Thor P har ret

Af Lars Henrik Aagaard 93

Der er mangt og meget i spørgsmålet om global opvarmning, som jeg er uenig med Folketingets formand i. Men Thor Pedersen har fuldstændig ret i følgende udsagn:

”Jeg mener ikke, man skal fastsætte, hvad klodens temperatur er. Jeg mener helt ærlig ikke, at det er inden for den magt, jeg har, at styre klodens temperatur.”

Netop. Det ligger uden for menneskets evner at styre planetens temperatur – i hvert fald med lige så stor præcision som en termostat, vi indstiller på 5,0 grader i køleskabet.

Jorden er ikke et radiatoropvarmet rum, som vi kan kontrollere ned til en tiendedel grads nøjagtighed med en Danfoss-dims. Den længe ventede globale klimaaftales første bud – et erklæret mål om at holde den globale temperaturstigning på under to grader yderligere i resten af århundredet – er derfor ikke nogen holdbar målsætning.

Thor Pedersens kritik er altså grundlæggende rimelig, og den var faktisk forudsagt af videnskaben, da G8-landene på EU’s opfordring i sommer på et topmøde i Italien tog fælles beslutning om at arbejde hen mod den nævnte to-graders målsætning – et mål, der skal implementeres i den globale klimaaftale, som 193 lande lige nu forsøger at blive enige om ude på COP15 i Bella Center.

Videnskaben ønskede oprindelig ikke et gradsmål. Den talte hele tiden om et ppm-mål – altså hvor mange milliontedele CO2-molekyler vi kan tillade os at fylde atmosfæren med, før den menneskeskabte drivhuseffekt skaber farlige klimaforandringer.

Et ppm-mål er meget mere præcist. Det giver væsentlig mere videnskabelig mening. Men politikerne mente ikke, at deres vælgere ville kunne forstå et ppm-mål. Og derfor blev det er temperaturmål.

Problemet med to-graders målet er, at det ifølge de fleste forskningsresultater bliver noget nær umuligt at overholde med de CO2-reduktionsmål, der ser ud til at blive en central del af klimaaftalen. Dertil kommer, at klodens middeltemperatur selv med en temperaturdominerende menneskeskabt drivhuseffekt er påvirket af andre faktorer, som – med et nik til Thor Pedersen – ligger uden for menneskers herredømme.

Det er imidlertid klimavidenskabens generelle anbefaling, at hvis vi skal gøre os bare et rimeligt håb om at holde kloden under en to graders stigning, skal hele den vestlige verden, inklusive USA og EU, reducere deres udledninger med mindst 40 pct. i 2020 i forhold til 1990.

I øjeblikket har EU minimum 20 og maksimum 30 pct. på bordet. USA bare tre-fire pct.

Men i de tal tages der ikke tilstrækkelig meget forbehold for, at især Kina og Indien – trods lovord om at blive væsentligt mere energieffektive i fremtiden – ifølge pålidelige prognoser vil have kraftigt stigende CO2-udledningskurver i hvert fald frem til 2030 og måske endda frem til 2050.

I 2030 forventes Kinas andel af verdens samlede CO2-udledning således at være på 29 pct. På det tidspunkt vil verden, trods allehånde CO2-reducerende tiltag muligvis udlede omkring 40 mia. ton CO2 om året i modsætning til ca. 30 mia. ton i dag. Og det vil udelukkende være i kraft af massive udledningsstigninger i nationer, som vi i dag kalder for udviklingslande.

Opgaven tegner med andre ord nærmest uoverkommelig. Og den bliver ikke lettere, hvis man lytter til den førende tyske klimaforsker Stefan Rahmstorf, der overordnet set siger følgende:

Hvis vi over hele verden reducerer CO2-udledningen med 50 pct. i 2050 i forhold til 1990-niveauet, så er der bare omkring 50 pct. chance for, at verden holder sig under to graders-målet.

I øjeblikket er atmosfærens CO2-koncentration på ca. 390 ppm – en stigning på rundt regnet 40 pct. siden industrialderens begyndelse og i øvrigt den hurtigste stigning, man har videnskabeligt vidnesbyrd om i Jordens lange historie.

Den underliggende PPM-målsætning, som FNs klimapanel IPCC også tilslutter sig, er at holde PPM-koncentrationen på maksimum 450. Med en fortsat stigningstakt på cirka to (eller mere) om året har vi med andre ord mindre end 30 år tilbage, før grænsen er nået – og vi risikerer de af IPCC skitserede farlige og dramatiske klimaforandringer.

James Hansen, NASAs klimachef, mener endda, at vi skal stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på formentlig komplet urealistiske 350 ppm for at være bare nogenlunde sikre på at holde temperaturstigningen under to grader – en målsætning, som en række af de havvands-truede østater i øvrigt tilslutter sig.

I hele den her forbindelse er det vigtigt at bemærke, at vi allerede har nået de 0,74 af de to grader. To graders målsætningen er nemlig den maksimale ønskede stigning i forhold til temperaturniveauet i før-industriel tid.

Hvad er konklusionen?

At resultatet af en global klimaaftale med bindende reduktionsforpligtelser i de rige lande og med energieffektiviseringer i de store udviklingslande sandsynligvis vil medføre en potentiel farlig global temperaturstigning på ikke to, men snarere tre eller fire grader.

Hvis vi altså skal tro klimavidenskaben.

Og det skal vi vel?
 

93 kommentarer RSS

 1. Af Ulrik Sandholt

  -

  Jeg må for en gangs skyld give dig ros for en saglig og objektiv diskussion af et problem. rart at du forsøger at se objektivt på problemsituationen.

  Jeg synes grundlæggende at det er et problem at man lige PT melder ud at grunddata er holdbare selvom man ikke giver andre adgang til at teste dem efter de er blevet justeret.

  Hvis du interesserer dig for hele den problemstilling omkring justering af rådata, vil jeg synes du skulle læse denne artikel omkring byen darwin i Australien og deres temperaturer over de seneste 120 år.

  Rådata viser her at Darwin siden målinger begyndte er faldet med 0,7C men at man efter justeringerne af temperaturen (eller homogenisering, som man kalder det)nu pludselig har en stigning på 1,2C i stedet.

  Føler du ikke en smule skeptik overfor en “homogenisering” af tmperaturerne der så drastisk ændrer på det målte? I de hackede emails er der jo netop en del kommunikation frem og tilbage om justeringer:

  Der er et par kommentarer jeg har klippet med, fra Frank Lansner, det stammer fra klimadebat.dk
  —————————-

  QUOTE:
  Phil,

  Here are some speculations on correcting SSTs to partly
  explain the 1940s warming blip.

  If you look at the attached plot you will see that the land also shows the 1940s blip (as I’m sure you know).

  So, if we could reduce the ocean blip by, say, 0.15 degC,then this would be significant for the global mean — but we’d still have to explain the land blip.

