counter-consensus.htm

 3. Af Karsten Larsen

  -

  Velkommen tilbage til blogosfæren, Lars. Omend jeg er af en fuldstændig anden vurdering af klimavidenskabens resultater end dig, så er det “thumbs up” fordi du endnu en gang tager en tur i ringen i en debat, hvor nyrestød, skaller og slag under bæltestedet er normen.

  Blot for at tage fat på én af dine pointer, nemlig den totale frikendelse af de i ClimateGate-involverede videnskabsmænd, vil jeg blot tørt bemærke, at når det er ens venner, der sidder i undersøgelseskomiteen, så er vejen til frifindelse nær. Hvorfor blev Michael Mann fx ikke spurgt om, hvorvidt han faktisk slettede sine e-mails om IPCC’s fjerde klimarapport (AR4), sådan som han skrev han ville i en svar-e-mail til Phil Jones fra CRU? Når han har svaret, at han ville, hvorfor undersøger man så ikke, om det rent faktisk er sket?

  Hvad siger du til, at de skarpeste kritikere af den nuværende klimavidenskab og dens politiske arm i form af IPCC er folk som tidligere har været involveret, som fx Richard Lindzen, professor fra MIT, der var hovedforfatter af den tredje klimarapports kapitel om klimaprocesser og feedbacks?

 4. Af Casper Petersen

  -

  Det er som om debatten er fuldstændig tørret ud, da COP15 mislykkedes faldt mediedækningen fuldstændig fra hinanden. Og det virker til at være på et globalt plan.

  Personligt har jeg den fornemmelse at mennesket groft overvurderer sig selv. Vi tror at klimaet kan styres, enten ved at vi udleder co2 og dermed varmer op, eller at vi er i stand til at standse en opvarming som er i gang.

  Jeg siger ikke at vi hverken skal gøre fra eller til, under alle omstændigheder lukker vi alt for meget møg ud i den luft vi indånder. Jeg er helt enig i Finn Bjerrehaves indlæg, det virker fuldstændig grotesk, og der kan givetvis findes andre eksempler.

  Men, jeg tror også vi kommer til at se i øjnene at der ikke kan gøres noget. Selv hvis vi på det tekniske plan kunne finde en løsning, og det tror jeg ikke vi kan, så er det en politisk umulighed. Uanset om man mener vi bidrager til en eventuel global opvarmning eller ej er vi forvist til galleriet, og kan bare stå og se på.

  Defaitisme er jo en grim ting, og absolut ikke noget jeg er tilhænger af, men i dette tilfælde er jeg nok mest enig i Bjørn Lomborgs betragtninger. Vi kan ikke stoppe opvarmningen, lad os bruge pengene et sted hvor de gør en forskel.

 5. Af Casper Petersen

  -

  Og så vil jeg forresten også lige rose bloggeren for at kaste sig ind i den, til tider temmeligt skånselsløse kamp igen. Det er altid spændende læsning, og det har været savnet.

 6. Af Henning Johansen

  -

  @Finn Bjerrehave
  “Disse Supertankere som sejler havene tynde med olie og isenkram fra Østen til Vesten, er vores skurke vedrørende global opvarmning”
  Dette er ikke korrekt. Som skrevet ovenfor er den forurening der kommer fra den urensede olie svolvpartikler, som begrænser opvarmingen ved at reflektere sollyset.
  Det er derimod den CO2 der dannes ved forbrænding af kulstoffet i olien der giver opvarming/drivhuseffekt. Men det er ikke CO2 udledningen der svarer til 15 mil. biler.

  Det store problem i disse diskutioner er den ukritiske brug af ordet “forurening”. Partikel og svovl udledning har en meget anderledes effekt end CO2 udledning, og bare fordi noget udleder meget af det ene, behøver det ikke udlede meget af det andet.

 7. Af T. Sørensen

  -

  Om 6 milliarder år er alting glemt. Be happy, don`t worry.

 8. Af finn jørgensen

  -

  Det er da noget så inderlig ligegyldigt, om den globale opvarmning er en realitet eller ej, og den usikkerhed der måtte eksistere, burde ikke have nogen hæmmende effekt på udviklingen af alternative energikilder. For det første er der ingen grund til at svine mere end nødvendigt, og for det andet må og skal vor pengestrøm til mellemøsten stoppe – det kan kun gå for langsomt! Oliereserverne varer iøvrigt heller ikke evigt. Og skulle vore udledninger have nogen positivt effekt er den forsvindende lille, da f.eks undersøiske vulkaner slipper langt mere CO^2 ud, end vi nogensinde kan drømme om.

