Et år til Jordens redning

Af Lars Henrik Aagaard 61

Om 12 måneder går det løs i København. Klimaforhandlere og statsledere fra 189 nationer – altså praktisk taget hele Jorden – er stort set enige om, at det bliver her, i Bella Center på Amager (med en til lejligheden nyopført 58 meter høj vindmølle som grønt symbol), at afløseren for Kyoto-protokollen skal grundlægges.

Det handler om at slå bremsen i over for den globale opvarmning. Om at forhindre at den globale temperatur stiger med mere end et par grader frem mod år 2100 – og dermed om at stoppe yderligere ørkendannelser, kraftige gletsjerafsmeltninger, undgå alt for vildt og ekstremt vejr i fremtiden og forhindre verdenshavene i at stige med mere end maksimalt en halv meters penge i de kommende 90 år.

Til det formål kræves en reduktion af nationernes drivhusgasudledninger, som man vanskeligt kan gøre sig begreb om. For industrinationernes vedkommende en slankning af udledningerne på i hvert fald 80 procent, når vi skriver 2050, altså om bare 41 år.

Problemet er bare, at allerede i dag står udviklingslandene for mere end halvdelen af den samlede CO2-udledning på kloden, og deres andel af udslippene er i formidabel vækst.

Det skyldes tre vægtige forhold: Befolkningseksplosionen, den endnu mere bratte stigning af middelklassens størrelse samt den kraftige økonomiske vækst i lande som Kina, Indien og i selv mange afrikanske nationer.

Til sammenligning er der stort set økonomisk og befolkningsmæssig nulvækst i I-landene.

Det er utænkeligt, at de fremstormende udviklingslande accepterer en nedgang i deres udslip af drivhusgasser, der på nogen måde kan sammenlignes med det, som EU-landene, Japan eller Barack Obama kan tænkes at gå med på. Og den nedgang, de måtte acceptere, kommer med garanti til at ligge temmelig langt ude i fremtiden og på et ret beskedent niveau.

Det kan man i og for sig kun have forståelse for, for det er industrilandene, der er ansvarlige for langt den største del af den voldsomme stigning i atmosfærens indhold af drivhusgasser, som vi har oplevet i de seneste par hundrede år. Dertil kommer, at I-landenes udslip pr. indbygger stadig ligger mange gange over både indernes og kinesernes.

Det er med andre ord urealistisk, at det afgørende såkaldte COP15-FN-klimamøde i København om 12 måneder kommer i mål med en egentlig redning for kloden og dens klima. Ifølge de fleste klimaeksperter har vi allerede på nuværende tidspunkt sat kursen mod langt mere dramatiske følger af drivhuseffekten, end FNs klimapanel IPCC estimerede for mindre end to år siden i deres seneste rapport.

Ja, selv det ellers ret konservative Internationale Energiagentur advarer mod, at vi risikerer en katastrofal temperaturstigning på hele seks grader, hvis vi ikke investerer massivt i grøn teknologi nu. Der er ingen tid at spilde.

Men trods Kyoto-protokollen fra 1997 og trods allehånde fine nationale og globale hensigtserklæringer spildes tiden konstant.

Så sent som 26. november i år gik verdensmeteorologiorganisationen WMO ud med en trist nyhed. Også i 2007 steg atmosfærens indhold af drivhusgasser og er nu på det højeste niveau, der nogensinde er registreret. CO2-koncentrationen er således steget med en halv procent på et enkelt år, og siden 1990 er den totale varmeeffekt fra drivhusgasser steget med over 24 pct.

Dertil kommer, at hverken IPCC eller statsledere berører det rent ud skrækindjagende klimaperspektiv, der ligger i de såkaldte tipping point-teorier, som ikke desto mindre diskuteres i stigende omfang og med stigende seriøsitet i internationale forskerkredse.

Jordens klimasystem er aldrig i fuldstændig balance. Ændringer i Solens aktivitetsniveau, i Jordens hældning, vulkanudbrud og lignende vil altid sikre små og større klimatiske forandringer – især over tidsspand, der rækker ud over det enkelte menneskes liv.

Den menneskeskabte drivhuseffekt er imidlertid jokeren, som meget vel kan tippe denne relative balance i en dramatisk ny retning og det på meget kort tid. Klimaforandringerne kan ændre sig fra en lineær til en ikke-lineær udvikling.