  I’ve chosen 0.15 here deliberately. This still leaves an ocean blip, and i think one needs to have some form of ocean blip to explain the land blip (via either some common forcing, or ocean forcing land, or vice versa, or all of
  these). When you look at other blips, the land blips are 1.5 to 2 times (roughly) the ocean blips — higher sensitivity plus thermal inertia effects. My 0.15 adjustment leaves things consistent with this, so you can see where I am coming from.”
  ENDQUOTE

  De snakker altså om HADCRUTs temperatursæt, den nye version.

  Wigley skriver til Jones:

  “if we could reduce the ocean blip by, say, 0.15 degC,
  then this would be significant for the global mean”

  Wigley sjusser sig altså frem til en nedtoning af 1940 varmepeak med “say 0,15K”. HADCRUT temp.

  Og wigley siger “then this would be significant for the global Mean”. Nice, Wigley, så er der altså en god grund til at gøre det.

  Og videre:

  “I’ve chosen 0.15 here deliberately. This still leaves an
  ocean blip, and i think one needs to have some form of ocean blip to explain the land blip”

  Vi får altså SKÅRET UD I PAP, at de 0,15 K INTET har med videnskab at gøre, det er noget han har valgt “deliberately”. Fordi: “I think one needs to have some form of ocean blib to explain the land blib”. Altså: Det ville se forkert ud hvis der ikke var et ocean blib når nu der er et land blib.

  Er det ikke bekymrende for dig, når vi taler temperaturjusteringer?

 2. Af Ulrik Sandholt

  -

  Og artiklen du skulle læse er her:

  http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/

  Undskyld, glemte link:)

 3. Af Jesper Thomsen

  -

  @Aagaard
  Hvad med at kigge nærmere på den anden del af Thors udsagn ?
  Hans udsagn om, at han lader lyset brænde har tilsyneladende forarget mange (måske også dig?).
  Dette er faktisk ubegrundet, idet al den el der tilføres Thors hus (til lamper, komfur, Pc etc)omdannes til varme. Hvis man forudsætter, at han kun lader lyset brænde i fyringssæsonen og i opvarmede rum er det derfor energineutralt.
  Hvis Thor yderligere opvarmer sit hus med olie/gas er han faktisk miljørigtig, når han lader lyset brænde, idet 41% af den producerede el er CO2 neutralt. Og hvis han ikke er gået over til energisparepærer er han endnu mere miljørigtig.
  Det går dog ud over Thors pengepung, at være miljørigtig, da en energienhed el er omkring 50% dyrere end en energienhed olie/gas.
  Jeg synes det kunne være fint hvis du kunne belyse dette nærmere for dine læser. Men lad være med at rådføre dig med elsparefonden som særdeles effektivt har bibragt dele af befolkningen, politikere på begge fløje og medierne den vildfarelse, at el-besparelser er identisk med energi-besparelser

 4. Af Benn Christensen

  -

  En dråbe i havet. I 70erne var der også en miljødebat omkring forurening af havene. Skeptikerne mente at der vi mennesker helte i havene ikke kunne påvirke havmiljøet, det var jo bare en dråbe i havet. Vi er åbenbart ikke blevet klogere siden.

 5. Af Ulrik Sandholt

  -

  En sjov lille film omkring Urban Heat Island effect.

  http://www.youtube.com/watch?v=F_G_-SdAN04

  Interessant at temperaturerne ikke er steget overhovedet på stationer som ligger i landlige områder, men at de er steget i områder som idag ligger i byer meget tæt på selvsamme landlige områder.

  Man kan på baggrund af dette undre sig over hvorfor GISS justerer temperaturene opad mere og mere hvert år?

 6. Af Bo Strandqvist

  -

  @Aagard
  Du rammer en væsentlig pointe. Nemlig er konstruktionen hensigtsmæssig eller ej. Lad os sige at IPCC’ tal er rigtige, for det går dem som sidder og forhandler jo ud fra, så vil hverken Kina eller USA gå med til at skære så meget Co2, at temperaturen kan holdes under 2 grader. Og hvad gør vi så? Så går vi selvfølgelig tilbage til PPM, for møllen skal jo holdes igang. COP15 er hurtig glemt. Det der skal besluttes er om u-landende skal have 3 x 10 milliarder dollar til tilpasning af klima eller 700 milliarder dollar, gennem FN, direkte sat ind på deres konto. Mon ikke man besinder sig og vælger det første? Det kunne man iøvrigt have ordnet på et hvilket som helst kontor inden frokost.

 7. Af John Henriksen

  -

  Måling af temperatur og gengivelse af gennemsnit på en graf er jo noget, der ikke bare er lineært – der foregår forskellige behandlinger af data på samme måde, som Danmarks Statistik sæsonkorrigerer statistikker, regeringen lader nogle arbejdsløse tælle og andre ikke osv. Og hvis man har en overordnet forståelsesramme, der siger ’stigende CO2 må betyde stigende temperatur’, så er det jo logik for videnskabsjournalister, at evt. justeringer sandsynligvis vil være i opadgående retning, uanset om det især er temperaturer målt nær byer, der stiger.
  Man kunne få den kætterske tanke, at CRU slet ikke er blevet hacket, men at man for at fremme den gode sag selv har ønsket at kompromittere organisationen, for deres temperaturgraf viser nemlig et fald i de senere år, sådan som den nu suspenderede leder af CRU Phil Jones også siger i denne mail:

  Phil Jones til John Christy i en mail fra 2005:
  “The scientific community would come down on me in no uncertain terms if I said the world had cooled from 1998.
  OK it has but it is only 7 years of data and it isn’t statistically significant.”

 8. Af G. Borchorst

  -

  Axel Hammerschmidt, 9. december 2009 kl. 21:32:
  “Så hvem de to største modtagerer af bistandshjælp er idag?
  Det er såmen Kina og Indien.”

  Jeg VED 100% sikkert, at Indien ALTID har sagt pænt nej tak til U-landsbistand – de skulle nok klare sig selv. Jeg har rejst i Indien i længere perioder, derfra min viden om dette forhold.

  Jeg tror også, at du er helt i hampen ved at påstå, at Kina (!!!) får bistandshjælp fra Vesten.

 9. Af Michael Nielsen

  -

  Det interessante er.

  Først hed det Androgenic Global Warming, men så viste det sig svært at bevise det, så man ændre det til Climate Change, så man sikre sig at hvis det viser sig at Mennesket ikke har en effekt, så er man stadigvæk dækket ind..

  Nu hvor en stor del af klima videnskaben er blevet fanget med fingerne i kagedåsen, — har fusket med data, og slettet de historisk raw data, således ingen kan påvist fuske – nu hedder det pluslig at der er andre grund, som uland bistand, uafhænginghed af olie, osv.

  Nej formålet med denne debat er at indføre massiv beskatning af folk, og indføre stavnsbåndet, således at folk kommer under kontrol, netop som i det kommunistiske/socialistiske lande, hvor folket eksistere kun for at støtte staten, og eliten – der er faktisk ingen forskel på et dikator system, eller monarkist system og kommunisme, da deres grundlag er at folket er der for at sørge for at eliten og staten lever i høj velstand, mens pøblen bare er der for at lave arbejdet.