 9. Af Ole Reslow

  -

  Hvis tempearauren stiger, skyldes det menneskeudledt CO2. Hvis temperaturen falder, skyldes det menneskeudledt sod og svovl. Det kaldes en helgardering.

 10. Af Mogens Hald

  -

  Han var ikke den eneste som talte om global opvarmning i 70 erne. Jeg havde en lærer på Aarhus Maskinmesterskole, han hed Alfred Frøslev. Alfred forudså allerede i starten af 70erne at verdens CO2 udledning var alt for høj. Den time hvor Alfred serverede det budskab, har jeg aldrig glemt.

 11. Af finn jørgensen

  -

  Menneskeheden har reelt kun taget halvandet skridt ud af stenalderen. Det ene var spaltningen af atomet, og det halve er digitaliseringen, som netop kun er halvt da energien til driften mestendels kommer fra konventionelle energikilder. I modsætnigen til hvad de fleste synes at mene, er homo sapiens ikke kommet meget videre de sidste 50.000 år, da vi, så at sige, stadig lever af døde dyr og planter. Hvis vi på nogen måde skal komme et stykke videre, så er en bagstræberisk og kortsigtet diskussion om hvorvidt vore udledninger er skadelige eller ej, det sidste vi har brug for. Selvfølgelig skal fakta på bordet, men vi må se at komme videre og udvikle en civilisation der f.eks udvinder energien direkte fra solen. Ikke noget med et solpanel hist og en forkølet mølle pist på en bakketop. Vi skal simpelthen uden for jorden og have del i den ubegrænsede energi som er i rummet, først da har vi taget et kvantespring ind i fremtiden. Men det er jo desværre nok for store tanker, for de som blot vil slås om hvem der havde ret i klimadebatten – ærgerligt, for teknologien til større landvindinger er ellers lige om hjørnet.

 12. Af Kim Houmøller

  -

  Rart at vide luftforureningen er at det gode. Man skal læse meget sludder før man bliver blind! Hvis vi ikke har råd til at opvarme vore boliger bliver det sundt at fryse. Sådan var det under krigen. Når olielobbyen igen bestemmer koster en tønde olie 150 $ Ak – ja!

 13. Af Daniel Thompson

  -

  Da jeg læste overskriften tænkte jeg “åh nej, endnu en klimaskeptiker”.

  Tak for at have gjort mine fordomme til skamme med et super interessant og velskrevet blogindlæg!

 14. Af Søren Skov

  -

  Det er godt at se at Lars Henrik sætter fokus på den globale opvarmning.
  Det er påfaldende, at stort alle blandt de såkaldt klimaskeptikere er karakteristeret ved helt at mangle indsigt i naturvidenskab. At man eksempelvis kan benytte en lokal kold vinter i Nordeuropa som bevis på, at en global opvarmning ikke eksisterer er helt ude i hampen.
  Det svarer til når højreorienterede amerikanske politikere i deres kamp mod Obamas sygesikringsreform påstår, at vi har “dødspaneler” i Danmark:

  Se http://jp.dk/udland/usa/article2228922.ece

  Det er naturligvis meget menneskeligt, at vi snakker og snakker, mens Isen ved polerne smelter. Men hvor er det dog dumt.
  Det er på tide, at vi handler og frigør os fra de fossille energikilder og ders varme, men med tiden ødelæggende favntag.

  De bedste hilsner
  Søren Skov

 15. Af Niels A Nielsen

  -

  Lars Aagaard fortæller om “stigende udledning af aerosoler fra ikke mindst Kinas og Indiens voksende skare af kulfyrede kraftværker”, og han fortsætter: “Der er nemlig ingen tvivl om, at svovlholdige aerosoler trods deres korte levetid i atmosfæren overordnet set har en afkølende effekt, simpelthen fordi de reflekterer store dele af sollyset.”

  Aagaard bringer aerosolerne på banen for at forklare, at de globale temperaturer er stagneret siden 1998 på trods af en fortsat stining i atmosfærens indhold af CO2.

  Aagaards fremstilling er, hvad man på engelsk ville kalde “handwaving”. Altså en udokumenteret påstand. Jeg vil gerne udfordre Aagaard og bede ham dokumentere, at der har været en “global dimming” siden 1998. Hvor er dine tal Aagaard?

