Onkel Sams samvittighed

Af Lars Henrik Aagaard 61

Hovedparten af klodens lande er i øjeblikket sure på USA – og med god grund.

Som perler på en snor offentliggør industrialiserede lande i øjeblikket deres fremtidige klimapolitik med udledningsmål for 2020, og selv udviklingslande som Brasilien og Mexico følger trop.

Ja, selv Kina kommer muligvis til klimaforhandlingerne i København med et årstal for, hvornår landets udledninger vil toppe.

Der synes med andre ord at være en global forståelse og vilje til at føre vores fælles klode nogenlunde sikkert gennem klimakrisen og dermed gøre et velment forsøg på at holde temperaturstigningen under to grader yderligere i resten af århundredet.

Naturligvis kunne man have håbet på større og mere ambitiøse udspil, og naturligvis er der fortsat mange knaster, der skal udjævnes i en global klimaaftale, ikke mindst i spørgsmålet om klimahjælp til udviklingslandene, der uforskyldt rammes hårdere end de fleste andre lande af klimaforandringer.

Men fra USA har man foreløbig kun modtaget floromvundne formuleringer, som ikke hviler på et parlamentarisk beslutningsgrundlag.

Den amerikanske kongres synes at have uendelig svært ved at sluge større begrænsninger i landets fremtidige udslip af drivhusgasser, og den nye amerikanske klimalov, der kommer til at indeholde sådanne tal i en mere og nok snarere mindre uambitiøs form, hænger i lovgivningsmæssig kø og har ikke udsigt til vedtagelse før engang næste år.

Denne politiske handlingslammelse er den ubetinget vigtigste – hvis ikke eneste årsag – til, at statsminister Lars Løkke Rasmussen som vært for den kommende FN-klimakonference for godt tre uger siden måtte meddele den undrende verdensoffentlighed, at man nu stiler mod en politisk bindende aftale i København og ikke, som det ellers lå i kortene, mod en juridisk bindende traktat.

Det sidste lader sig nemlig ikke gøre uden konkrete tal og målsætninger fra historiens største CO2-udleder.

Og det er jo det, vi taler om: Historiens største CO2-udleder.

Siden industrialiseringen satte ind i midten af 1700-tallet, har USA haft ansvaret for rundt regnet 30 procent af al global udslip af menneskeskabt kuldioxid.

Samtidig taler vi om en nation, der i dag repræsenterer rundt regnet 4,5 procent af verdensbefolkningen – altså en udledningsfaktor i USA’s favør eller rettere disfavør på næsten syv i forhold til befolkningstallet.

Man kan også formulere det på en måske endnu mere iøjnefaldende måde:

Den amerikanske delstat Texas og dens cirka 24 mio. indbyggere udleder på årsbasis lige så mange menneskeskabte drivhusgasser som hele det afrikanske kontinent med dets én milliard indbyggere.

Alligevel er amerikanerne mestendels i stand til at snakke – ikke handle – i forhold til den klimaulykke, der truer hele verden, og som amerikanerne har op mod en tredjedel af ansvaret for.

Det siges måske ikke højt og direkte i Nairobi, New Delhi og Jakarta, men der er absolut ingen tvivl om, at i det internationale klimadiplomati anses amerikanerne i dette spørgsmål for dybt arrogante for ikke at sige egoistiske.

Den indiske miljøminister Jairam Ramesh kaldte forleden i Berlingske Tidende den foreløbige, men altså end ikke vedtagne amerikanske klimamålsætning for ”skuffende”. Og hvordan skal han næsten også kunne anvende et andet superlativ, når det eneste, verden endnu har hørt fra USA, svarer til en CO2-reduktion i 2020 på sølle fire pct. i forhold til 1990.

I det mindste er der i USA begyndt at indsnige sig en vis forståelse for, at der er noget fundamentalt galt i det rige land, hvis det – ligesom det var tilfældet i forbindelse med Kyototraktaten – kommer til at blokere for en effektiv global klimaaftale

Den fremtrædende blogger David Roberts er endog gået så vidt som til at beskrive situationen som ”grotesk udemokratisk”.

Det sker i en hudfletning af det på mange måder besynderlige amerikanske lovgivningsapparat, hvor 34 senatorer (ud af 100 i alt) fra tyndt befolkede ”bondestater”, der repæsenterer sølle 7,4 pct. af den amerikanske befolkning, i princippet er i stand til at blokere for en ny lovgivning, f.eks. en ny amerikansk energilov.

”Landet kan bare ikke styres på denne måde. Og som en konsekvens kan verdenssamfundet ikke samarbejde effektivt for at imødegå klimatruslen,” skriver David Roberts.

Jeg har ikke dyb indsigt i det amerikanske politiske system, herunder hvor påvirkelige især republikanske senatorer måtte være over for pres fra lobbyister i olieselskaber eller tunge industrivirksomheder.

Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de to republikanske senatorer fra oliestaten Texas, hvor flere mennesker end i nogen anden stat kører i tørstige firehjulstrækkere og i øvrigt har fuld blæs på airconditioneringen, vil stemme nej til en amerikansk klimalov, sådan som Obama helst ser den.

Kloden er dobbelte ofre for amerikanerne – først i form af umættelig fossile afbrændinger, dernæst i form af politisk handlingslammelse.

Jeg ved godt, at USA også bidrager til klimaløsningen, ikke mindst i form af store investeringer i forskning og udvikling af ny grøn teknologi. Men hvor er landets sande globale samvittighed henne i dette spørgsmål?