  Alt det der med at hjælpe ulandene, og bliver uafhængige af olie, vil komme ganske naturligt, via markedskræfter osv. hvis bare staterne ville holde fingerne fra skidtet. Når olien begynder at blive knap, vil prisen blive meget høj, ganske naturligt, og folk vil søge efter alternativer, som så vil være relativt billiger end olien.

  Samtidig kan man konstantere at Danmark har en masse love som direkte modvirker alternativ energi produktion, fordi Danmark er afhængig af nordsø olien og ikke ønsker alternative energi kilder. Feks kan man se at der er CO2 afgifter på vindmølle el, som betyder at det er dyrer end almindelig el, altså har staten en interesse at bibeholde fossile brændstof, fordi så kan de argumentere for miljøafgifter til staten. Det samme med en Dansk landmand der producerede hans egen biodiesel, men skulle betale 6dkk per liter i brændstof afgift til Staten, som betød at det ikke var rentablet for ham at gøre det.

  Danmark er også det eneste land uden bioalternativ brændstof, feks kan man i andre lande købe ren biodiesel, biobaseret benzin op til 15% bio base, og man kan købe og køre på gas, alle som er billiger end fossile brændstof. Men i Danmark findes der kun en benzin med 5% tilsat bioethanol, som er dyrer end almindelig brændstof, og jeg har tilgode at finde et sted hvor man kan købe gas som brændstof, eller biodiesel.

  Altså kan man konstantere at der findes en anden dagsorden i Danmark end den officielle!

  Mange siger vi skal over på el, men hvorfor El? vi kan ikke producere nok el til at dække vores nuværdende behov, så hvis alle biler kørte på el, vil jeg gætte på at forbruget af el vil stige mindst 5 gange vores nuværdende forbrug, som vil betyde at der skal atomkraft, eller flere kulværker på plads, som koster både miljøet, og penge, så hvorfor el ?. Kunne man måske bemærke at det at tvinge folk over på El er også en måde at kontrollere folk på fordi el nettet kan kontrolleres, hvor ved væske baseret brændstof folk kunne købe fra feks, tyskland, eller selv producere det.

  Hykleri er hvad denne klima debat er, der er for mange skjulte motiver, og agendaer, som Climategate har påvist er de ansvarlige heller ikke blege for at manipulere og forfalske data, for deres dagsorden.

  Mange siger at dem der er skeptikere er betalt af fossil brændstof producenterne, men der er færrer der ligger mærke til at en anden industri, som påråber sig “miljøvenlighed”, og “bæredygtighed” er akraft sektoren, som har en meget stor interesse i at frembringe katastofe scenarie, og har masser af penge bag sig!

  Akraft er, uanset hvad den’s tilhængere siger langt farligere end fossil brændstof.. Da et enkelt uheld kan gøre store landområder ubebolige i mange generationer. Selvom man siger at teknologien er blevet bedre, så skal man huske terror aktioner, krige, og andre ting, mens et pulveriseret radiokativt materiale, kan sprede sig over hele globen. Miljøvenlig, og bæredygtig – hmm!, kræver i hvertilfald skyklapper for at man kan mene det.

 10. Af Nikolaj Winther

  -

  Vi er desværre nået til et punkt i klima-debatten, hvor co2-hypotesen SKAL være rigtig. Vi må alle håbe, at IPCC mfl. har 100% ret. For det er nu politikerne begynder at bruge vores penge – og den bliver brugt på forebyggelse.

  Hvis nu co2-hypotesen er forkert, dør vi alle sammen. For de penge der skulle være brugt på at bygge diger, flytte folk, opdyrke nye områder med, bruges nu på af fjerne co2. Og de kan altså kun bruges én gang. Hvad nu hvis Svensmark har ret – at temperaturen stiger uanset?

  Vores eneste håb er altså, at IPCC og co2-hypotesen er korrekt og at intet andet har betydende indflydelse på temperaturen.

 11. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Nikolaj,

  De har svindlet. Der er solide beviser på det!

  Se selv:
  http://www.climategate.be

 12. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Nikolaj Winther

  Vi har stadig det håb at konferencen fuser ud i ingenting. Til fælles gavn for alle i den vestlige verden.

  Eller at der laves en aftale om penge for færre børn.

 13. Af Bo Strandqvist

  -

  @Michael Nielsen
  Kunne ikke være mere enig. Der bliver solgt elastik i metermål.
  @Nikolaj Winther
  Svensmarks forskning viser, kort fortalt, at antallet af solpletter (registreret siden Gallilei) svarer nogenlunde til klodens temperaturændringer. Det vil sige: mange pletter/udbrud – højere temperaturer og omvendt. Der har de sidste 13 år været færre pletter, hvilket passer med et globalt fald i temperaturen. Hvis Svensmark har ret, så vil temperaturen falde yderligere, på trods af mere Co2, og det vil vise sig i løbet af et par år.

 14. Af Niels K

  -

  effektiv decentral energi produktion (særligt solenergi) og oplagring, er menneskets fysiske og åndelige frelse.
  Jeg ser med stor glæde frem til den dag, hvor jeg, i min egen lille enhed på denne jord, med nemhed kan producere tilstrækkelig kovverterbar energi til mig og min familie.
  Befolkningsreduktion i den “tredje verden” vil være til stor gavn for individet i den del af verden, det vil jeg gerne hjælpe dem med. Decentraliseret energi vil være behjælpelig hermed. Primært begrundet i medfølgende velstandsstigning.
  Derfor støtter jeg tiltag der stimulerer den menneskelige opfindsomhed, teknologi der hjælper os med at tøjle vores naturlige omstændigheder.
  Det her handler ikke om reduktioner, reduktioner vil være som at pisse sig selv i bukserne(feks kina, indien problematikken, det generelle behov for udvikling i den fattige del af verden).
  Den vestlige verden må gå sammen og skabe et tekno-evolutionært spring fremad, der frigør energiproduktion til alles frihed. Vores gave til resten af verden skal være at frigøre denne teknologi til brug for alle mennesker.
  Finder den lille tiltro i debatten til mennesket naturlige opfindsomhed beskæmmende, kig jeg omkring, kig dybt i jeres tastatur!

  Teknologi er frihed. Tror på en, endnu bedre, fremtid for menneskedyret.

 15. Af Niels K

  -

  @Svensmark

  Manden kan have ret uden det ændrer noget på AGW hypotesen. Vi kunne komme til, at opleve den situation, at AGW modarbejdes af solen, for der efter at tage til i styrke når solens cyklus vender.

  Eller har jeg misforsået noget?

 16. Af Niels K

  -

  Angående menneskets opfindsomhed og mangel på tiltro til samme.
  Finder, at klimaforskning er udtryk for det modsatte. En fuldstændig overvurdering og overmodig vurdering af egne evner. Tror ikke vi har den fornødne forståelse for vores eget begreb “klima” til at kunne “regne det ud” og derpå forudsige fremtidens klima.
  Det kan være udtryk for gedign hybris. Den hårdføre nemesis banker på døren når det viser sig, at vi vurderede forkert og der ikke længere er tilstrækkelige ressourcer til, at modarbejde de konsekvenser naturligt forekommende klimaændringer vil have for mennesker.