Den absolut største tipping point-bekymring går på de kolossale mængder af den uhyre potente drivhusgas metan, der ligger begravet i den permafrosne tundra og på verdenshavenes bund som frosne såkaldte gashydrater. 10.000 gigaton frossen metan ligger her, mener forskerne. Nok til at udløse en regulær atombombe under klimaet.

I artiklen Snowball Earth termination by destabilization of equatorial permafrost methane clathrate, der blev offentliggjort i maj i år i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature, argumenterer en række amerikanske forskere for, at der er en reel risiko for, at vi med fortsat global opvarmning vil komme til at opleve, at enorme mængder af den bundne metan vil tø op og blive frigivet til atmosfæren.

Det skete nemlig formentlig for 635 mio. år siden, da kloden særdeles brat forlod sin dybfrosne såkaldte Snowball Earth-tilstand for i stedet at forvandle sig til et regulært drivhus, måske p.g.a. enorme udslip af frossen metan.

Nature-artiklens hovedforfatter, professor Martin Kennedy fra University of California Riverside, har i den forbindelse udtalt:

“Det giver grund til stor bekymring, for det er muligt, at selv en lille opvarmning kan frigive den indespærrede metan. Bliver denne metan frigivet har den potentiale til at opvarme Jorden med dusinvis af grader, og mekanismen kan geologisk set foregå særdeles hurtigt.”

Og hvad er så hurtigt i den forbindelse? Det er pæn, solid Formel 1-fart – en mulig temperaturstigning på 10-20 grader inden for et enkelt århundrede. Nok til at smelte både Grønland og Antarktis, omdanne hele kloden til et tropisk helvede og tilmed få verdenshavene til at stige med 60-70 meter.

Skulle det ske, vil det ikke få katastrofale konsekvenser for os. Det vil få apokalyptiske følger.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der findes klimaskeptikere, som vil fnyse over, at jeg overhovedet tillader mig at bringe denne Nature-artikel på banen – og dermed skubbe til en ”ubegrundet og proportionsforvrængende” frygt. Jeg erkender da også, at der findes forskere, som tvivler på, at det kommer til at gå helt så galt.

Mit argument er, at disse stærkt bekymrede stemmer bliver hørt alt for lidt i forhold til f.eks. en Bjørn Lomborg eller en Henrik Svensmark, hvor sidstnævnte anser ændringer i solaktiviteten som den væsentligste forklaring på klimaforandringer, både i nutiden og fortiden.

Metanbomben og andre tipping point-teorier SKAL med ind i debatten om den globale opvarming. Alvoren af metantruslen er ganske enkelt for stor til, at vi kan sidde den overhørig. Den er stærkt ubehageligt at tænke på, ja, men det er trods alt mere ubehageligt at se metanbomben detonere end at forholde sig til den og forhindre, at den futter af.

Om et år i København bliver opgøret om klodens fremtid for alvor indledt. Lad os håbe, at stats- og regeringscheferne til den tid har taget ved lære af videnskaben og i tilgift indset, at deres afgørelser rækker længere end til næste valgperiode.

For her skal der tages beslutninger, som får fundamental betydning for vores børnebørns børnebørn og for den sags skyld for alle levende væsner på Jorden.

61 kommentarer RSS

 1. Af Knud Erik Nielsen

  -

  PS: næppe overraskende så har jeg stor sympati for Martins svar til politicus, der vist ikke bærer sit “navn” med urette.
  MVH
  KEN

 2. Af politicus

  -

  @Martin
  Du saetter dig selv skakmat i dit PPS:
  “Navier-Stokes bevægelsesligninger forklarer altså ikke stigningen i havstanden eller ændringerne i vejr og vind.”
  – Har du set en sky? Har du set blade flyve rundt om efteraaret? Har du set en rivende flod? Det er ALTSAMMEN kontinuumsfysik og den centrale ligning er Navier-Stokes. Resten er randbetingelser, interne forcings og intense computerberegninger.

  “Jorden (…) som en snowball earth eller et tyrkisk dampbad.”
  – Snowball Earth er jo netop hvad man mener er sket mindst en gang. Ved du ikke det? Tilsvarende har der vaeret flere ‘hot house’ perioder. Det skyldes formentligt feedbacks og ikke kosmisk straaling som Shaviv etc. gerne vil have det.

  “så havde jorden nok kogt over for længst.”
  – Du mener, ligesom Venus kogte over pga. CO2?
  Jeg siger da ikke at der ikke er negative feedbacks. Iskapperne bidrager jo f.eks. med negativt feedback. Det der er svaert for skeptikere at forstaa, er at baade positive OG negative feedbacks spiller ind paa samme tid og skaber en frustreret tilstand. Det kan ses paa vejrfluktuationerne som foelger en ekstremvaerdifordeling eller det der er kendt som en potenslov.