Og kan præsident Obama være bekendt at modtage Nobels Fredspris 10. december i Oslo, hvis historiens største CO2-udleder blokerer for en sand global og ambitiøs klimaaftale?

Han har i hvert fald et problem.

61 kommentarer RSS

 1. Af Jan Schmidt

  -

  Det er nemt og billigt for den 3. Verden at være med, de forventer at blive forgyldt, og hvad pengene så bruges til bagefter kan jo som sagt altid diskuteres, men de vil sandsynligvis gøre det samme som de plejer – bare lyve – og det gælder stort set 90% af jordens lande. USA er et af de få, der i realiten vil blive kontrolleret samme med nogle få i Vesteuropa. Det vil give et tilbageslag i Verdens velstand som vi aldrig har set før, og når alt kommer til alt, så er det et spørgsmål om tro, engang var aflad of splinter af Jesus kors vejen til Jordens redning, nu er det reducering af CO2. De gamle kommunister i Øst startede denne trend i håb om at kunne stoppe Vestens udvikling, og dermed selv overleve, en forsmået præsidentkandidat to tråden op, og satte selvsvinget igang, og videnskabsmændene var ikke sene til at lugte penge og magt, og det er ikke første gang, for ikke længe siden fastholdt størstedelen af dem, at Jorden var flad, da der var mest præstige i den påstand. Jeg ville som USA også tænke mig godt om før jeg røg med i selvsvinget.

 2. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Som perler på en snor offentliggør industrialiserede lande i øjeblikket deres fremtidige klimapolitik med udledningsmål for 2020, og selv udviklingslande som Brasilien og Mexico følger trop.
  Ja, selv Kina kommer muligvis til klimaforhandlingerne i København med et årstal for, hvornår landets udledninger vil toppe” – ja, hvorfor dog ikke udnytte lejligheden til at score nogle helt gratis plus-points? ‘Helt gratis’, fordi landene nu ligger i læ af beslutningen om ‘politisk bindende’ aftale, dvs. en ‘aftale’ man kan løbe fra, så såre det passer i ens kram – samtidigt med at man bekvemt kan gøre ‘Store Satan’ til Prügelknabe.
  Kors i hytten da for en omgang – gennemskuelig – dobbeltmoral! :(

 3. Af Liberty Frihed

  -

  Vi må sandelig håbe, at fornuftige kræfter i USA holder fast i at afstå fra at hoppe med på klimareligionen og dermed gå med i irrationel og socialistisk ‘omfordeling’ af velstand i verden og dermed at gøre os alle fattigere.

  Der findes heldigvis stadig amerikanske politikere, der ikke lader sig besnakke af den ‘politisk korrekte’ klimalobby, ikke mindst ledet af blålyset Al Gore.

  Apropos Al Gore, det store orakel for tåber som Lars Henrik Aagaard og ligesindede, en mand som er udråbt som en stor kapacitet på området, udtaler sig her på TV som den ekspert mange i hans religion jo anser ham for at være:

  http://www.youtube.com/watch?v=Ns_4pzfOSTc

  Han siger, at jordens kerne er millioner af grader varm. Men det er rendyrket vrøvl, den er omkring 4-7.000 grader. Tænk hvis Bush havde sagt sådan noget vrøvl – så havde vi set artikler i Berlingske og det havde været på samtlige af DRs nyhedsudsendelser.

 4. Af renato docampo

  -

  Hr. Aagaard,
  er “skuffende” et superlativ?

 5. Af Dennis Larsen

  -

  Gudske lov fordi der stadig findes tilstrækkeligt med konservative i USA til at lade fornuften råde, og modvirke det sindssyge klima- massehysteri.

 6. Af Michael Sjøberg

  -

  Senator Inhofe giver lige klimaflagellanten Senator (Ma’am) Boxer et lille hip:

  http://www.youtube.com/watch?v=c93Fp_kmrz4&feature=player_embedded

 7. Af Liberty Frihed

  -

  Senator Inhofe er en hædersmand. En mand som burde promoveres på en såkaldt borgerlig avis som Berlingske… Men nej.

 8. Af Tom B

  -

  Ak ja, Lars Henrik, sikke dog nogle grimme nogle vi er herovre.

  Det ville vaere meget interessant hvis du kunne komme med nogle flere betragtninger om CO2 udledning baseret paa bruttonationalprodukt? For det er jo stadig saadan at USA er verdens stoerste oekonomi, og det kunne da muligvis vaere en aarsag til en hoejere udledning? Eller er det for ubekvemt at diskutere?

 9. Af Klaus Spøhr

  -

  Jeg er ikke overraskende enig med Hans Henrik Hansen og Liberty, og jeg er meget skuffet over Berlingskes ageren på hele spørgsmålet om global opvarmning (undskyld, klimaændringer) og en eventuel ny international klimaaftale. Selv om jeg hele tiden har været uenig med Aagaard, kunne han da godt komme med kritiske og, synes jeg, saglige kommentarer. Men jeg fornemmer, at han på det seneste, hvor det står klokkeklart, hvor det bærer hen, og hvor han åbenbart bliver mere og mere desperat, er blevet mere skinger og usaglig i forsøget på at finde syndebukke for, hvorfor det ikke gik, som “klimatilhængerne” havde ønsket og forventet. Problemet med Berlingske, Connie Hedegaard og mange flere er, at de med deres meget bombastiske udtalelser om jordens undergang, hvis ikke der kom en ambitiøs global aftale med bindende mål osv., har klatret op i et højt træ, hvorfra de ikke kan komme ned.