 17. Af j nielsen

  -

  @niels k

  Klima betyder kort sagt global middeltemperatur. Let at definere som begreb – men utroligt svært at måle i praksis.

  Regionalt klima, fx Europa, Grønland, … er lettere at måle men mangler relevans i nogle sammenhænge. Ofte bliver det varmere et sted, samtidigt med at det bliver koldere et andet. Europa og Grønland er et godt eksempel på to områder der varierer ude af takt. Og problemerne er så netop kun regionale og midlertidige.

  Global middelvandstand er en proxy for klima. Jo varmere klima, jo højere vandstand. Der er mindre is, og vandet fylder mere når det er varmt.

  På lang tidsskala ligger variationerne på +/- 100 meter. I løbet af de sidste 100 år har vi set en stigning på 0.1-0.2 meter. Det skyldes den gradvist stigende temperatur.

  Meget klimaforskning går ud på at kortlægge fortidens klima. Men så er man blevet opmærksom på 1) at atmosfærens sammensætning har betydning for klimaet på Jorden, og 2) at mennesket er i stand til at ændre denne sammensætning på stor skala.

  Eksempel 1: CFC-gasserne. Eksempel 2: CO2.

  CFC nedbryder ozon. CO2 virker isolerende.

  Vi har netop nu et meget højt niveau af atmosfærisk CO2. Hvorfor har vi det? CO2-indholdet stiger når det bliver varmt – men vi har rekord i CO2 lige nu. Og vi har ikke rekord i varme.

  Svar: vi har selv pumpet fossilt CO2 ud i atmosfæren de sidste 150 år.

  Nu bliver det interessant at lave konsekvensberegninger på isoleringseffekten.

  Det er egentlig et stykke ingeniørarbejde, hvor man prøver at sætte tal på en kendt tendens. Omtrent som når man prøver at beregne hvor meget broen blokerer for havstrømmen gennem Store Bælt. Vi ved den blokerer, spm. er hvor meget.

  I dagens anledning kalder vi dem der udfører regnestykket for forskere. Det kan virke højrøvet, for det adskiller sig ikke principielt fra ovenstående ingeniøropgave.

  Alligevel er jeg uenig med dig. Der er ikke noget hybris over at forsøge at sætte tal på.

 18. Af j nielsen

  -

  @Bo Strandqvist.

  Ang. Svensmarks arbejde. Den første artikel af Friis-Christensen, Lassen og Svensmark viste, at sammenhængen mellem klima og solpletter ikke kan dokumenteres de sidste ca. 100 år.

  Man forsøgte at korrellere klima (global middeltemperatur) med – og hold nu fast – variationer i længden af solpletperioden. Altså ikke selve soludstrålingen, givet ved variationer af mængden af solpletter, som mange fejlagtigt tror, men længden af perioden hvormed udstrålingen varierer.

  Nogen fysisk forklaring på hvorfor længden af perioden skulle spille en rolle, gaves ikke.

  Denne periode er ca. 11 år. Men man mente at kunne regne ud, at perioden fx i 1930 var 10.8 år, i 1940 11.2 år, osv.

  Det svarer til at sige, at hvis du får en høreskade af at høre musik, så er det ikke fordi musikken er for høj, men det skyldes i stedet den periode hvormed musikken varierer i styrke.

  Jeg er af den mening, at hvis forfatterne havde kunnet konstatere en direkte sammenhæng mellem solpletintensitet og klima i løbet af de sidste 100 år, så havde man nok gjort det i stedet. Det havde været ‘a smoking gun’. For her har man i det mindste en fysisk forklaring at hænge det op på. Den negative konklusion – den sammenhæng man ikke fandt – er det vigtigste ved den artikel.

  Det andet er mildest talt spekulativt, og 5-10 år senere, da flere data var kommet ind, viste det sig at korrellationen ikke længere holdt. Den var der ved et tilfælde.

  Forfatterne bakker mig bekendt ikke længere selv denne artikel op.

 19. Af Axel Hammerschmidt

  -

  @ G. Borchorst, 10. december 2009 kl. 13:45

  “Jeg VED 100% sikkert, at Indien ALTID har sagt pænt nej tak til U-landsbistand – de skulle nok klare sig selv. Jeg har rejst i Indien i længere perioder, derfra min viden om dette forhold.”

  100 pct? ALTID? Din viden om de forhold er åbenlyst forkerte. Denne her er godt nok 17 år gammel, men det gælder stadig, at Indien er verdens største modtager af bistand:

  “India has received more foreign aid than any other developing nation since the end of World War II–estimated at almost $55 billion since the beginning of its First Five-Year Plan in 1951”.

  Kilde

  http://www.cato.org/pubs/pas/pa-170.html

  Eller Google med: foreign aid to india

  Det man rammer er ikke lige brugbart, fordi begrebet “foreign aid” er meget amerikansk.

  Jeg overlader det til dig at finde oplysninger på det område vedr Kina.

 20. Af Finn Bjerrehave

  -

  Preventivt indbrudsforebyggende foranstaltninger, er det ikke hvad Thor Petersen gør??, han glemte bare at fortælle, det var sparepærer han brugte. Det komiske i dag er handel med co2 kvoter, altså varm luft med penge bag, aflad som om vi alle var katolikker. Dette senarie har kostet Danmark iflg. EB, milliarder, og dette vanvirrige senarie fortsætter, sålænge man kan sælge varm luft. De gode græder og de onde tapper vores pengekasser, stop denne vanvittige handel. Bliver vi aldrig klogere, jeg tror det ikke, og så længe vi dagligt får hovedet bombarderet med , vandstandsstigninger uden at påvise hvor de kan komme fra(måske det ydre rum), for både Arktis og Antarktis , har vand under sig, og derfor ikke ved afsmeltning forøge vandstanden, og dette sagde Arkimedes for ca 3000 år siden, men UN og klimaforskerne har stadig ikke implanteret denne læresætning,et legme nedsænket i en væske(is) fylder det den fortrænger, og derfor ingen oversvømmelse af ø-grupper i Stillehavet, og godt for dem. Hvis denne oplysning havde fodfæste i Coop 15, ville pengeafpresningen måske ophøre, og de måtte så drage tomhændet hjem og sige til deres befolkning, den gik ikke. Tak for Arkimedes. Finn Bjerrehave Vig

 21. Af K. Sloth

  -

  Ang Thor P har ret:

  At styre klimaet det er ikke let.

  Det er lettere at styre vores OPFATTELSE af verden. En måde vi lader os styre på er gennem de autoriteter, vi ser op til. Og når de ikke helt lever op til vores forventning, så undrer vi os.
  http://forbindpunkterne.blogspot.com/2009/12/forbind-punkterne-global-opvarmning.html er der:

  “Imod strømmen – Et kritisk review foretaget af videnskabsmænd af hvordan Fysik og Astronomi bliver udført, W. Kundt, 2008:

  Termen ’Gold effekten’ var opfundet af Raymond Lyttleton i [1981], efter en samtale med [ den østrigske astrofysiker Thomas Gold] hvori Gold havde forklaret hvordan blot en ukvalificeret tro fra tid til anden kan konverteres til at blive en generalt akcepteret videnskabelig teori – en dogma – ved hjælp af en indsats til screening af reviewede litteratur, af møder planlagt af videnskabelige organiserende kommiteer og gennem uddeling af midler, der kontrolleres af ’klub udtalelser.’”