  Det giver i øvrigt ingen mening udfra Lars Aagaards indledende tekst, at han er “ganske overrasket” over, at Eigil Kaas siger: ”Ja, udledningen fra den type kraftværker og fra biler og lignende har været med til at holde den globale temperatur i ave.” Men det er måske bare et tekstmæssigt kneb for effektens skyld?

  Læg særligt mærke til, at Eigil Kaas i Aagaards citat ikke siger, at en stigende mængde aerosoler er årsag til temperaturernes stagnation i det sidste tiår. Det gør han ikke, fordi han naturligvis godt ved, at der ikke er belæg for at sige det. Der er kun belæg for at sige det, Eigil Kaas siger, nemlig, at aerosoler i atmosfæren alt andet lige bidrager til at sænke de globale temperaturer (et stort stratosfærisk vulkanudbrud giver f. eks. et detektérbart dyk i temperaturerne).

  Rent faktisk er mængden af aerosoler forårsaget af afbrænding af fossile brændsler mindsket ved hjælp af røgrensning over de sidste adskillige årtier; så meget, at den mindskede mængde aerosoler har givet anledning til en “global brightening” og ikke en “global dimming”.

  Lad os se dokumentationen for din påstand Aagaard. Kaas-citatet støtter dig ikke. At du lader som om det gør, er et snedigt læserbedrag.

 16. Af Niels A Nielsen

  -

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aerosol_dimming.jpg

 17. Af Aagaard Lars Henrik

  -

  Niels A. Nielsen ønsker dokumentation. Den leverer jeg gerne:

  http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/e09095.pdf

  Heraf fremgår det f.eks.: “For the coming decades, SO2 emissions are predicted to continue their decline over North America and Europe, but to increase in China and India.”

  Med andre ord bliver de svovlholdige aerosoler ved med at virke som modvægt mod drivhuseffekten. Den nærmest ubegribeligt voldsomme industrielle og økonomiske udvikling i Kina er en overordentlig kraftig modvægt til lidt renere luft over Europa og Nordamerika. se f.eks. her:

  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/health-sapping.html

  I øvrigt vil jeg godt lægge hovedet på blokken: Eigil Kaas refererede specifikt i vores samtale til situationen i de seneste 10-12 år.

 18. Af S E

  -

  Bemærkelsesværdigt: Et ikke-klimaskeptisk blogindlæg om global opvarmning, der ikke aldeles pr. omgående er blevet totalt domineret og propoverstopspamfodret med rasende klimaskeptiske kommentarer, det første (og hidtil eneste) klimaskeptiske indlæg kom først næsten hele 9 timer efter det oprindelige blogindlæg. Er klimaskeptikerne blevet slappe, eller hvad sker der her?

 19. Af Niels A Nielsen

  -

  Lars H. Aagaard, du skal dokumentere, at der har været en stigende mængde aerosoler i atmosfæren siden 1998 foråsagende en “global dimming”, der har lagt låg på den globale opvarmning og har fået temperaturerne til at stagnere. Det gør du ikke.

  Hvis den bedste dokumentation, du kan fremvise er, at der _forventes_ større SO2-udledning – i Kina og Indien altså ikke globalt, så skulle du da vist bare indrømme, at du tager fejl.

  Studier taler tværtimod om en “global brightening” i de sidste par årtier. Den figur, jeg linkede til kommer fra en nyhedsartikel fra NASA i 2007, som indledes således:

  “Global ‘Sunscreen’ Has Likely Thinned, Report NASA Scientists
  Mar. 15, 2007

  A new NASA study has found that an important counter-balance to the warming of our planet by greenhouse gases — sunlight blocked by dust, pollution and other aerosol particles — appears to have lost ground.”

  Altså det stik modsatte af, hvad du siger. Aerosoler reflekterer _mindre_ sollys i de seneste år, hvilket selvfølgelig gør temperaturstagnationen endnu mere bemærkelsesværdig.

  http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/aerosol_dimming.html

  Jeg er helt sikker på, at Eigil Kaas ikke talte om de sidste 10-12 år. Han talte generelt om effekten af aerosoler i atmosfæren på den globale temperatur.