  “da de naturlige variationer i atmosfærens indhold af vanddamp er størrerer end den mængde CO2”
  – Ja, fluktuationerne er stoerre, men udlignes hurtigt fordi Jorden er daekket af et stort ocean. Hvad tror du den generelle vanddampforoegelse skyldes? Jeg giver lige hurtigt svaret: global opvarmning.

  “…IPCC’s modeller fordi man ikke forstår skydannelse i detaljer idag”
  – IPCCs modeller? IPCC laver ikke klimavidenskab. De rapporterer den. Du naevner ioevrigt ikke at skyer ogsaa har et naesten ligesaa stort positivt feedback. Disse to modsatrettede effekter giver et meget lille nettobidrag. Modellerne virker ret godt uden. Desuden er Svensmarks arbejde modbevist i standardlaereboeger om skyfysik, hvor du kan finde belaeg for at man ikke behoever ioniseret skynukleering. Det er dit eget problem hvis du ikke gider gaa paa biblioteket.

  “ulineære ligningssystemer som har en iboende uforudsiglighed”
  – Ulineare ligningssystemer er ikke pr. definition uforudsigelige. Hvad med dx/dt = sin(x)? Den er ulineaer og er trivielt forudsigelig.
  Tydeligvis ved du intet om deterministisk kaos, lyapunov exponenter, strange attractors og non-lineare systemer. Klimaet er ikke kaotisk endsige uforudsigeligt paa lange tidsskalaer – kun paa meget kort sigt. Det skyldes at klimaet forklares vha. Navier-Stokes ligningerne som udviser turbulens. Du modsiger dig selv.

  “Indtil nu har ingen IPCC modeller kunnet producere prognoser som siden er blevet eftervist eksperimentelt.”
  – Klimaet maaler man paa, eksperimenter foretager man i laboratoriet. Alle de store rigtige klimamodeller kan forudsige klimaet tilfredsstillende for beslutningstagere. Det er bevist i hindcasts for det 20. aarhundrede. Igen, dokumentationen for dette
  findes overalt.

  “IPCCs rapporter (…) summary for policymakers skrives før hovedrapporten (…) videnskablig uredelighed såsom Michael Mann’s berygtede hockey stick graf eller den deres udsagn om at de havde
  korrigeret deres temperaturdata for heat island effekt.”
  – 1) Man kan sagtens skrive en konklusion foerend selve hovedrapporten. Hvor har du fra at man ikke kan det? 2) Michael Manns hockey stick er blevet bekraeftet saa mange gange at selv ikke dit
  Linzen slaeng ovenfor – samt Lomborg, ioevrigt – vil argumentere imod den. Du modsiger samtidig Lasse B. ovenfor. Kan I beslutte jer? 3) Heat island effekten er fuldstaendigt velforstaaet og al indsigt viser
  at korrektionen for den havde ingen betydning.

  “hvis en forsker har fået sin forskning finasieret af Exxon, Shell eller Superbrugsen er det lige så irrelevant for deres konklusioner som for IPCC’s konklusioner”
  – De fleste eksempler paa klimaskepticisme fra folk der er financieret af olieindustrien er blevet grundigt modbevist. Jeg gider ikke finde referencerne frem til dig, fordi du benaegter jo alligevel alting.

  “Politicus = Yaco”
  – Ja, der er intet i vejen med at skrive under forskellige pseudonymer. Jeg gaar ud fra at du gaettede det fordi jeg som den eneste her argumenterer for kritisk rationalitet.

  P.S. Dine citater fra Linzen, Singer og alle de andre roevere viser at du aabenbart stoler paa folk som f.eks. ikke tror at rygning giver lungekraeft. Det er da helt til grin.

 3. Af Flora Danica

  -

  Tak til Aagaard for tankevækkende ord–en god
  blanding af sund fornuft og ulven kommer–
  for sandt er det at der bør focuseres mere på Metan, også på,at det dog ikke var menneskeskabte årsager, der langt tilbage satte
  noger igang her.
  Grønland har jo også været rigtig grøn engang
  og istiden.Ja.

  Vist skal der lyttes til Lomborg, også for at være helt sikker på–at der ikke blot arbejdes
  her i een politisk retning.

  Overbefolkningen er vel en tikkende bombe under
  såvel fred i verden som energiproblemer.