  Det er for nemt og useriøst for Berlingske at begynde med “naming and shaming” med USA som den helt store onde, arrogante, og egoistiske synder. Der er nemlig noget fundamentalt galt i det rige land, og det er også så udemokratisk, at forfatningen kræver 2/3 flertal i Senatet, for at USA kan ratificere og implementere internationale traktater og andre forpligtelser, hvor der afgives suverænitet.

  Det er ikke for at spille klog, men jeg vil prøve at beskrive, hvorfor det ikke kunne være gået anderledes, og hvorfor USA handler, som man gør:

  Uviljen mod Kyoto I og en en ny Kyoto II-protokol gå langt tilbage og har delvis baggrund i amerikanernes generelle modvilje mod at afgive suverænitet gennem internationalt bindende aftaler, der ikke giver mulighed for fortolkninger, forbehold, forståelser eller erklæringer, jfr.
  http://www.heritage.org/Research/EnergyandEnvironment/tst111209a.cfm.

  USA ville aldrig have kunnet gå med i en international klimaaftale, der bygger på arkitekturen fra Kyoto-protokollen. Den ville ikke blive godkendt af Senatet. Det var i hvert fald klart fra maj 2009, hvor USA fremsendte udkast til en “Implementing Agreement” til FN den 29. maj 2009 “U.S. Submission on Copenhagen Agreed Outcome”. Se http://www.state.gov/g/oes/rls/other/2009/124101.htm.

  Det var Al Gore, der underskrev Kyoto-protokollen, som senere blev underkendt af det amerikanske Senat med stemmerne 95-0. Ingen amerikansk præsident vil gentage det kunststykke, hvorfor USA aldrig vil gå med i en aftale, der bygger på Kyoto-protokollens struktur eller arkitektur med basis i cap and trade systemet. Derfor kommer det i forvejen meget udvandede lovforslag næppe igennem Senatet.

  Ja, man kunne faktisk have forudset dette resultat endnu tidligere, nemlig i 1997, da Senatet vedtog den såkaldte Byrd-Hagel Resolution, som “warned the Clinton Administration not to enter into any global warming treaty that leaves out developing nations or hurts the American economy.

  Kyoto was never ratified because it violated Byrd-Hagel, and any subsequent agreement at Copenhagen or beyond that violates this resolution should suffer the same fate”.
  http://www.heritage.org/Research/EnergyandEnvironment/sr0069.cfm.

  Det er derfor ikke rigtigt, at væmmelige sorte lobbyister har haft held til at fjerne den “gode” og velmenende Obamas mandat til at handle. Han er ganske simpelt vågnet op til de politiske og forfatningsmæssige realiteter.

  Men USA går andre veje end til København. I denne uge blev Obama og Kinas præsident enige om en række planer og partnerskaber på energiområdet, jfr. http://dotearth.blogs.nytimes.com/2009/11/17/details-on-the-us-china-energy-plan/ og
  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2009/11/17/an-energy-plan-from-the-greenhouse-giants/

  Dette kan være med til at bryde isen i København og åbne op for en anden struktur end Kyotos, som kan få Senatet til at godkende aftalen. Se, hvad The Economist bl.a. skriver:

  “Yet this does not mean that America will never get around to cutting emissions. During Mr Obama’s trip to China climate change was at the top of the agenda. Some had hoped that Mr Obama and Hu Jintao, China’s president, might announce a means of breaking the negotiating deadlock. Instead they unveiled some practical measures on energy.

  Focusing on measures like efficiency and cleaner power rather than targets may be the only way to get a bill through the Senate and thus make a binding international deal possible”.

  http://www.economist.com/world/unitedstates/displayStory.cfm?story_id=14900648&source=features_box_main

  I artiklen “Let us agree to agree” skriver The Economist bl.a.: “The negotiations leading up to Copenhagen have been something of a fiasco. But this is not, as some would have it, wholly the fault of balky American senators who have refused to pass a cap-and-trade bill fast enough. Big developing countries have been as immovable as America, at least publicly”.

  http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=14915108

 10. Af Michael Sjøberg

  -

  Aaaarhahahahaha!!!!!

  “Global warming appears to have stalled. Climatologists are puzzled as to why average global temperatures have stopped rising over the last 10 years. Some attribute the trend to a lack of sunspots, while others explain it through ocean currents.”

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,662092,00.html

 11. Af Michael Hansen

  -

  Man skal være godt dum i kasketten, eller bare hedde Herrrrn Aagaard, hvis man seriøst troede at USA ville hoppe med på dette socialistiske idioti.

  En debattør skrev engang herinde at først og fremmest handlede det om at give den hvide mand skylden. Hvis det blev for besværligt, kunne man gå efter den vestlige civilisation. Med de selvretfærdige europæere, ville det ikke være længe, i hvert fald med Bush ved roret, før man gjorde USA til skurken. Og helt forudsigeligt: når messias flyttede ind i Det Hvide Hus, var det ikke USA, per se, man var imod, blot de væmmelige republikanere. Og selvfølgelig, knoslæberne i Texas.

  Du er en lille forudsigelig mand, Aagaard, men tak fordi du så flot har udstillet den egentlige agenda bag klimahysteriet.

  Endnu et point til klimaskeptikerne.

 12. Af jette meier

  -

  Oekonomien her U.S. er meget daarlig, og vi har 2 krige gaaende, som der ikke er megen stoette for i Europa, og som maaske aldrig skulle vaeret startet. Global warming er kommet paa the backburner, og det er jo ogsaa en hel industri der proever at goere den berettiget, med politikerne som anhaeng. Jeg tror ikke der kommer meget ud af klimamoedet i Koebenhavn.