  Så der er ikke kun i nogle få klimadata, og teorier at der kan være optræde uregelmæssigheder.

  Og når vi ikke opdager at noget er galt, hvordan påvirker det så vores liv og vores verden? Eller vi opdager det og glemmer det?

  Hvad vil klima-gate betyde om 5 år?

  Hvad betød det nogen fandt ud af omkring årsagerne til 911? Se evt. http://www.i11time.dk/ for krigen i Irak og Afghanistan? Ikke ret meget, i hvertfald ikke for ret mange!

  Jeg har være på flere forums for at se, hvad de bringer frem af argumenter omkring ‘Klimagaten’ og det er egentlig meget oplysende, i hvert fald ind imellem. Her er et par: http://www.videnskab.dk/content/dk/blogs/klimabloggen/klimabedrag_afdakket og
  http://ekstrabladet.dk/nationen/article1265886.ece

 22. Af Viggo Jarulf

  -

  Det er Energividenskab, det drejer sig om!

  Ved al aktivitet forbruges energi. Det gælder såvel for fremdrift af et fly, som for en babys vræl og en elefants bevægelser.

  Når en energiform forbruges, omsættes den til varmeenergi. Derved forøges globens varmeindhold, og det betyder, at dens temperatur stiger.

  Noget af jordens varmeindhold udstråles ganske vist til det kolde himmelhvælv. Men som temperaturmålingerne viser, forhindrer det ikke, at klodens temperatur stadig stiger.

  Og det kan vi altså ikke gøre meget for at hindre!

  En del af den totale energiomsætning sker ved forbrænding af kul og kulbrinter i fyr og motorer, en anden ved fordøjelse af kulstofholdig føde i dyrs og menneskes organismer.

  Derved dannes CO2, som tilgår atmosfæren. Men det er en sideeffekt, ikke hovedsagen.

 23. Af jon dal

  -

  j nielsen

  Hvad er det for noget sludder du er ude i. Lyver du bevidst eller ved du bare ikke bedre ?

  “Global middelvandstand er en proxy for klima. Jo varmere klima, jo højere vandstand. Der er mindre is, og vandet fylder mere når det er varmt.”

  VANDET FYLDER MERE NÅR DET ER VARMT…..hvor har du det fra…må jeg foreslå at du fylder en plasticflaske med vand og lægger den i din fryser…..Hvad tror du så der sker når vandet fryser……det udvider sig og flasken flækker.

  Når et isbjerg smelter taber det 10-15% i volumen.

  Det var så lige de indledende ting….hvad angår din postulerede ide om at co2 lægger sig som en slags usynlig rockwool i toppen at atmosfæren, så er den påstand blevet empirisk gendrevet allerede.

  Lyt til Lord Monckton eller find raporten fra Thatcher instituttet hvor de sendte sensorer op i de luftlag det drejede sig om. Alle andre “videnskabsmænd” var tilfredse med peerreviewed rapporter der mente og troede på ting der ikke var testet. Det er det nu. Så bekymr dig ikke om det.

  CFC. Tjah hullet har lukket sig selv til skade for klimaet endda.

  Er der flere af dine “videnskabelige” påstande du vilhave gendrevet ?

 24. Af j nielsen

  -

  Ja.

  J.Dals indlæg indeholder tre ting:

  – fornærmelser
  – skråsikkerhed
  – misforståelser

  Indlæg som J.Dals udgør en trussel mod klimaskeptikernes sag. Når man dels ikke formår at tale ordentligt, og dels ikke har styr på de mest elementære fakta, hvad er der så egentlig tilbage?

  Kun skråsikkerheden.

  Lad os se på det med havvand. Det afsnit hvor J.Dal begynder at råbe.

  J.Dal har fyldt sin flaske med postevand fra hanen. Han ved ikke at der er forskel på hvordan ferskvand og saltvand opfører sig.

  En liter koldt saltvand er tungere end en liter varmt saltvand. Det er derfor der er iskoldt nede på oceanets bund. Hvis det forholdt sig omvendt, ville vi have varmt vand på havbunden. Når overfladevandet blev varmet op, ville det synke til bunds. Det sker ikke – det er afkøling der får vandet til at synke til bunds. Det bliver simpelthen tungere, hvilket svarer til at det fylder mindre.

  Omvendt får opvarmning saltvandet til at udvide sig.

  Alt vand udvider sig når det fryser til is (ellers ville der ligge is på havbunden), men det er jo ikke den proces der er tale om her.

  Det her er så elementært at det næsten gør ondt. Det er lige før det er noget man lærer i geografitimerne i folkeskolen. Og når J.Dal udtaler sig så skråsikkert og så forkert om noget så elementært, hvordan ligger det så lige med resten? Hvorfor skulle man fæste lid til nogetsomhelst af det?

 25. Af j nielsen

  -

  @Finn Bjerrehave

  Der er noget du har misforstået mht. temperaturstigning, smeltning af is, og vandstandsstigning.

  Der findes ingen forskere der påstår at vandstanden stiger på grund af at havisen smelter.

  Vandstanden stiger når gletscherisen/indlandsisen smelter. Denne is ligger på land, og udgør, hvis det hele smelter, ca 80 meter vandstand. Delt op på Grønland (7 meter), på Antarktis (73 meter), og på smågletschere andre steder (ca ½ meter i alt).

  I øvrigt har Antarktis ikke vand under sig. Det er et kontinent, ca. dobbelt så stort som Australien.

  Når vandet smelter af en gletscher, hvilket sker når det bliver varmt nok, så løber det ud i havet. Derfor stiger vandstanden.

  Hvad angår havis, så har det intet med vandstand at gøre. Man benytter udbredelsen af havis som en proxy (erstatning) for temperatur. Er der meget havis er år, så har vi haft en hård vinter. Er der kun lidt eller ingen havis, så har vi haft en mild vinter. Det er blot en måde at beskrive klimaet på.

  Jeg kan forsikre dig om at klimaforskere har styr på disse ting.

  Det eneste forsøg jeg hidtil har set på at forbinde vandstandsstigninger med det ydre rum kommer fra Svensmarks teori om kosmisk stråling.

  Jeg kan se at du har luftet den samme misforståelse på en anden blok, så jeg tillader mig at kopiere dette svar derover.

 26. Af jon dal

  -

  Kære j. nielsen

  Den gjorde ondt hvad ? *S*

  Jeg må indrømme, at jeg sjældent har set en så åbenlys projicering, som dit forsøg på at “brande” mig.

  Det generer mig ikke, for det er jo lige det du gør, der er så typisk for hvordan AGW folk debatterer. Lige fra Gore, Jones over Mann til et lille ubetydeligt kvæk osm du selv.