 20. Af Jimmy Flindt

  -

  Jeg er fuldstændig enig med Søren Skov i hans konklusion, citat “Det er på tide, at vi handler og frigør os fra de fossille energikilder og deres varme, men med tiden ødelæggende favntag.”
  Hvis den politiske vilje var tilstede kunne man på relativ kort tid gøre Danmark fuldstændig selvforsynende med vedvarende energi (sol,vind,biogas mv) med et enormt potentiale for innovation, nye teknologier, nye virksomheder og masser af nye jobs osv. Problemet er blot at hele den politiske debat gennem de sidste mange år har været koncentreret først om IRAK krigen, terrorfrygt, fryten for islam og nu Afghanistan krigen godt hjulpet på vej af medierne. Det er medierne, som sætter den poltiske dagsorden i Danmark. Hvis man fra politisk hold virkelig havde en ambtion om at redde danske menneskeliv, burde man efter min opfattelse koncentrere indsatsen om trafiksikkerhed og bæredygtig løsningsmodeller indenfor energiforsyningen. Trafikken koster hvert år ca. 400 danskere livet, og det er alene antallet af dræbte.
  Hvis man i Danmark koncentrerede indsatsen om øget trafiksikkerhed og bæredygtighed indenfor energiforsyningen, transportsektoren osv. i vores eget land kunne Danmark komme til at stå som rollemodel for resten af verden, frem for at engagere sig militært i alverdens brændpunkter for at beskytte nogle store finansielle interesser relateret til olieindustrien, og som indtil videre kun har gjort Danmark og danskerne godt og grundigt upopulære i store dele af verden, især i den muslimske del af verden, som trods alt rummer 1/5 af jordens befolkning.

 21. Af georg christensen

  -

  Global opvarmning? for mig her i norden (helt fint), jeg behøver ikke længere at tænke på varmt “tøj” til vinteren.

  At “DE” derude oversvømmes, er ikke nin kop the, de kunne jo bare have flyttet deres lejer til et højere “bjerg”, selv om det ikke findes.

  Alt det ovenstående skrevne er “primitivit og perverst”. Desværre tankegangen hos vores nuværende “regime”.

 22. Af Bjarne Petersen

  -

  Interessant og spændende indlæg, rart at høre lidt nyt.
  En anden sjov ting ved COP 15, ud over at jeg ikke har hørt nogen om 14 forgående COP’er og ej heller om COP 16, som måske kommer ,var jo at det blev snevejr og de delegerede frøs, da de skulle stå i kø ved bellacenteret..
  Tror snart på Bjørn Lomborg, at vi ikke kan gøre noget ved en evt. opvarmning, så lad os dog bruge pengene et andet og bedre sted.
  Der med ikke sagt at vi skal forurene som de passer os, slet ikke.
  Forsat god weekend

 23. Af Niklas Nikolajsen

  -

  >Er klimaskeptikerne blevet slappe, eller hvad sker der her?

  Do not fight a battle, that is already won :-)

 24. Af Bjørn Rasmussen

  -

  Åh nej, skal der nu bruges mere spalteplads på det grønne panikstifteri?

  Temperaturen begyndte at stige i 1975, mens udledningen af kultveilte for første gang faldt siden verdenskrigen pga. oliekrisen og den økonomiske afmatning i 70’erne.

 25. Af lars bummelum

  -

  Troede Co2 var tungere end luft så hvad laver den oppe i atsmofæren

 26. Af Peter Andreas Fog

  -

  Den “raketfart”, som den globale temperatur steg med mellem 1975 og 2000 var den samme, som stigningen 1860-1880 og 1910-1940.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8511670.stm

  Når Aagaard undrer sig over det varme 2010 glemmer han at nævne El Nino fænomenet. Vi går nu ind i dens kolde søster La Nina og 2011 ser ud til at blive koldt.

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/AMSRE-SST-Global-thru-27-Oct-2010.gif

  At der tales om areosoler, som kompensation for den globale opvarmning virker lidt tyndt når CO2 udledningen stadig accelererer. Areosolerne skulle blot dæmpe raketfarten til en jetjager (eller hvilket plat billede men måtte foretrække) ikke bremse det hele.

 27. Af Niels A Nielsen

  -

  Jeg har surfet rundt på nettet for at finde ud, om der dog ikke skulle være data, der støtter Lars Aagaard i, at global dimming skulle have bidraget til stagnationen i de globale temperaturer; men alle seriøse kilder, jeg har kunnet finde, fortæller, at der i de sidste ca 20 år er sket en “global brigtening”, en udtynding af skærmende aerosoler, som har bidraget til opvarmningen i denne periode. Fraværet af stratosfæriske vulkaner i perioden nævnes også som medvirkende til “global brightening”.