 13. Af Ulrik Larsen

  -

  Der er virkelig mange ting at bekymre sig om i den klumme, men ét element er særligt skræmmende: Når der ikke er fletal for øjeblikkelige og dramatiske CO2 nedskæringer, så er det amerikanske politiske system “grotesk udemokratisk”. Andre kommentatorer har været inde på at det nok er de amerikanske vælgere, der er for uvidende (læs: dumme). Der er skræmmende kort til næste konklusion: Demokratiet er uegnet til at løse denne type problemer. Det kræver blot en lille smule diktatur, hvor de frelste med indsigt redder os andre, der ikke forstår problemets omfang.

 14. Af P. Dirac

  -

  Her er lidt at tænke over:

  Brandgod artikel i Wall Street Journal:
  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704335904574496850939846712.html?mod=googlenews_wsj

  450 Peer-reviewed papers der er SKEPTISKE:
  http://wattsupwiththat.com/2009/11/15/reference-450-skeptical-peer-reviewed-papers/

  ….men bider det på dig Aagaard?

  Man får det indtryk af det du skriver, at du ikke er til at flytte – at du er 100% overbevist om at vi har en “klimakrise”.
  Hvad er en “klimakrise” egentlig ?

  Du skriver også at ulandene bliver ramt af klimaforandringerne….mener du lige nu eller om 100 år ?

  Du skriver at vi skal handle i forhold til den “klimaulykke , der truer hele verden”….mener du virkelig det i ramme alvor?

  Du harcellerer over at verdens største økonomi har et stort bidrag til Co2 udledningen, men ved du at Kina snart overtager denne 1.ste plads? …og hvad er din besked til Kina herom?
  Mæske dette kan inspirere lidt (for det kan du med 100% sikkerhed ikke finde i USA)
  http://www.chinahush.com/2009/10/21/amazing-pictures-pollution-in-china/

  Du er også optaget at firhjulstrækkerne i Texas…på trods af at den største udledningskilde er afbrænding af kul – og der er USA langt fra førende. Det er lidt at sætte kikkerten for det blinde øje.

  Skal jeg være ærlig synes jeg at du diskvalificerer dig fra den “journalistiske” del af debatten – for det virker som om du er helt fastlåst i dit synspunkt – og det kan man jo ikke bedrive journalistik ud fra….eller hvad ?

 15. Af Michael Sjøberg

  -

  Mon der er “kød” på denne historie…

  “If you own any shares in alternative energy companies I should start dumping them NOW. The conspiracy behind the Anthropogenic Global Warming myth (aka AGW; aka ManBearPig) has been suddenly, brutally and quite deliciously exposed after a hacker broke into the computers at the University of East Anglia’s Climate Research Unit (aka Hadley CRU) and released 61 megabites of confidential files onto the internet. (Hat tip: Watts Up With That)”

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-of-anthropogenic-global-warming/

 16. Af N. Jensen

  -

  @Michael Sjøberg

  Der er ingen der hidtil har bestridt ægtheden af disse filer.

  Tag et kig på bloggen “Realclimate”

  Her er en kopi af en mail fra K.T., en af bagmændene bag IPCC. Temmelig chokerende læsning.

  On Oct 14, 2009, at 10:17 AM, Kevin Trenberth wrote:

  Hi Tom

  How come you do not agree with a statement that says we are no where close to knowing where energy is going or whether clouds are changing to make the planet brighter. We are not close to balancing the energy budget. The fact that we can not account for what is happening in the climate system makes any consideration of geoengineering quite hopeless as we will never be able to tell if it is successful or not! It is a travesty!

  Kevin

 17. Af P. Dirac

  -

  Aagaard – hvorfor en min tidligere kommentar ikke publiceret, men afventer bedømmelse.
  Hvilke kriterier er det du bedømmer mit indlæg efter….er det en fejl…eller censur ?

 18. Af Liberty Frihed

  -

  Jeg kigger med lys og lygte på Berlingske og ikke mindst Berlingskes Klima-sektion efter den chokerende historie, der er ved at udfolde sig om afsløringer af helt centrale klima-personers email-kommunikation, afsløret via en hacker.

  Hvad sker der, Lars Henrik Aagaard?

  PS: Det ville sandelig også være passende, at du forholdt dig til kritik ovenfor. Men ja, din religion kan/må jo ikke kritiseres – du alene den hele sandhed kende. Der er heller ikke rapportering om Al Gores fantastiske vås om temperaturen i jordens indre. Al Gore – manden som Berlingske sælger billetter til foredrag af for mellem 299,- og 1.499,-.

 19. Af Jørgen F.

  -

  Al Gore – manden bag både internettet og global warming. Hele 2 ting – der må være en 3. ting, vi bare ikke kender endnu – men mon ikke noget med ufo’er??

 20. Af Klaus Spøhr

  -

  The New York Times kører også en historie om “udslippet” fra aka Hadley CRU. Hvis der er noget om det, er det ret afslørende.

  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2009/11/20/private-climate-conversations-on-display/

  http://www.nytimes.com/2009/11/21/science/earth/21climate.html?_r=1

  http://www.climateaudit.org/

 21. Af Michael Sjøberg

  -

  Ordet “klimabenægter” har lige fået nye ejermænd!

 22. Af Liberty Frihed

  -

  Dunk dunk dunk, er der nogen hjemme?

  Nå, men i mellemtiden kan vi jo filosofere over hvorvidt Lars Henrik Aagaard ville have et job på Berlingske Tidende, hvis han ikke bekendte sig 100% til klimareligionen.