  Jeg tror ikke selv personligt jeg skader skeptikerenes sag, ved mit virke. At vurdere på din reaktion, måske tvært om.

  Nå med hensyn til dit fortsatte sludder med havvandet og is.

  Det du så ubehjælpsomt på at bekrive for mig, godt nok forvandsket og tydeligvist ikke forstået, nemlig for atlantens vedkommende det der er kendt som ” the atlantic conveyor belt”. Golfstrømmen med andre ord. Det er ikke kun temperaturen der afgør vandets cirkulation og lag, men i højre grad saliniteten. Ferskvand er lettere end saltvand, hvorfor det ligger øverst indtil det er blevet blandet tilpas meget med de andre lag.

  Det med at der er iskoldt på bunden af oceanet er noget sludder. Det er det derimod ved overfladen omkring polerne. En anden ting er at der tales meget lidt om lige netop havstrømme og vindsystemer i klimadebatten. El nino, la nina, monsuner etc. Kun Co2 Ak så børnehaveagtigt.

  Der koldere på bunden i ikke arktiske områder. Bevares, men der er ikke noget is. Væske i cirkulation har sværere ved at fryse til is, og der kræves en lavere temperatur jo højere salinitet for at få isdannelse. Så langt tror jeg du er med.

  Jeg foreslår dig så, at du tager nok en flaske med vand, blander 5-10% salt i, placerer den i fryseren og ser hvad der sker.

 27. Af Niels K

  -

  @j nielsen

  Er ikke uenig i dit indlæg, men det refererer ikke så meget til min lille lommefilosofi om hybris.
  Klima betyder mange ting, i forbindelse med AGW er betydningen tæt på middeltemp. Middeltemp for hele kloden er en svær størrelse. Klima er ligeledes et regionalt fænomen. Indefor samme år kan der forekomme relativ hård vinter i nord og omvendt.
  De samme med havstigninger, der forårsaget af klimafænomener, kan variere betragteligt regionelt på kloden.
  Der mange målinger at foretage, mange fejl og misforståelser.
  Og så er der fortiden, den er særlig svær, men vigtig når vi skal estimere klimaændringer og mennesket betydning.
  AGW er en hypotese, en god en af slagsen, men umådelig svær at bevise. Jeg anfægter den ikke grundlæggende, har ikke den fornødne viden, men jeg anfægter sikkerheden af de konklusioner der fremdrages og derfor de politiske beslutninger vi foretager. Overvurderer vi betydningen af menneskeudledt Co2 for klimaændringerne, reducerer vi vores muligheder for, at tilpasse os ændrede naturlige omstændigheder. Det koster i menneskelige tragedier i det helt nære.
  Overvurderer vi, i denne situation, vores egne evner, til at forstå, forudsige og påvirke klima med det udkomme, at vi reagerer uhensigtmæssigt, ja så lugter altså af klassisk hybris-nemesis.

 28. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Er det her den nye ytringsfrihed i Danmark?
  Så længe du er enige, er du altid velkommen til at ytre dig.
  http://www.youtube.com/watch?v=aUtzMBfDrpI&feature=player_embedded

 29. Af j nielsen

  -

  @niels k

  Jeg er i store træk enig.

 30. Af P. Dirac

  -

  @LHA, og redaktionen på Berlingske.
  Er det bare mig – eller rummer nedenstående citat fra Connie Hedegaard ikke en betragtning der måske var noget I burde spørge hende om ?
  Jeg skrev kommentaren på CH’s blog for nogle dage siden. Den er ubesvaret.

  Connie Hedegaard,

  Du er kommende EU-Kommisær med ansvar for klimaet. Dette klima som vi angiveligt påvirker i en grad så billioner af kroner (altså danske billioner) skal overføres i en kæmpe omfordeling af ressourcer på globalt plan. Disse billioner skal bla. skaffes ved, at du vil beskatte europærernes brug af energi – den energi der er fundamental for al aktivitet i vores hverdag.

  Det er almidelig kendt og dokumenteret, at det vil betyde en nedgang i vores levestandard.

  Alle disse penge skal administreres gennem store investeringsfonde, massive løft i pengeoverførsler til u-ulandene (bla. Mugabes Zimbabwe) og kraftig subsidiering af ”grønne” virksomheder. Hertil komme handel med CO2 kvoter – også med forventet omsætning i multimilliard-klassen. Fordelingen af pengene skal bestemmes af dagens top-politikere, inclusive dig. I vil få betydelige indflydelse og magt – meget større end nu, og jeres mission vil være at redde jorden, intet mindre.

  Hele fundamentet for dette – og jeg mener virkelig hele fundamentet – er at videnskaben har fortalt os, at vores udledning af CO2 påvirker atmosfæren i en grad at det skaber en opvarmning af hidtil uset omfang, og at konsekvenserne af denne opvarmning vil true millioner (milliarder?) af menneskeliv. Derfor skal vi skære drastisk i vores brug af de fossile brændstoffer der udgør broderparten af vores energiressource. Dette er den præmis du og andre har fortalt os at du arbejdede for.

  Ved pressepressemødet igår blev du spurgt om Climagate, og om oplysningerne ville påvirke forhandlingerne, til dette svarede du: ”Sagen bliver brugt meget af klimaskeptikerne, men uanset hvordan men vender og drejer det, skal vi finde mere intelligente måder at skabe vores vækst på, hvis vi skal være 9 milliarder mennesker på Jorden. Og jo længere vi udskyder handlingen, jo sværere” (citat JP 8/12).
  Med dit udsagn viser du at din agenda ikke er at redde verden gennem reduktion af CO2 fordi vi på grund af selvsamme CO2 står på randen af katastrofe, men derimod at vi skal finde ”intelligente” vækstmåder og have en uhæmmet befolkningstilvækst. Hermed er vi over i helt almindelige jordnære politiske udmeldninger – og det er altså ikke dit mandat Connie Hedegaard og har mig bekendt aldrig været det – og det er et klart svigt.
  Udsagnet afslører jo, at du ikke anser CO2 for truslen og dermed bliver din blanke afvisning af Climategate også logisk.

  Du burde have gjort verden klart, at du anser Climategate sagen for seriøs, at tingene skal undersøges grundigt og uvildigt og at vi skal bruge vores fornuft i diskussionen på Cop15 – det havde været den eneste korrekte kommentar fra lederen af forhandlingerne og kommende klimakommisær – et embede du skal varetage på vejen af hele Europas befolkning.

  I stedet for dette, svarede du ærligt og fra dit hjerte – men det afslørede også din dybereliggende mening om sagen.

  Vi har krav på at du melder ud om din konkrete stillingtagen til de problemstillinger Climategate rejser.

 31. Af Ulrik Jensen

  -

  Sjovt nok stiger temperaturen overvejende kun i byområder.

  http://www.youtube.com/watch?v=F_G_-SdAN04

  En far og hans søn har sammenlignet de officielle målinger for landlige stationer og storbystationer.

  Her er en sammenligning af 28 forskellige storbyer i USA og tætliggende landlige områder over de seneste 120 år.

  Sjovt nok er temperaturen i byerne steget 1.5C i takt med de er blevet større og større og på landet er temperaturen steget 0C.