  Lars Aagaard er derfor alt for sent på den, når han skriver: “Vi lever med andre ord i en verden af såvel global opvarmning som global sløring. Spørgsmålet er bare, hvad der sker, når vi i vores bestræbelser på at blive grønne og anvende langt flere rene energikilder som sol og vind tager sløringen væk? Så kommer vi til at stå i en verden, hvor den menneskeskabte drivhuseffekt bliver nærmest enerådende som kunstig klimafaktor. Vi får global brightening. Det bliver hedt.”

  Vi ved faktisk godt, hvad der sker, for “global brightening”, en gradvis nedgang i atmosfærens indhold af skærmende aerosoler har længe været en realitet. Spændende at se, hvad der sker, når der igen kommer gang i kraftig vulkansk aktivitet, der sender store mængder aerosoler op i stratosfæren.

 28. Af Niels A Nielsen

  -

  Selv Wikipedia fortæller den samme historie om “global brightening” i de senere år.

 29. Af S.E. Hendriksen

  -

  @lars bummelum
  30. oktober 2010 kl. 09:28
  >>Troede Co2 var tungere end luft så hvad laver den oppe i atsmofæren

 30. Af S.E. Hendriksen

  -

  Du har fuldstændig ret, den befinder sig der hvor den gør bedst gavn, nemlig under trætoppehøjde.

 31. Af FarJensenJ JensenH

  -

  Een ting er sikker: Om lillebitte Danmark udleder en smule CO2 fra eller til, er fuldstændig ligegyldigt. Danmark er omgivet af en omverden der er 2300 gange større. Og desuden er CO2 en naturlig og uskadelig luftart. Og så vejer atmosfæren milliarder, for ikke at sige trillioner, af tons, og regn og lyn mv. medvirker til at rense luften. Vorherre har nærmest tænkt på det hele.

  CO2 kvoterne er vor tids afladsbreve. Under Connie Hedeslags kyndige ledelse, blev der kun snydt for 38 milliarder kroner, da det danske kvote-register i to år glemte at finde ud af hvem det var som registrerede sig. Hvis man kan tro pressen.

  Hvis vi med tiden kan få styr på kvote-handelen, kan vi vel en dag også få styr på selve klimaet.

  Kun 38 milliarder blev der snydt for. Altså næsten ingenting set i evighedens perspektiv.

  Så lad os nu bare blindt stole på at det nok også lykkes for vores dygtige politikere at redde os allesammen fra CO2.

  Bare vi betaler nok i skat plus lidt til.

 32. Af Niels A Nielsen

  -

  Lars Aagaard, du har altså tænkt dig at lade det stå, at “global dimming” forårsaget af Indiens og Kinas afbrænding af fossile brændsler er årsagen til den “næsten stagnerende temperaturkurve siden 1998.” Og at Eigil Kaas er enig med dig i det.

  Selvom du ikke har blot tilnærmelsesvist dokumenteret det, og NASAs Goddard Institut og andre har fundet det modsatte, og man på for eksempel Wikipedia kan læse, at: “Analysis of recent data reveals that the surface of the planet has brightened by about 4% in the past decade. The brightening trend is corroborated by other data, including satellite analyses.”

  Dette er vist ikke en videnskabelig blog men en kolportør af fordomme og usandheder.

 33. Af Finn Bjerrehave

  -

  Grønland fejrer bunkerolien (den globale opvarmning) så kom ikke og fortæl vores forsømte (filtre på skostenen) foureningsområde
  vedrørende drivmiddel bunkerolie ikke haver en positiv vinkel.
  I Grønland er produktionen af grøntsager så udviklet , at man inden for de næste år ser frem til at kunne dække behovet for bl.a. Kartofler på egen jord, og det sparer trods alt en masse co2 i fragt fra Danmark.
  Hvis klimaet fortsætter og bunkerolien fortsætter urenset, oplever vi måske Indlandsisen tør, og vupti har vi Verdens største indlands sø, og samtidig tør Isbjergene og Olieboring kan foregå uden problemer, så kom til Grønland og se en udvikling.
  Når isen smelter (den indeholder 20% luft) trækker havene sig sammen og den modsatte frygt for havene skulle stige, er nok opfundet før Arkimedes blev født, og denne frygt kan ikke spolere Grøndlands glæde ved at kunne blive selvforsynede med nu både Olie og kartofler.
  Tak for samvirke(grundlag for ovenstående) Finn Bjerrehave Vig

 34. Af Lars Henrik Aagaard

  -

  Som “kolportør af fordomme og usandheder” vil jeg blot henvise Niels A. Nielsen til følgende Science-artikel fra i fjor:

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/323/5920/1468

  Så er der vist ikke mere at sige om den sag – ud over, at kolportør-beskyldningen vist må falde tilbage på afsenderen.