 23. Af Michael Sjøberg

  -

  Når man surfer på klimaflagellanternes fora, så råder der panik.
  Steve McIntyre fra ClimateAudit har bekræftet, at det er hans e-mails i de hackede filer.

  Så vi skal altså punge 800 millioner ud på et topmøde..plus erstatning for de ødelæggelser de mere udadvendte klimaflagellanter forårsager….altsammen baseret på løgnagtige videnskabsmænd og korrupte politikeres religiøse vanvid?

 24. Af Liberty Frihed

  -

  @Michael Sjøberg

  Alverdens socialister har nu fundet på, at vi har en “klimagæld” til de fattige lande – så vi skal overføre midler i hidtil uset omfang til de fattige lande. Det interessante er imidlertid, at disse socialister altid har ment, at vi skylder de fattige lande en hel masse. Det har de prøvet at tvinge igennem i årtier og længe før der var noget der hed “menneskeskabte klimaforandringer”. Først var det kolonitiden der var begrundelsen, senere urimelige handelsaftaler, og nu det store dyr i åbenbaringen; klimaet.

  Nu vi “skylder” de fattige lande en masse fordi vi har været sådan nogle dårlige mennesker og haft udvikling og gødet luften med CO2, skal vi så også til at opkræve royalties for alle de viduderlige teknologier vi har opfundet og udviklet, som også de fattige lande nyder godt af?

 25. Af Niels Eriksen

  -

  Så er historien også på New York Times:

  http://www.nytimes.com/2009/11/21/science/earth/21climate.html?_r=3

  Kom så LHA, eller prøver du og Berlingske at tie historien ihjel.

  Er du/i bange for at tabe ansigt, da i har investeret alt jeres troværdighed i IPCC sektens fordrjninger og svindel??????

  Kom nu hvad er du bange for….

 26. Af Finn Bjerrehave

  -

  Klimaet giver nogle sjove udsving i både vores verden og bevistheden, det er fortrinsvis kun i den overbefolkede verden hvor problemerne er størst og i Danmark er et behageligere klima velkommen, og hvis vi støtter os til Professor Svensmark, som fortæller det varmere vejr er via solaktiviteten stoppet for denne gang og køligere vejr er svaret, er vi rygget tilbage til udgangspunktet. Nogle mener at partikelfiltre til dieselbiler , og kondomer til Afrika løser vores problemer, så værktøjet er mangfoldigt. Siden 1945, er klodens befolkning vokset med 5. milliarder mennesker, og deres egen varme 37grader + 5 milliarder er ekstra 185. milliarder grader tilført vores klima konstant, og når man tager deres aktivitet med madlavning transport mv., kan vi ikke undgå at se der er opstået en ny situation, hvor vi mennesker er i centrum, men hvad stiller vi op med adfærd, det er morgendagens største problem, hvor krige før regulerede befolkningstilvæksten, er en krig med milliarder døde ikke gangbar mere, men et større samarbejde må og skal være løsningen. Tak for godt samarbejde Finn Bjerrehave Vig

 27. Af N. Jensen

  -

  @ Niels Eriksen

  Tak for dit link.

  Skandalen omkring “forskerne” på East Anglia University /Climate research unit (CRU) er nu omtalt på en række “newssites”, herunder BBC, The Guardian, NYT, etc.

  Ingen af de danske dagblade har hidtil omtalt historien.

  Hvorfor ?

  Det er formentlig en blanding af (utidig) hensynstagen til Connie Hedegaard samt skamfuldhed over at de i årevis helt ukritisk
  har bombarderet befolkningen med disse yderst spekulative dommedagsprofetier.

 28. Af Klaus Spøhr

  -

  Endnu en artikel om, hvordan offentligheden er blevet vildledt og misinformeret om “klimaet” af UNEP og IPCC.

  http://www.heartland.org/full/26397/Climate_Science_Corrupted.html

  http://www.heartland.org/custom/semod_policybot/pdf/26397.pdf

 29. Af Jørgen F.

  -

  …en, alt andet lige, ganske lødig artikel på partiet politikens website:

  http://politiken.dk/klima/article841203.ece

 30. Af Liberty Frihed

  -

  Nå, nu har Politiken breaket nyheden – så kan de øvrige venstrefløjsmedier såsom DR og Berlingske næppe holde den lukket længere. Men husk – I kan vinkle den helt vildt i jeres/klimareligionens favør. Men det behøver jeg jo ikke minde jeg om.

 31. Af Michael Sjøberg

  -

  “Flere forskere forsvarer også korrespondencerne ved at sige, at forskningen stadig er god nok, og at den hårde tone blot er et udtryk for, at videnskabsfolkene er menneskelige”…står der i Polletækkens “artikel”.
  Bullshit…jeg har downloadet filerne og har læst uddrag, hvor de omtalte forskere skriver om, hvordan de undlader at inkludere eller direkte forfalsker data.
  Desuden gør de meget ud af at diskutere hvordan man undgår at udlevere data til kritikerne som har søgt aktindsigt via Freedom of information act.
  At deres cirkus i København kommer til at koste skatteyderne 800 mio. kroner…og til hvad nytte, når det er baseret på manipulation og løgn.
  Klimaflagellanterne og deres løgnagtige ypperstepræster skulle fanme rulles i tjære og fjer!

 32. Af Lars Henrik Aagaard

  -

  Netop hjemkommen fra et diamantbryllup i det vestlige Jylland ser jeg den store “breaking news” om emailafsløringen.