  Ja du læste rigtigt 0C. Alle landlige stationer ligger mellem 33-100km fra deres storby som de sammenlignes med.

  Og data som er brugt er fra GISS officielle datasæt, en af hovedtemperaturautoriteterne som IPCC refererer til.

  Hvordan kan det være at IPCC mener at effekten af at temperaturmålingerne er taget i en storby kun er 0.05C over de sidste 120år??

 32. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Det her handler om befolkningsreduktion og global magt. Den globale elite ønsker en reduktion af befolkningen med 80-90%

  Det er derfor at IPCC som er den øverste myndighed har svindlet med videnskabeligt data som kom frem via de hackede mails og software koder.

  Se dem selv ved at søg på “climategate.be”

  U.N. climate chief cashes in on carbon
  Tied to conglomerate that stands to make hundreds of millions in emissions scheme
  http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=118659

  Medierne prøver at hvidvaske skandalen.

  Jeg har brugt 8-9 år på at undersøge det her og det er virkeligt. Jeg taler med folk fra den anden side.

  Hvad en fra Rothschild familien sagde til mig.
  (Jeg brugte ordet “testers” om eliten)
  “The biggest question that humanity has to answer for itself is “Are we cancer or are we medicine?”, and not “Where is God?” So far we share more with cancer cells, we’re programmed to proliferate and destroy our host (earth). So maybe that little group of “testers” is just functioning as medicine?”

  1 mia mennesker vil lide sultedøden hvis traktaten bliver underskrevet. Omlægningen fra mad til bio diesel vil få madpriserne til at stige til et niveau hvor over 1 mia mennesker ikke har råd til at forsørge sig selv og deres familie og mange vil dø.

  Lad vær med at tro på noget af det jeg skriver. Undersøg det selv! Men lad vær med at ignorere det. 1 mia. menneskers liv er på spil og dette regime bliver bygget på skuldrene af nyttige idioter.

  Vi skal sige nej ved at lade vær med at lade os manipulere. Hvis vi vågner op, vil regimet falde.

 33. Af P. Dirac

  -

  @LHA,

  Vi er mange der har ventet på hvornår sagen får lov at komme frem i MSM – her er gennembruddet….gå ud fra at Berlingske følger op…ALLE journalistiske kriterier for en væsentlig og betydningsfuld historie er opfyldt….så der er vel ikke noget at rafle om for en avis der hylder de klassiske journalistiske dyder (læs f.eks Lisbeth Knudsens blogposts om samme)

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235395/SPECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens–Russians-admit-DID-send-them.html

 34. Af j nielsen

  -

  @Ulrik Jensen

  ang. land/by baserede temperaturmålinger.

  Det er netop den slags korrektioner der går under betegnelsen “homogenisering af data”. Man kompenserer for effekten af urbanisering i lange måleserier taget på fast lokalitet, da man ellers ikke kan sammenligne start&slut på serien.

  Det var et problem op til engang i 1980’erne, hvor man fik udviklet metoder til homogenisering.

  Det kan selvsagt være et problem når korrektionen overstiger den trend man vil finde.

  Men mig bekendt er det ikke til diskussion om at de metoder man anvender er korrekte.

 35. Af Ronny Hansen

  -

  Debatter som denne viser blot at demokratiet i den nuværende form er nået til en endestation. Vi bliver simpelt hen nødt til at ophøre med at lade som den ene mening kan være lige så god som den anden. Måske en styreform som i Kina er fremtidens vinder.

 36. Af Henrik Øelund

  -

  LHA

  Godt at se et langt mere afbalanceret og intelligent indlæg fra din side.
  Og så må du gerne grave endnu dybere næste gang…… mer vil ha’ mer!

  I øvrigt er InterPlanetary Council of Crooks min favorit.

  Ellers når du har tid en dag, hvor Arnold er fløjet hjem igen i sin private jet og har udledt mere CO2 end en mellemstor afrikansk landsby på et år, så prøv at tjekke, hvor mange af IPCC’s konklusioner, der er hængt op på rapporter af Jones, Mann eller Briffa.

  Der er ikke meget tilbage efterhånden…..

  Og en lille perle fra finsk TV:

  http://dotsub.com/view/19f9c335-b023-4a40-9453-a98477314bf2

  Mann som Klimaklovn igen, vender finske data på hovedet, for at få det “rigtige” resultat.

  VH Henrik

 37. Af Klaus Spøhr

  -

  Tak til Henrik Øelund for linket til den finske video, som nådesløst og sagligt afslører det kæmpe bedrag, som visse videnskabsmænd, politikere, medier mv. præsenterer for os, så det står os op til halsen. På den baggrund virker cirkusforestillingen i Bella Center latterlig, og som man kunne tage helt roligt, hvis det ikke var for de enormt skadelige konsekvenser, som forkerte beslutninger truffet på et forfalsket og forfejlet grundlag vil medføre. Hvordan kan voksne mennesker, uden at falde sammen af grin, diskutere, om den globale temperatur (et absurd begreb, der svarer til, at man tog et gennemsnit af numrene i telefonbogen) om hundrede år kun må være steget med 1,5 eller 2 grader. Har de fået storhedsvanvid, eller er det måske fordi, det er en gratis omgang, for der er ingen af dem, der kan stilles til regnskab for deres ugerninger.

 38. Af Niels Eriksen

  -

  IEA (the International Energy Agency) siger at de russiske meteorologiske måledata ikke understøtter AGW-teorien. (Til trods for for Hadley centerets manipulation):

  http://blogs.telegraph.co.uk/n…ing/

  Man må sige filmen efterhånden er knækket rigtig mange steder for alarmisterne/dommedagsprofeterne/venstrefløjsaktivisterne/nihilisterne og andet nyreligiøst godtfolk.

  Tiden rinder ud for immaginary global warming.

 39. Af Niels Eriksen

  -

  Linket virker ikke på Berlingske.dk, så her er artikelen fra The Telegraph i fuld tekst

  Climategate just got much, much bigger. And all thanks to the Russians who, with perfect timing, dropped this bombshell just as the world’s leaders are gathering in Copenhagen to discuss ways of carbon-taxing us all back to the dark ages.

  Feast your eyes on this news release from Rionovosta, via the Ria Novosti agency, posted on Icecap. (Hat Tip: Richard North)

  A discussion of the November 2009 Climatic Research Unit e-mail hacking incident, referred to by some sources as “Climategate,” continues against the backdrop of the abortive UN Climate Conference in Copenhagen (COP15) discussing alternative agreements to replace the 1997 Kyoto Protocol that aimed to combat global warming.

  The incident involved an e-mail server used by the Climatic Research Unit (CRU) at the University of East Anglia (UEA) in Norwich, East England. Unknown persons stole and anonymously disseminated thousands of e-mails and other documents dealing with the global-warming issue made over the course of 13 years.

  Controversy arose after various allegations were made including that climate scientists colluded to withhold scientific evidence and manipulated data to make the case for global warming appear stronger than it is.