  Trist at berøringsangsten overfor atomkraft har
  været så proviensiel her i landet.
  I stedet ødelægges landskabet overalt af grimme,mere eller mindre nyttige vindmøller.

  Det er næppe muligt at få Kina eller andre store
  nationer til at skrue ned–og her i landet skal
  vel enlige ,der sidder med en 60watt ikke
  gives dårlig samvittighed—at et sted som
  Copenhagen Casino tænder for mere end 12.000
  pærer er der næppe heller så meget at gøre ved.

  Måske kunne der startes i det små med at kræve
  stinkende,gamle rustkasse-biler udskiftet–efter
  nedsættelse af skat på biler.
  Det ville også være rart at være fri for at
  folk lader køretøjet stå i tomgang i lang tid.
  Nok kan det ikke nedsætte problemer med Metan–men det kan ihvertfald bedre folks lunger.Her og
  nu.

 4. Af King Kong

  -

  @Knud Erik Nielsen
  David Gress?? Det kan du ikke mene! Du og han og alle jeres kumpaner kan rase så meget I vil – I skal stadigvæk snart betale flere skatter proportional med hvor meget I benægter menneskeskabt global opvarmning.

  Det er poetisk ironi. Glædelig jul!

 5. Af Peter Schlüter

  -

  Klimadebatten har efterhånden nået inkvistoriske højder og afgrundsdybt had mellem fløjene, som i stedet for at forholde sig undersøgende og reflektorisk til modstanderne med alle midler forsøger at undergrave selv de mest seriøse forskningsprojekter, som tilfældigvis trækker i en lidt anden retning end ens eget offentligt støttede projekt.

  Udviklingen er forstemmende og debatten er nedrig. Det er opsigtsvækkende at opleve f.eks. en Bjørn Lomborg blive udsat for så personligt orienteret hetz, blot fordi han taler etablissementet stik imod. Måske fordi han langt hen ad vejen har ret i sine teser og fordi den eneste måde at gå til modangreb er, at rejse tvivl om mandens videnskabelige metodik og agenda, samt hans øvrige personligt habitus. Men historien viser, at det oftest er de modige videnskabsfolk, som turde tale etablissementet imod, som i sidste ende fik ret og førte verden på rette kurs. Sådan forholder det sig nok stadig…

  I øvrigt mener jeg at have læst – i Berlingske tror jeg endda – at kloden faktisk gennem de sidste mange millioner år har været udsat for et gigantisk årligt metanudslip, både under havoverfladen og på jordoverfladen. Fænomenet er altså langtfra nyt. Så lad os da undersøge dette, før vi går i panik!

  Tillige hæfter jeg mig ved, at nogle førende danske klimaforskere har fremlagt velsagtens helt uantastelig evidens for, at Jordens klima og Klodens gennemsnitstemperatur er direkte påvirket af solens aktivitet (magnetfelt), som igen bremser bombardementet af partikler ude fra Mælkevejen, hvilket igen spiller en stor rolle for dannelse af vanddamp (i atmosfæren skydannelse), som igen påvirker gennemsnitstemperaturen – langt mere end menneskeskabt CO2-udslip. Der er altså tale om en uhyggelig kompleks klimamodel med påvirkning langt ude i vores mælkevej – helt udenfor vort solsystem alt efter hvor i Mælkevejens forgreninger af stjernehobe Jorden befinder sig.

  Hvorfor nogle forskere og andre ekspeter forsøger at fortrænge og nedgøre dette interessante aspekt er mig komplet ubegrieligt. Klimebedatten synes at være blevet et nærmest religiøst anliggende for nogle.

  Men Jordens udvikling styres gudskelov ikke længere af irrationelle religiøse overhoveder med deres egen agenda og behov for magt for at overleve. Lad os nu få klimadebatten bragt ned på jorden, lad os tvinge forskerne til at samarbejde på tværs af tro og overbevisninger om en klimamodel, som tager alle betragtninger med i det store perspektiv. Idet man på forhånd udelukker andres teser, så undergraver man sin egen troværdighed og underbygger sit eget videnskabelige snævertsyn – hvilket ikke er i samfundets interesse.