  Sjovt nok prøvede jeg for få dage siden at gå ind på realclimate.org, men kom hele tiden ind på en forkert side. Det fik mig til at tænke på, om nogle klimaskeptikere mon skulle være gang med at hacke siden, og det var så så rent faktisk tilfældet. Man må virkelig sige, at alle midler – også de virkeligt beskidte – tages i anvendelse for at forhindre succes på københavnskonferencen.

  Sagen er helt ny og er endnu ikke grundigt belyst, men ja, det styrker da ikke ligefrem den gængse klimavidenskab. Men som det også siges, så er klimaforskere også mennesker, og sådan som jeg kender dem, så er de afsindig trætte af al det forplumrende vrøvl, der fremføres især i den amerikanske klimadebat af professionelle klimabenægtere, som ofte er betalt af olieindustrien for at svække klimavidenskabens troværdighed.

  Washington vrimler med antiklimalobbyister, flere hundrede af dem, og de har bunker af penge og tager alle midler i brug. Under et sådant pres må der nærmest naturgivent forekomme menneskelige og dermed også uskønne reaktioner.

  Men jeg ser som sagt frem til at få sagen bedre belyst – herunder om der er noget som helst om snakken om, at det er svært at forklare den manglende stigning i opvarmningen gennem de seneste ti år.

 33. Af Michael Sjøberg

  -

  “Men som det også siges, så er klimaforskere også mennesker”…så vi almindelige dødelige må bare leve med løgnene..is that what you’re trying to say????

 34. Af Michael Sjøberg

  -

  Og dem som vil surfe på de hackede mails kan gøre det her…

  http://www.anelegantchaos.org/

  Godt 3500 dokumenter og over 3000 mails ialt er i filen, hvis man hellere vil downloade den…og den kan nemt findes på nettet.
  Velbekomme!

 35. Af Niels Eriksen

  -

  Hvor lavt kan du synke LHA???

  Du skriver:

  “Men som det også siges, så er klimaforskere også mennesker, og sådan som jeg kender dem, så er de afsindig trætte af al det forplumrende vrøvl, der fremføres især i den amerikanske klimadebat af professionelle klimabenægtere, som ofte er betalt af olieindustrien for at svække klimavidenskabens troværdighed.”

  Her er et link hvor du kan læse nogle af emails’ene:

  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/the_warmist_conspiracy_tthe_emails_that_really_damn_professor_jones/

  Du mener det er menneskeligt bevidst at forfalske data og udvise kriminel adfærd. Fordi deres udsagn ikke passer med virkeligheden er det åbenbart i orden at fifle med data, hindre andre forskere akt-indsigt så de kan verificere eller falsifere deres data. Du synes åbenbart også det er i orden at afspore hele peer review processen. Målet helliger åbenbart midlet.

  Du skriver:

  “Washington vrimler med antiklimalobbyister, flere hundrede af dem, og de har bunker af penge og tager alle midler i brug. Under et sådant pres må der nærmest naturgivent forekomme menneskelige og dermed også uskønne reaktioner.”

  Hvem er de klima lobbyister?? Hvilke forskere understøtter de?? Kan vi få nogle eksempler?

  Hvor mange penge får skeptikerne sammenlignet med alarmisterne? Hvor mange skattemidler ville der tilflyde alarmisterne, hvis de ikke konstant forudsagde dommedag nu?????

  Som alle andre alarmisterne går LHA kun efter manden og ikke bolden. Man prøver med karaktermord hver gang. Man møder aldrig AGW-skeptikerne med videnskabelige argumenter, men prøver med diverse smædekampagner a la han/hun er betalt af de store slemme kapitalister/udbyttere/olieselskaber o.s.v.

  Man prøver med udtryk som klima benægtere at associere dem med holocaust-benægtere.

  Jeg væmmes.

 36. Af Niels Eriksen

  -

  M.h.t. funding check lige det her link:

  http://motls.blogspot.com/2009/11/hacked-hadley-cru-foi2009-files.html#more

  Hvem har bunker af (skatteborgernes) penge til rådighed??????

 37. Af Ulrik Jensen

  -

  Vil LHA være med til at kommentere på følgende afsløringer, eller skal vi bare nøjes med at konkludere at alarmisterne ikke skyr nogle midler for at promovere deres agenda:

  http://www.dailytech.com/Climategate+Stunning+Deception+and+Misconduct+at+UK+Warming+Research+Center+Revealed/article16889.htm

  Når nu Hadley Climate Center viser sig at med vilje ændre i data, at slette emails så den nædvendige review proces af forskning ikke kan finde sted og ikke mindst skjule at der i proxy data som er hele grundlaget for AGW ikke er en døjt opvarming siden 1961, hvornår kan vi så forvente at en “objektiv” avis som berlingske skriver en klumme om det. Eller er du mere forretningsmand en journalist. Ville det ikke passe ind i jeres forretningsprofil?

  Du kan læse mere om afsløringerne her:

  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/the_global_warming_conspiracy_its_silencing_of_the_sceptics#63718

  http://wattsupwiththat.com/

  http://www.climateaudit.org

  http://news.yahoo.com/s/ibd/20091120/bs_ibd_ibd/20091120issues01

  Hvor meget skal der til før end at seriøse aviser melder sig ud af kirken og tager de objektive briller på? Skal vi virkelig spilde ALLE vores opsparee penge på folk som Phil Jones, Michael Mann, Kenneth Briffa, Al Gore m.fl. selvom de nu beviseligt fusker med deres forskning for at få støtte til global opvarmning?!

 38. Af Liberty Frihed

  -

  “der fremføres især i den amerikanske klimadebat af professionelle klimabenægtere, som ofte er betalt af olieindustrien for at svække klimavidenskabens troværdighed.”