 35. Af Niels A Nielsen

  -

  Nu er det jo sådan, at selvom du så med dit seneste link havde dokumenteret din påstand om “global dimming” i de seneste år, så betyder det jo ikke, at dokumentationen ikke manglede indtil nu. Og det er èn artikel, du kommer med.

  Jeg kan ikke læse hele artiklen, men abstract siger, at forfatterne har fundet “net global dimming over land” i de seneste tre årtier. Hvad så med de 70% af jorden, der udgøres af hav? IPCC rapporterer om faldende udledning af sulfater. Global dimming i de senere år passer ikke så godt sammen med de data.

  Det ansete tidsskrift JGR har for nylig haft en hel special sektion om emnet, hvori det i introduktionen som et etableret faktum siges at der har været tale om “global brigtening” i de seneste år:

  “Global Dimming and Brightening
  Journal of Geophysical Research, vol. 115, no. D10, 2010

  Guest Editor(s): M. Wild

  Description: Recent evidence suggests that solar radiation reaching the Earth’s surface has not been constant over time but has undergone substantial variations on decadal timescales. The available observations suggest a widespread decrease in surface solar radiation between the 1950s and 1980s (popularly referred to as “global dimming”), with some more recent evidence for a partial recovery (“brightening”). Papers in this special section discuss the magnitude as well as the spatial and temporal distribution of these variations, their possible causes and underlying mechanisms, their representation in climate models, and their impacts on various aspects of the global climate system and climate change.”

  http://www.agu.org/journals/jd/special_sections.shtml?collectionCode=DIMBRIGHT1&journalCode=JD

  Et glimrende review kan findes her:

  http://www.leif.org/EOS/2008JD011470.pdf

  Skal Wikepedia ændre deres tekst på basis af din ene artikel? Så må du give os den fulde tekst, så vi kan se, hvad den siger.

  Det tyder ikke på det, vil jeg sige.

 36. Af Niels A Nielsen

  -

  Nu er det jo sådan, at selvom du så med dit seneste link havde dokumenteret din påstand om “global dimming” i de seneste år, så betyder det jo ikke, at dokumentationen ikke manglede indtil nu. Og det er èn artikel, du kommer med.

  Jeg kan ikke læse hele artiklen, men abstract siger, at forfatterne har fundet “net global dimming over land” i de seneste tre årtier. Hvad så med de 70% af jorden, der udgøres af hav? IPCC rapporterer om faldende udledning af sulfater. Global dimming i de senere år passer ikke så godt sammen med de data.

  Det ansete tidsskrift JGR har for nylig haft en hel special sektion om emnet, hvori det i introduktionen som et etableret faktum siges at der har været tale om “global brigtening” i de seneste år:

  “Global Dimming and Brightening
  Journal of Geophysical Research, vol. 115, no. D10, 2010

  Guest Editor(s): M. Wild

  Description: Recent evidence suggests that solar radiation reaching the Earth’s surface has not been constant over time but has undergone substantial variations on decadal timescales. The available observations suggest a widespread decrease in surface solar radiation between the 1950s and 1980s (popularly referred to as “global dimming”), with some more recent evidence for a partial recovery (“brightening”). Papers in this special section discuss the magnitude as well as the spatial and temporal distribution of these variations, their possible causes and underlying mechanisms, their representation in climate models, and their impacts on various aspects of the global climate system and climate change.”

  http://www.agu.org/journals/jd/special_sections.shtml?collectionCode=DIMBRIGHT1&journalCode=JD

  Et glimrende review kan findes her:

  http://www.leif.org/EOS/2008JD011470.pdf

  Skal Wikipedia ændre deres artikel om global dimming på basis af din ene artikel? Så må du give os den fulde tekst, så vi kan se, hvad den siger.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming

  Ikke meget tyder ikke på det, vil jeg sige.