  Der synes netop at være ufattelig mange interessenter på spil i klimaspørgsmålet: betydnigen af det menneskeskabte CO2-udslip i det store klimaregnskab (kapitalismens onde ansigt er naturligvis skyld i Klodens totale undergang!)… Vi skal tilbage til bondesamfundet for at overleve… Industrialiering er satan selv…

  På det seneste har mange politikere lugtet, at der er hurtige points at score ved at påberåbe sig at være klimavenlig – én af klodens ægte beskyttere. Det gode klima ønsker vi vel allesammen, at vi kan overlevere til de kommende generationer! Jeg ønsker blot fakta og evidens at forholde mig til – bliver træt af at lytte til nutidens religiøse klimaorakler, som bygger deres kampagner på angst og massehysteri af apokalyptiske, ja nærmest bibelske proportioner. Men alle de bibelske katastrofer kunne altså forklares rent videnskabeligt – eller hur? Bortset fra Noas Ark, som endnu ikke er blevet fundet – måske blev Arken aldrig bygget – rent spin, pure opspind? Skræmmekampagne?

  Bedste hilsener

  Peter Schlüter

 6. Af Martin

  -

  @Politicus

  Ved du i det hele taget hvad Navier-Stokes ligninger er? – Man skulle ikke tro det.

  Navier-Stokes ligninger beskriver et fluids bevægelse under påvirkning af en resulterende kraft. Strengt taget er det bare en matematisk beskrivelse af impuls (bevægelsesmængde) bevarelse. Og ja man bruger bl.a. disse ligninger til at beskrive vejrsystemer, havstrømme, smelteflydning i extruderer etc.
  Navier-Stokes ligninger beskriver altså hvordan en fluid vil bevæge sig når den bliver påvirket af en resulterende kraft, men ikke hvordan den resulterende kraft er opstået.
  Så når du skriver:

  “Vind og hav har aendret sig som foelge af global opvarmning. Det skal man forstaa Navier-stokes ligninger for at vaere helt med paa. Teorien er meget teknisk og eksperterne er alligevel stort set alle enig”

  viser det bare at du som mange andre AGW-fanatikere ikke kender forskel på årsag og virkning. Du kunne vist trænge til lektiehjælp.

  Kan du iøvrigt give mig en reference der viser løsningen af Navier-Stokes ligninger for havet og atmosfæren plus koblingen mellem disse systemer? – Nej vel, for de er ikke løst endsige opstillet.

  Ja jorden har været snowball earth og hot house før helt uden hjælp menneskeskabt CO2.

  “IPCC laver ikke klimavidenskab.”
  Det kan vi ikke være uenige om.

  “De rapporterer den.”
  Nej de udvælger selektivt.

  “Desuden er Svensmarks arbejde modbevist i standardlaereboeger om skyfysik,”

  Kan vi få en reference?

  “Ja, fluktuationerne er stoerre, men udlignes hurtigt fordi Jorden er daekket af et stort ocean.”

  og hvorfor vil den positive feed-back (øget vandfordampning) fra CO2 ikke udlignes af oceanet når den størrer natulige variation bliver????

  “Hvad tror du den generelle vanddampforoegelse skyldes? Jeg giver lige hurtigt svaret: global opvarmning.”

  Er vanddampmængden i atmosfæren øget og hvor meget? Hvilke data har du for det?

  “- De fleste eksempler paa klimaskepticisme fra folk der er financieret af olieindustrien er blevet grundigt modbevist. Jeg gider ikke finde referencerne frem til dig, fordi du benaegter jo alligevel alting.”

  Du kan ikke.

  “Du mener, ligesom Venus kogte over pga. CO2?”

  Hvad mener du? Hvilken positiv feed-back mekanisme var lige på spil her?

  “Man kan sagtens skrive en konklusion foerend selve hovedrapporten. Hvor har du fra at man ikke kan det?”

  Ja det kan man da godt, men det er ikke særligt vederhæftigt.

  “Michael Manns hockey stick er blevet bekraeftet saa mange gange at selv ikke dit
  Linzen slaeng ovenfor – samt Lomborg, ioevrigt – vil argumentere imod den.”

  Ja benægt bare fakta. Den lille istid (ca 1300 1850, 2 perioder), “little climate optimum” (ca 900-1300), “the dark ages cold period” (ca 600-900), den romerske varme periode (ca 200fvt -600) er alle historiske kendsgerninger….og hvorfor skal Lomborg lige pludselig blandes ind i det?

  “Heat island effekten er fuldstaendigt velforstaaet og al indsigt viser
  at korrektionen for den havde ingen betydning.”

  Hvad mener du? Har heat island effekten ingen betydning for jordens middeltemperatur eller har den ingen betydning for de anvendte temperatur data???

  ““Politicus = Yaco”
  – Ja, der er intet i vejen med at skrive under forskellige pseudonymer. Jeg gaar ud fra at du gaettede det fordi jeg som den eneste her argumenterer for kritisk rationalitet.”