  Dette skriver klimapropagandisten Lars Henrik Aagaard, som ikke ville have et job i klimabranchen, hvis han havde en anden holdning til klimaspørgsmålet og ikke bekendte sig 100% til klimareligionen.

  Det er en gammel venstrefløjsløgn, at der er en hær af olielobbyister som generer de stakkels klimafanatikere. Virkeligheden i dag er, at der er MEGET større penge i at være en del af klimareligionen. Man kan som forsker stort set ikke få midler, medmindre man hævder, at man vil undersøge noget med konsekvenserne af klimaforandringer. Har man en kættersk holdning bliver man frosset ude og får ingen midler, ingen forfremmelser, ingen fine stillinger.

  Der er absolut intet finere ved diverse virksomheders lobbyarbejde end oliefirmaers lobbyarbejde. Al Gores økonomiske interesser i klimareligionen er til at få øje på. Han er gået fra en formue på 2 millioner dollars da han stoppede som vicepræsident til 200 millioner dollars i dag – og står til at blive dollarmilliardær, hvis regeringerne vedtager diverse klimalovgivning. Klimabranchen søger at få endnu flere store fede sugerør ned i skatteborgernes lommer til deres virksomheder, som ikke kunne klare sig under frie vilkår.

 39. Af Liberty Frihed

  -

  I mellemtiden kan man se dette foredrag af Christopher Monckton

  http://www.youtube.com/watch?v=4zOXmJ4jd-8

  Hvad siger du til det, Lars Henrik Aagaard?

 40. Af Klaus Spøhr

  -

  Jeg ville ønske, at alle ville give sig tid til at lytte til Lord Moncktons fremragende foredrag, som kun englændere kan svinge sig op til. Tak for linket, Liberty.

 41. Af Michael Sjøberg

  -

  Fra Washington Post:

  “But Myron Ebell, director of energy and global warming policy for the Competitive Enterprise Institute, said this and other exchanges show researchers have colluded to establish the scientific consensus that humans are causing climate change.

  “It is clear that some of the ‘world’s leading climate scientists,’ as they are always described, are more dedicated to promoting the alarmist political agenda than in scientific research,” said Ebell, whose group is funded in part by energy companies. “Some of the e-mails that I have read are blatant displays of personal pettiness, unethical conniving, and twisting the science to support their political position.”

  In one e-mail, Ben Santer, a scientist at Lawrence Livermore National Laboratory, offered to beat up skeptic Pat Michaels, a senior fellow at the libertarian Cato Institute, out of sympathy for Jones.

  Neither Jones nor Santer could be reached for comment.”

  Og den slags smider man 800 millioner kroner af danske skatteyderes penge efter????

 42. Af Jørgen F.

  -

  Det har været evident i flere år at klimaforskningen var opbygget som et omvendt korthus, med CRU og GISS som de 2 nederste kort. Korthuset balancerende som på en knivsæg med meget få bidragsydere til den grundlæggende forskning.

  Hvad værre var at ingen, ud over en lille sluttet kreds, havde adgang til de grunddata som man tegnede de forskellige ’hockeysticks’ over de sidste 150 års temperaturudvikling af. Data revision og normal indsigts ret i den offentlige forvaltning har været sat ud af kraft for hvad angår CRU og GISS.

  At nyere data indsamlings metoder har vist stigende divergens mellem cru/giss, fremskrivningsmodeller og satellit data, har været mere eller mindre ignoreret af beslutningstagere og nyhedsformidlere – samt af forskningsmiljøerne. Dette er skandalens arne og kan rive tilliden til naturvidenskabens resultater midt over i fremtiden.

  I de øvre lag af korthuset kan man dog heller ikke frasige sig medansvar i skandalen. For at underspille den naturlige variabilitet i klimaet, og dermed fremhæve voldsomhed i nutidens vejrfænomener, er man decideret fremkommet med historie forvanskning af regional klimaudvikling.

  “European medieval warming period”, Is udvikling i Grønland og Arktis, tidligere tørkeperioder i Afrika er områder hvor man tydeligt fra har fremført argumentation fra klimaforsknings miljøet, der var i komplet modstrid med accepteret forskning i andre grene af både naturvidenskaben – men også i historie/arkæologi fagkundskaben.

  Der er et kæmpe ansvar der skal placeres nu – hvordan skal vi i fremtiden undgå at enkelte forskere – alene med naturvidenskabens autoritet – fremfører diktaturlignende, fascistiske, antidemokratiske (klimaregimet) svar på ureviderede forsknings resultater???

  Man kan undres over hvor lang tid at ‘den største løgn i verdenshistorien’ – det omvendte korthus – fik lov til at balancere. Men det viser bare at vi skal være lige så bange for de fascistiske kræfter i dette århundrede som i det forrige.

 43. Af Carsten V

  -

  Ganske pinligt for Berlingske at historien om lækken fra East Anglia CRU ikke er på den iøvrigt store klima side. For en gangs skyld en rigtigt interessant klimanyhed. Og så er Politiken den eneste, der bringer den?

  Er der ingen journalister på Berlingske der har et begreb om, hvad videnskab er for en størrelse?

 44. Af P. Dirac

  -

  @Aagaard,

  Du skriver “Under et sådant pres må der nærmest naturgivent forekomme menneskelige og dermed også uskønne reaktioner.”

  …hvilket er i overenstemmelse med den vinkel RealClimate og nogle af MSM’erne har lagt.