  Climategate has already affected Russia. On Tuesday, the Moscow-based Institute of Economic Analysis (IEA) issued a report claiming that the Hadley Center for Climate Change based at the headquarters of the British Meteorological Office in Exeter (Devon, England) had probably tampered with Russian-climate data.

  The IEA believes that Russian meteorological-station data did not substantiate the anthropogenic global-warming theory. Analysts say Russian meteorological stations cover most of the country’s territory, and that the Hadley Center had used data submitted by only 25% of such stations in its reports. Over 40% of Russian territory was not included in global-temperature calculations for some other reasons, rather than the lack of meteorological stations and observations.

  The data of stations located in areas not listed in the Hadley Climate Research Unit Temperature UK (HadCRUT) survey often does not show any substantial warming in the late 20th century and the early 21st century.

  The HadCRUT database includes specific stations providing incomplete data and highlighting the global-warming process, rather than stations facilitating uninterrupted observations.

  On the whole, climatologists use the incomplete findings of meteorological stations far more often than those providing complete observations.

  IEA analysts say climatologists use the data of stations located in large populated centers that are influenced by the urban-warming effect more frequently than the correct data of remote stations.

  The scale of global warming was exaggerated due to temperature distortions for Russia accounting for 12.5% of the world’s land mass. The IEA said it was necessary to recalculate all global-temperature data in order to assess the scale of such exaggeration.

  Global-temperature data will have to be modified if similar climate-date procedures have been used from other national data because the calculations used by COP15 analysts, including financial calculations, are based on HadCRUT research.

  What the Russians are suggesting here, in other words, is that the entire global temperature record used by the IPCC to inform world government policy is a crock.

  As Richard North says: This is serial.

  UPDATE: As Steve McIntyre reports at ClimateAudit, it has long been suspected that the CRU had been playing especially fast and loose with Russian – more particularly Siberian – temperature records. Here from March 2004, is an email from Phil Jones to Michael Mann.

  Recently rejected two papers (one for JGR and for GRL) from people saying CRU has it
  wrong over Siberia. Went to town in both reviews, hopefully successfully. If either
  appears
  I will be very surprised, but you never know with GRL.
  Cheers
  Phil

  And here at Watts Up With That is a guest post by Jeff Id of the Air Vent

  And here is what one of the commenters has to say about the way the data has been cherry-picked and skewed for political ends:

  The crux of the argument is that the CRU cherry picked data following the same methods that have been done everywhere else. They ignored data covering 40% of Russia and chose data that showed a warming trend over statistically preferable alternatives when available. They ignored completeness of data, preferred urban data, strongly preferred data from stations that relocated, ignored length of data set.

  One the final page, there is a chart that shows that CRU’s selective use of 25% of the data created 0.64C more warming than simply using all of the raw data would have done. The complete set of data show 1.4C rise since 1860, the CRU set shows 2.06C rise over the same period.

  Not, of course, dear readers that I’m in any way tempted to crow about these latest revelations. After all, so many of my colleagues, junior and senior, have been backing me on this one to the hilt….

  Oh, if anyone speaks Russian, here’s the full report.

 40. Af Uwe Jensen

  -

  Hvorfor er der kun gale mennesker der skriver her?

  Mht climategate er det ligemeget med den der hockey kurve. Den eneste forskel er at vi ved klimaet har varieret mere end vi troede før i tiden.

  At der er naturlig variation betyder IKKE at mennesker ikke påvirker klimaet.

  Fiskebestande vokser og mindskes naturligt. Det betyder IKKE at vi ikke kan overfiske og udrydde en bestand.

  Thor P er ikke videnskabsmand og har slet intet at lave i den her debat.

  Måske han lige vil forklare hvordan vi laver kold fusion nu han er i gang med at fjolle?

  @Finn Bjerrehave Antarktis har IKKE vand under sig. Det er simpelt hen for langt ude at du ikke ved det.

  Her er noget seriøs information
  http://climatecongress.ku.dk/pdf/synthesisreport/

 41. Af Rønne Rasmussen

  -

  Hurra! Tåbernes vagtparade (læs: Klimakonferencen) er forbi, og det ser umiddelbart ud til, at idioterne tabte. Skulle vi så ikke gå i gang med noget mere fornuftigt?

 42. Af Rønne Rasmussen

  -

  ClimateGate sagen har afsløret, at FN’s rapporter – som set før i andre sager – ikke er troværdige – og slet ikke videnskabeligt. Det er politisk bestillingsarbejde. Klimaforskerne selv opnår magt og økonomisk gevinst ved at male Fanden på væggen.

  Her er en række problematiske konsekvenser ved at overdrive klimaspørgsmålet:

  – Den danske regerings godkendelse af Kinas besættelse af Tibet for at få en klimaaftale i hus. (Hvad fik Lars Løkke ud af den manøvre: Kritik for at være en amatør – af Kina selv.)
  – Opfattelsen af atomkraft som “ren” energi breder sig. Det er jo hul i hovedet!
  – Svindel med CO2-kvoter – for 37 milliarder kroner i EU alene iflg. et skøn fra EuroPol.
  – Aktivisters hærværk i gaderne.
  – Meningstyranni i medierne – tilsyneladende findes der ingen selvstændigt tænkende journalister.
  – Hjernevask af skolebørn, så de bliver angste for fremtiden.
  – Vigtigere sager forsømmes, f.eks. bekæmpelse af sult i den tredje verden

  I TV-Avisen i går aftes udtalte en “ekspert”, at vi må acceptere, at en vis del af de rige landes klimapenge til ulandene (læs: aflad) vil gå til korruption og diktatorers schweiziske bankkonti. Det mener jeg ikke, at vi skal acceptere – hele tanken og CO2-kvoter er torskedum, og hvis vi skal give skattepenge til ulandene, skal vi sikre, at de går til de fattigste.

 43. Af dan rosenbæk

  -

  klima
  Det er jo egentlig rart at høre en tidliger finansminister, Thor P, kommer med sådan en udtalelse. Han udtrykker det vi andre, eller jeg som ingeniør har sagt i mange år.
  Klimaændringer er jo så diffust, og ingen har endnu kunne komme med en endegyldig forklaring på problemet.
  Derfor er jeg tilhænger af at problemet betragtes ud fra et økonomisk synspunkt. Lad os lave al den vedvarende energiforsyning der er økonomisk forsvarligt, så løser vi samtidig en del miljøproblemmer. I dag er teknologien så langt fremme så det er ikke er noget større problem hvis de forskellige teknologier kombineres rigtigt. Men det hele styres jo af folk som har ingen meget lidt viden om løsninger, og os som ved noget gider de ikke at høre på.
  Niveauet er på cykelstadiet, så kan alle være med. Sygeplejersken og pakkemedarbejderen, men teknik på højt niveau er et fyord.
  Og så har jo lige haft en isvinter, hvordan skal det udlægges? ja det kan jo være normale klimaforskelle. Derfor se på den økonomiske side af sagen og lad klimaforskerne slås videre måske finde de en dag løsningen, selv om det er tvivlsomt indenfor de nærmeste 20-30 år. mvh DR

Kommentarer er lukket.