  Nej jeg gættede at Politicus = Yaco p.gr.a. den fanatiske form dine indlæg har. Du skriver som en religløs fundamentalist som gentager det samme mantra igen og igen, du angriber manden i stedet for bolden. Du udviser en manisk angst for at indrømme at du lever på en løgn. Dine indlæg er umodne og barnlige. Du minder om det forkælede hysteriske barn som skaber sig over ikke at få sin vilje. Måske din opførelse skyldes en usikkerhed på dig selv og du derfor prøver at hævde dig med din misforståede nedladenhed, som du ikke har den mindste baggrund for at udvise.

 7. Af Jacob B

  -

  @Martin
  1. Navier-stokes
  Det er helt klart at du ikke ved hvad de ligninger beskriver. Der er ikke impulsbevarelse i dissipative systemer med viskocitet. Det er hele humlen ved turbulente systemer. Du udstiller din uendelige uvidenhed.

  2. IPCC.
  Din favoritbenaegter, Richard Linzen, sidder i National Academy of Sciences i USA og han har selv skrevet under paa at IPCCs rapporter er fremragende. Det er nemlig typisk for klimaskeptikere at modsige sig selv. Ligesom dig.

  3. Svensmark og skyfysik.
  Ja, det er sjovt at jeg ikke vil give dig referencen, fordi du er tydeligvist ude af stand til selv at finde dem. Er du limet til stolen?

  4. Vanddamp
  Ja, atmosfaerisk vanddamp er oeget. Ved du ikke det? Er du saa meget ude af stand til at soege litteratur?

  5. Olieindustrien og klimaskeptikere
  Fred Singer har indroemmet at han har modtaget 10.000$ fra Exxon og en af hans seneste artikler om modellernes temperaturprofil i troperne er lige blevet modbevist. Manden er en daarlig videnskabsmand.
  Der er hundredevis at eksempler paa den slags – jeg gider bare ikke bruge tiden paa at hjaelpe dig, beklager.

  6. Hockey-stick kurven
  Du blander tingene sammen. National Academy of Sciences har lukket den diskussion for laenge, laenge siden. Ja, Lomborg skal blandes ind i den diskussion fordi han i det mindste har indset at global opvarmning forekommer og det selvom manden er kendt uredelig. Han benaegtede fakta og anerkendte dem senere – det er uendeligt bedre end dig.

  6. Heat Island effekten.
  Temperaturdata fra maalestationer i byer viser hoejere temperaturer end fra maalestationer i aabne arealer. Hvis man fjernede bymaalingerne fra temperatur maalingerne viste det sig at vaere uden effekt. Det er en gammel nyhed.

  7. “religløs fundamentalist (…) du angriber manden i stedet for bolden (…) manisk angst (…) umodne og barnlige (…) forkælede hysteriske barn (…) usikkerhed på dig selv (…) din misforståede nedladenhed (…) den mindste baggrund for at udvise”
  – Laerte du virkelig at tale saadan paa frisørskolen?

  In summa.
  Du taber igen. Skal vi tage en runde til?

 8. Af JTK

  -

  Jeg bliver nød til at skuffe alle pseudo videnskabs piger og drenge på denne blog.

  Der findes ingen videnskablige beviser på en global opvarming.

  Den globale opvarmninge er politisk.

  Videnskabsfolk er også politiker fordi videnskab er magt.Husk det!!!

 9. Af Videnskabsmanden

  -

  Fluktuationerne i jordens middeltemperatur skyldes solpletter.

  Problemerne, når temparaturen svinger, skyldes at der er så mange mennesker, at de bosætter sig, hvor der er tørke, oversvømmelser og tsunamier.

  De klimareligiøse, herunder forskere, lever af bevillinger… jo større frygt, jo større bevillinger.

  Hvor mange Fiat500’er og cykeltaxi’er skal køre kortege i 2009 i København i forhold tilæ Mercedes og BMW limousiner…

  Varm luft er den vigtigste drivhusgas!

 10. Af John

  -

  @JTK
  Den globale opvarmning er rigtig: se temperaturkurven.

  @Videnskabsmanden
  Solpletterne påvirker ikke klimaet.

  Din holdning om ‘de fattiges problemer er de selv uden om’ viser hvem du er.

  Din kommentar om bevillinger går også for skeptikerne. Selvmål til dig.

  Din varme luft er er i sandhed en drivhusgas. Kan du ikke stoppe med det? Tak.

Kommentarer er lukket.