 37. Af Søren Farup

  -

  Kære Lars Henrik Aagaard

  Så – nu konkurrerer 2010 vist ikke mere med 1998 om varmerekord.
  Er det da ikke forunderligt, som temperaturen skifter?
  Det er som at overvære en guddommelig komedie!

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 38. Af Poul Boie Pedersen

  -

  finn jørgensen

  29. oktober 2010 kl. 16:38
  Det er vist en gammel blog jeg er på, men lige et spørgsmål plager mig.
  Hvis vi opsamlet stråling fra solen i universet på et sted, hvor den omhandlede stråling ikke i forvejen rammer jorden, må det da føre til en nettotyilvæklst i tilførslen af energi til jorden og derved bidrage til den samled balance.
  Så er den type teknologi virkelig klimaneutralt?

 39. Af Niels A Nielsen

  -

  Du kan ikke dokumentere din påstand om, at “global dimming” skulle have bidraget til stagnationen i de globale temperaturer i de seneste år.

  Har du læst Kevin Trenberths udråb og frustration fra 2009 over stagnationen. Citatet er fra Climategate E-mails: “The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.”?

  Du kan noget Trenberth ikke kan, eller hur?

  Mine kommentarer afventer fortsat bedømmelse. Er de for grove for dig? For sande? Er du for forfængelig til at tillade, at nogen fortæller dig, at du tager fejl?

  Det er ikke pinligt at tage fejl. Overhovedet ikke.

  Blokeringen af mit relevante, saglige gensvar er til gengæld yderst piiinlig for dig, og du skal vide, at jeg ikke vil tøve med at trække denne censurering frem i andre fora. Dit valg.

 40. Af Hans Birgir Hansen

  -

  Danmarks regeringer siden Poul A Jørgensen reger
  ing mit i 70 erne har kvalt oliekrise svindel nr
  multinationale selskaber satte globalt i værk.

  Danmarks regeringer har siden oliekrise holdt kv
  aldt deres kendskab til ny decentral energitekno
  logi der kan reducere olieforbrug 90% globalt.

  Disse gav dansk presse og medie mundkurv info om
  den ny decentral energiteknologi der gjorde gamm
  el central energiteknologi med mere værdiløs.

  Menneskeheden har aldrig lært bruge hoved til lo
  gisk tænkning og bruge energi rigtigt og til vor
  es opvarmningsformål gradis globalt jeg info.

  Vi kunne globalt tilsvarende reducere forurening
  90% det ved regeringen der danner en verdens reg
  ering sammen med all verdens regeringer idag.

  Hele menneskeheden er blevet bevidst ført bag ly
  set af alle verdens regering ved hjælp af presse
  og medier afsløringer bragt i to færøsk avis.

  All energidebat & alternativ energiløsninger er
  globalt & natinalt værdiløs i global & national
  presse & medier & i deres offentlig debatrum.

  v.h. Hans Birgir Hansen
  Torshavn/ Færøerne

 41. Af Jern Henrik

  -

  Det er pinligt at overvære de krumspring, som alarmisterne må foretage, nu da temperaturen på kloden viser faldende tendens. Forskerne, de masserer tallene, mens pressen lader manipulationerne gå i glemmebogen. Hvornår har vi sidst hørt en udtømmende forklaring om svindlerne fra East Anglia University??

 42. Af play sun bingo

  -

  Hi there – I’ve been browsing it a lot and truly am impressed by this weblog and wanted to check whether by any chance you possibly would be willing to consider a link deal. You can check out my website linked above. Write me a E-mail message at Husmann466@gmail.com if you’re interested. Rgds; Kali Rickett from Shishou

 43. Af pkv wechsel

  -

  Thank you for every other informative website. Where else could I am getting that type of information written in such an ideal way? I have a project that I’m simply now running on, and I’ve been on the glance out for such information.king Regards Hugo

 44. Af dart tipps

  -

  I could birth ne’er comprehended why being has dealt so qualifierly with this issue. Now open up to me full circle. Genuinely interesting your thesis. Although my West Germanic language is non so expert, your thread I can see. Hold up the Light.

 45. Af e wealth blueprint http://aboutinfo1.squarespace.com/hg/e-wealth-blueprint-guide.html

  -

  Terrific work! This is the type of information that are meant to be shared around the web. Disgrace on the seek engines|Google} for no longer positioning this post higher! Come on over and seek advice from my site . Thank you =)|

 46. Af Diane Diane

  -

  Hey there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share. Thanks!

Kommentarer er lukket.