  “Menneskelige reaktioner” er helt OK – men når de påvirker det videnskabelige output i én bestemt retning er vi langt forbi det forhold og er på vej ned af en vej hvor selv videnskab bliver relativiseret – og det er meget skidt og er på linie med rendyrket bedrageri.
  Menneskelige reaktioner er IKKE videnskab og hvad et mennesker personligt mener om dette eller hint kan ikke blive videnskab.
  Videnskab er fremlæggelse og diskussion af teorier og (transparante) data.

  Tag et kig her og lad efterfølgende høre om der kun er tale om “menneskelige reaktioner”:
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2009/11/20/climate-cuttings-33.html

  Problemet er at disse videnskabsfolk leverer ammunition til den største omfordeling af penge nogensinde (tusinder af milliarder!) – og at vi nu kan se at grundlaget i bedste fald er uholdbart/udokumenteret – i værste fald er manipuleret.´

  Som almindelig lægmand og borger synes jeg at dette aldeles oprørende – og nu må det være pressens opgave (dvs. din) at fremlægge og diskutere tingene som de er – uden bias og med åben pande. Gør I ikke det, svigter I idealet.

  Pressen behøver ikke at forklare hvad vi skal mene, men give os redskaberne til at forstå pro et contra. Vi har ikke brug for din personlige mening om tingene, men for rå fakta.

  Nu har du chancen for at vise at I kan bedrive kritisk og analyserende journalistik…..og måske du skulle benytte dig af de mange og dygtige og begavede kræfter der skriver på din blog – jeg er sikker på at du vil finde stor samarbejdsvije :-)

 45. Af P. Dirac

  -

  Som en generel kommentar til Berlingskes dækning af klimastoffet, ikke mindst her på bloggen synes det ret tankevækkende at der ikke gives plads til “den anden side”.
  P.t er det kun klimadirektør Mailstrup og klimajournalist Aagaard der skriver her….og oveni købet uden at gå ind i den efterfølgende debat (Aagaard dog mere er den fuldkomne tavse Mailstrup).
  Lad dog et par bloggere med andre og mere kritiske synspunkter komme til – der er masser at tage af.
  Det ville tjene Berlingske at vise at man værdsætter princippet om at belyse alle sider af en sag.

 46. Af Liberty Frihed

  -

  Berlingske holder helligdagen i hu? Alle dage plejer det ellers at være fortielses- og propagandatid.

  Selv tak for linket til foredraget af Lord Monckton. Gentager det her – se det. Ikke mindst dig, Lars Henrik Aagaard, det ville være sjovt om du ville forholde dig til indholdet.

  http://www.youtube.com/watch?v=4zOXmJ4jd-8

 47. Af peter g

  -

  Det er faktisk ret ynkeligt, at Berlinske ikke har fundet nogen lejlighed til at omtale CRU-hacket (Uanset hvad man mener om sagen så er det en rimeligt væsentlig begivenhed.) Især lige efter, at chefredaktøren har harceleret over “Partiet Politiken” – som faktisk lægger spalteplads til mange flere med anden mening end partilinjen – kronikker, blogs, debatter.

  Det er altså ikke troværdigt at nedsable en konkurrent, men selv kun at byde ensrettet partipropaganda!

 48. Af Henrik Øelund

  -

  Jeres tavshed er pinlig men forståelig.
  Efter at have hængt så meget af jeres renommè op på en speci-
  fik agenda, gælder det om at holde tungen lige i munden.
  For hvad sker der nu? Skal I forsvare Phil Jones og håbe på, at det hele går væk, eller skal I lægge afstand nu og komme med på vognen, før det er for sent? Kommer der flere afsløringer med navne på mediefolk, politikere og andre meningsdannere, der har vidst det hele fra starten?
  For det ligner en klar Whistleblower, altså en insider.
  Jeg ved selvfølgelig, hvad en rigtig journalist ville gøre….. Men ved I det?
  Et tip:
  Når nu hver en lille bid data fra HadCru, hver en lille bid kode og hver en lille justering af land og vandtemp. bliver endevendt efter dette ClimateGate, hvad tror i så, der sker? Hvorfor tror I Jones hellere ville destruere sine data end vise dem frem? Science is solid? HA!
  Det her er den bedste fødselsdagsgave, jeg nogensinde har fået! :D))
  AGW going Down in Flames …. Priceless.

 49. Af Niels Eriksen

  -

  M.h.t. beskyldningerne (uden dokumentation iøvrigt) om AGW skeptikernes funding fra de store slemme kapitalistiske olieselskaber, så giver nogen af de hackede filer også et indblik i alarmisternes hykleri – Moral er godt men dobbeltmoral er åbenbart dobbelt så godt.

  http://www.americanthinker.com/2009/11/cru_files_betray_climate_alarm.html

 50. Af Michael Sjøberg

  -

  Berlingeren har endelig skrevet om sagen og det er det lammeste forsøg på damage control jeg længe har set.

  “From: Phil Jones To: Tim Johns , “Folland, Chris” Subject: Re: FW: Temperatures in 2009 Date: Mon Jan 5 16:18:24 2009 Cc: “Smith, Doug” , Tim Johns

  Tim, Chris,

  I hope you’re not right about the lack of warming lasting
  till about 2020. I’d rather hoped to see the earlier Met Office
  press release with Doug’s paper that said something like –
  half the years to 2014 would exceed the warmest year currently on record, 1998!

  Still a way to go before 2014.

  I seem to be getting an email a week from skeptics saying
  where’s the warming gone. I know the warming is on the decadal
  scale, but it would be nice to wear their smug grins away….

  Phil”

  Det er en ommer Pauli Andersen.

Kommentarer er lukket.